Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”

II Ogólnopolski Konkurs „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" przeprowadzono w regulaminowym terminie. Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zainspirowanych życiem i dorobkiem muzycznym Fryderyka Chopina. W Komisjach Konkursowych oceniano prace w trzech kategoriach: utwór dramatyczny jednoaktowy, praca plastyczna „Pejzaż dźwiękiem malowany", prezentacja multimedialna „Fryderyk Chopin i jego Europa".

Jury zdawało sobie sprawę, że konkurs stawiał przed uczestnikami trudne zadanie. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy wysoka kultura i sztuka rzadko znajduje się w kręgu doświadczeń młodych ludzi. Organizatorów i jury ucieszyło, że Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dobrze, że muzyka Chopina nadal jest słuchana, jeszcze lepiej, że inspiruje do twórczości. Pisanie tekstów literackich, własne próby twórcze to czynność bardzo osobista, podobnie jak indywidualny jest odbiór sztuki czy prezentacji multimedialnej, lektura dramatu. Ocena nadesłanych utworów także musiała być subiektywna, o czym powinni pamiętać ci, których jury nie dostrzegło.

Komisja Konkursu Literackiego doceniła fakt, że wielu autorów cechowała dyscyplina słowa i świadomość formy. Nagrodzone i wyróżnione prace, wybrane spośród nadesłanych na Konkurs, są zharmonizowane z formą wypowiedzi. Jury dostrzegło dużą różnorodność ujęcia tematu i stylu języka. Wszystkie prace doskonale uwypuklają uniwersalne wartości człowieka XXI wieku. Dramat jako forma wypowiedzi dla uczniów szkół podstawowych okazał się rodzajem literackim dość trudnym w realizacji. Jury zdecydowało nie przyznawać III miejsca i wyróżnień w tej kategorii wiekowej.

Komisja Konkursu Plastycznego, dokonując przeglądu i oceny nadesłanych prac plastycznych oraz przyznając nagrody i wyróżnienia, podjęła się – jak przyznaje – zadania bardzo trudnego i odpowiedzialnego. Talent plastyczny jest bowiem wartością, którą nie sposób zmierzyć. Komisja starała się bardzo wnikliwie i rzetelnie analizować prace, biorąc pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem, jak też estetykę wykonania. Wybrane prace cechują się więc ciekawymi rozwiązaniami artystycznymi i warsztatowymi, zachwycają niezwykłą kolorystyką, swobodą kompozycji, jakością ujęcia tematu, ekspresją wyrazu.

Na Konkurs wpłynęło bardzo dużo prezentacji multimedialnych. W komisji pracowali informatycy oraz nauczyciel muzyki i polonista. Jury starało się bardzo wnikliwie analizować prezentacje PowerPoint, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja brała pod uwagę zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim Konkursu, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, poprawność ortograficzną, stylistyczną, językową i edycyjną, innowacyjność
i kreatywność w podejściu do tematu, adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, walory edukacyjne i popularyzatorskie oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Komisje konkursowe wyrażają uznanie i wdzięczność młodym artystom – uczestnikom Konkursu, gratulują osiągnięć i życzą dalszych sukcesów. Składają też serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną
z wychowankami.

Przedstawiamy wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku:

 

Uczniowie gimnazjów:

NAGRODA

AUTOR

SZKOŁA

NAUCZYCIEL OPIEKUN

Utwór dramatyczny jednoaktowy

I

Monika Błaszczak

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Małgorzata Sagan

I

Szymon Mańkowicz

Gimnazjum nr 1
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

p. Agnieszka Węglowska

II

Damian Ciechan

Gimnazjum nr 15
im. J. Pawła II w Lublinie

p. Zofia Chrześcian

III

Natalia Tomasiewicz

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Krystyna Mułenko

Wyróżnienie

Patryk Kopeć

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Krystyna Mułenko

Wyróżnienie

Alicja Pasztelan

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Krystyna Mułenko

Konkurs Plastyczny Chopin – Pejzaż dźwiękiem malowany

I

Klaudia Koryszko

Zespół Szkół
im. Polskich Noblistów w Werbkowicach

p. Zdzisława Tracz-Mardofel

II

Małgorzata Perchel

Gimnazjum nr 3
im. H. Sienkiewicza
w Starachowicach

p. Emilia Piechowska

III

Adriana Deres

Gimnazjum nr 1 w Hucie Dąbrowie

p. Grzegorz Krawczyk

wyróżnienie

Zuzanna Borkowska

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Wioletta Oszajca

wyróżnienie

Tomasz Walencik

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Wioletta Oszajca

wyróżnienie

Anna Bat

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Wioletta Oszajca

Prezentacja multimedialna Fryderyk Chopin i jego Europa

I

Rafał Kloc

Gimnazjum nr 15
im. Jana Pawła II w Lublinie

p. Marek Dudek

II

Anna Maria Wielk

Gimnazjum im. M. Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem

p. Katarzyna Bartłomiejczuk

III

Maria Mielewczyk

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mściszewicach

p. Mirosława Warmowska

wyróżnienie

Justyna Żurowska

Gimnazjum im. M. Kopernika 
w Wysokiem Mazowieckiem

p. Katarzyna Bartłomiejczuk

wyróżnienie

Aleksandra Bielak

Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

p. Irena Tomczyk

 

 

Uczniowie szkół podstawowych:

NAGRODA

AUTOR

SZKOŁA

NAUCZYCIEL OPIEKUN

Utwór dramatyczny jednoaktowy

I

Julia Rosińska

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

p. Teresa Niewiadomska

II

Agata Dereń

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

p. Marzena Skwaryło

Konkurs Plastyczny Pejzaż dźwiękiem malowany

I

Gabriela Świetlicka

Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego w Lublinie

p. Leszek Niewiadomski

II

Justyna Osińska

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

p. Katarzyna Stanuch

III

Bartosz Okoń

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu

p. Lilianna Michalska

wyróżnienie

Julia Daniel

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w  Lublinie

p. Aleksandra  Smit

wyróżnienie

Milena Bucka

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Gen. W.Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

p. Renata Witas-Osuszek

wyróżnienie

Julia Rojek

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

p. Katarzyna Stanuch

 

Prezentacja multimedialna Fryderyk Chopin i jego Europa

 

I

Piotr Kociołek

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie

p. Ilona Odziemczyk

II

Aleksandra Graboś

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

p. Krzysztof Kuśmierczyk

III

Józef  Sendor

Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

p. Marzena Tworek

 

Jury II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" w kategorii "utwór dramatyczny jednoaktowy" w składzie:

 1. Elżbieta Zielonka
 2. Ewa Borkowska
 3. Elżbieta Mazur

Jury II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" w kategorii praca plastyczna „Pejzaż dźwiękiem malowany" w składzie:

 1. Lucyna Wróblewska
 2. Barbara Buczek
 3. Katarzyna Błaszczak

Jury II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" w kategorii prezentacja multimedialna – „Fryderyk Chopin i jego Europa" w składzie:

 1. Jacek Dec
 2. Katarzyna Koźmala
 3. Małgorzata Rodzik
 4. Katarzyna Topór
 5. Lidia Zamojska

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji Konkursu. Nagrodzone prace literackie można będzie przeczytać na stronie http://www.g16-lublin.eu. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych odbędzie się 1 marca 2013 roku w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Początek uroczystości - godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

Fryderyk Chopin – człowiek XXI w.

1368521650 logo pnwm dopisek pion rgb

epodreczniki

logoEMB