Współpraca międzynarodowa - eTwinning

Meeting Point Blog

Słowa Anais Nin: 'Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born' wybraliśmy jako motto naszego projektu „Meeting Point Blog". Uczestniczą w nim uczniowie Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie pod moją opieką oraz młodzież z IES Infiesto w Hiszpanii (nauczyciele: panie Cristina Mato i Montserrat González Mayordomo). Kontakt został nawiązany dzięki stronie internetowej eTwinning. Blog powstał w październiku 2007 roku. Projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku szkolnym.

Praca odbywa się w cyklu czterotygodniowym. Językiem komunikacji jest angielski. Co miesiąc uczniowie opracowują nowy temat, a wyniki publikowane są na naszym blogu - http://spainpoland.blogspot.com. Przez dwa tygodnie uczniowie hiszpańscy publikują posty, a młodzież z Polski pisze komentarze, potem zaś następuje zmiana. Większość tematów obejmuje więcej niż jeden przedmiot szkolny, co umożliwia działania interdyscyplinarne.

Oprócz znajomości języka angielskiego uczniowie odwołują się do wiedzy z zakresu historii, geografii i sztuki. Kształcą ponadto swoje umiejętności literackie oraz artystyczne. Program nauczania języka angielskiego zakłada między innymi przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, praktycznego zastosowania zdobywanych wiadomości, do poprawnego wyrażania swoich myśli i poglądów. Posty opublikowane na naszym blogu świadczą o tym, że uczniowie starają się rozwijać te umiejętności.

Wykorzystanie bloga w celach edukacyjnych uznałam za ciekawą i nowoczesną formę pracy z młodzieżą. Uczniowie byli mile zaskoczeni faktem, że coś, co uznawali za rozrywkę, może spełniać cele edukacyjne i wychowawcze. Staramy się, aby tematy były zróżnicowane, żeby motywowały do kreatywnego myślenia oraz działania.

Uczniowie wykonali ponadto pokaz slajdów prezentujący nasze kraje, który umieszczony został na stronie bloga. Poprzedziła to mailowa wymiana geograficzno-historycznych informacji na temat miejsc i symboli, które się tam znalazły. Przeprowadzono również dwie ankiety, związane z tematami opracowanymi przez uczniów, a ich wyniki również prezentowane są na stronie.

Tworzony przez nas blog daje uczestnikom projektu możliwość wymiany poglądów, myśli i doświadczeń. Prowokuje również do porównań i umożliwia nawiązanie przyjaźni z kolegami z innego kraju. Uczniowie doskonalą umiejętność czytania i pisania w języku angielskim, krytycznego i twórczego myślenia, ponadto w praktyce stosują technologię informacyjną (pisanie i publikowanie postów oraz komentarzy, tworzenie i wysyłanie maili, wyszukiwanie w Internecie potrzebnych informacji, tworzenie pokazu slajdów, etc.), rozwijają tez umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Utrwalają znajomość angielskiej gramatyki i słownictwa. Uczą się tolerancji wobec tradycji i historii innego narodu. Młodzież rozwija umiejętność pracy w zespole, a projekt uczy nie tylko odpowiedzialności za efekt działań całej grupy, ale również systematyczności.

Obserwuję duży wzrost motywacji u swoich uczniów, publikowane posty sprawiają, że są z siebie dumni i wzrasta ich poczucie własnej wartości. Z przyjemnością dostrzegam też wkład pracy osób, którym nauka na co dzień sprawia kłopot, a z zapałem angażują się w tworzenie bloga. Internetowa forma ekspresji pozwala pełniej zaistnieć osobom nieśmiałym, które stresują wystąpienia publiczne na forum klasy.

Projekt cieszy się zainteresowaniem uczniów. Do chwili obecnej opublikowali 375 postów.

„Meeting Point Blog" pogłębia wielokulturowy aspekt działalności naszych szkół i daje młodzieży możliwość uczestniczenia we współpracy europejskiej. Kwestie międzykulturowe są opracowywane w ramach projektu, a jedno z najważniejszych zadań to nauczyć młodzież tolerancji, oraz szacunku dla kultury, wierzeń i wartości innego narodu.

Serdecznie zapraszam do współpracy uczniów zainteresowanych udziałem w naszym projekcie.

Jolanta Gajda