Erasmus

   W latach 2018-2020 nasza szkoła uczestniczy w trzech projektach Erasmus+. Każdy z projektow realizowany jest w partnerstwie kilku europejskich szkół, które wspólnie pracują nad realizacją poszczególnych zadań, utrzymując kontakt za pośrednictwem internetu, a również uczestnicząc w spotkaniach roboczych.

   Spotkania młodzieży w ramach międzynarodowej szkolnej wymiany umożliwiają lepszą integrację w obrębie Unii Europejskiej. Uczniowie biorący udział w programie mają możliwość nie tylko praktycznego zastosowania i doskonalenia swoich umiejętności językowych, lecz przede wszystkim poznania swoich rówieśników z różnych państw europejskich, ich mentalności, tradycji i kultury.

   Międzynarodowe partnerstwa szkół pozwalają dzieciom i młodzieży lepiej poznać i zrozumieć historię naszego kraju, państw naszych partnerów oraz całej Europy. Ma to ogromny wpływ na obalanie stereotypów i uprzedzeń. Jednocześnie uczniowie biorą aktywny udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach związanych z tematyką projektu. Pobyt w krajach partnerskich daje również niepowtarzalną szansę uczestniczenia w życiu codziennym rodzin z innych krajów i rozwijania kompetencji językowych.

REGULAMIN_1.pdf

projekty 2018-2020