Współpraca międzynarodowa - Comenius

Logo comeniusdiscovering euro

Partnerskie Projekty Szkół Comenius to finansowana przez Unię Europejską współpraca szkół z różnych krajów Europy, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska.

Nasze gimnazjum dotychczas uczestniczyło w dwóch tego typu projektach. Z dumą i radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowa Agencja Comeniusa uznały aktywność Gimnazjum nr 16 w Lublinie w Partnerskim Projekcie Szkół za przykład dobrej praktyki - znaleźliśmy się w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2008-2010.

Partnerskie Projekty Szkół Comenius, w których uczestniczyliśmy:

 

DISCOVERING EUROPE (2008-2010)

ENJOYING EUROPE (2010-2012)

 

Partnerzy projektów, z którymi owocnie współpracowaliśmy

 1. GANZTAGSCHULE BURGBREITE, WERNIGERODE/NIEMCY
 2. JAKOMÄEN YLÄASTEEN KOULU, HELSINKI/ FINLANDIA
 3. IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO, VIGO/ HISZPANIA
 4. HET COLLEGE VOS LOCATIE HOLY-KL, VLAARDINGEN/ HOLANDIA
 5. NARVA KREENHOLMI GUMNAASIUM, NARVA/ESTONIA

“Cichy partner”: SZKOŁA NUMER 212 W PETERSBURGU/ROSJA
W związku z tym, iż Rosja nie jest członkiem Unii Europejskiej szkoła ta wzięła udział w projekcie jako tak zwany cichy partner, samodzielnie finansując wszystkie działania.

Cele projektów

Konkretnym celem partnerstwa było zwiększanie zainteresowania uczniów, ich motywacji uzdolnień oraz pewności siebie, by mogli komunikować się w języku angielskim. Udało się nam ponadto pogłębić wymiar europejski edukacji i zróżnicować środowisko uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

Tematy i problematyka

Zajmowaliśmy się różnymi tematami, wykorzystując rozmaite metody, aby stworzyć produkty finalne. Oto przykłady naszych wspólnych działań:

 • Fostering the European Dimension through blogs (Pogłębianie wymiaru europejskiego za pomocą blogów)

Uczniowie publikowali wyniki swojej pracy oraz artykuły na blogu.

 • Regional dishes (Dania regionalne)

Uczniowie zaznajomili się z regionalnymi potrawami z każdego uczestniczącego kraju oraz ich pochodzeniem. Rezultaty były publikowane na blogu.

 • Criss Cross – Here I feel well (Krzyżujące się linie – tutaj czuję się dobrze)

Uczniowie poznali styl życia kolegów w innych krajach poprzez autoprezentację na blogu i interakcje.

 • Landscapes of Europe from spring up to winter (Krajobrazy Europy od wiosny do zimy)

Uczniowie uświadamiali sobie związki pomiędzy przyrodą, klimatem a warunkami geograficznymi. Wspólny produkt to kalendarz (wiersze, zdjęcia)

 • Public holidays (Święta publiczne)

Korzystając z bloga uczniowie zapoznali się z tradycjami (rytuały, zwyczaje rodzinne, typowe potrawy) w różnych krajach.

 • Diversity connects. Promoting intercultural dialogue  (Różnorodność łączy. Promowanie dialogu międzykulturowego)

Uczniowie poszukiwali wpływów obcych kultur na swoje miasto. Rezultaty zostały przedstawione na blogu.

 • Monuments in your town (Pomniki w twoim mieście)

Uczniowie prezentowali najważniejsze pomniki w swoim mieście za pośrednictwem sztuki (rysunki) i działań językowych (opowiadania/scenariusze). Wspólny produkt: plakat (rysunki).

 • Music project for our weblog (Projekt muzyczny na nasz blog)

Uczniowie przedstawiali na blogu najpopularniejsze instrumenty w swoim regionie (pliki dźwiękowe).

Droga do osiągnięcia powyższych celów

Jako że większość naszych uczniów interesuje się komputerami, ich motywacja wzrosła, bowiem wiele działań było wykonywanych przy pomocy nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a większość rezultatów została zaprezentowana za pośrednictwem Internetu.

Każdy temat obejmował więcej niż jeden przedmiot szkolny, co oznacza, że możliwa była praca interdyscyplinarna. Różni nauczyciele i klasy pracowali wspólnie nad wykonaniem zadań. Uczniowie mogli opracowywać ten sam temat na różnych przedmiotach. Inną korzyścią okazał się fakt, iż mogli przydzielać sobie zadania w zależności od uzdolnień. Ukoronowaniem działań był produkt finalny, który motywował do dalszej nauki. Uczniowie i nauczyciele rozwijali także swoje umiejętności dotyczące pracy w grupie.

Przykład:

Projekt "Landscapes of Europe from spring up to winter" (Krajobrazy Europy od wiosny do zimy)

Uczniowie z różnych grup wiekowych zajmowali się tym tematem na różnych przedmiotach, na przykład biologii, geografii, sztuce, informatyce i języku angielskim. Głównym celem tego projektu było zdobycie wiedzy na temat środowiska naturalnego. Aby osiągnąć ten cel, wykonywali wiele zadań. Uczniowie odwiedzali lokalne parki lub ogrody i dokumentowali wszystkie obserwacje za pomocą zdjęć.

Przykłady zastosowanych działań i metod

 • Rozwijanie wymiaru europejskiego za pośrednictwem bloga. Uczniowie publikowali wyniki swoich działań, pisali komentarze na ich temat oraz artykuły na temat swoich podróży do szkół partnerskich. http://discoveringeurope.blogspot.com, http://enjoyingeurope-comenius.blogspot.com/
 • prowadzili obserwację natury (drzew oraz roślin) podczas różnych pór roku i robili zdjęcia w parkach oraz ogrodach. Opisywali zmiany w naturze. Ponadto pisali wiersze inspirowane przyrodą. Wykonali też zielniki.
 • wybierali typowe dla swoich krajów świąteczne tradycje i zapoznawali się ze świątecznymi zwyczajami obowiązującymi w innych krajach.
 • pisali teksty o swoim stylu życia, przedstawiali siebie i swoje ulubione miejsca. Mieli okazję poznać poglądy rówieśników z innych krajów.
 • wyszukiwali wpływy innych kultur na swoje miasto.
 • prezentowali najbardziej znaczące pomniki w swoim mieście za pośrednictwem sztuk plastycznych (rysunek). Prace zostały zaprezentowane na blogu i przekazane do Hiszpanii.
 • wyszukiwali informacje o typowych, tradycyjnych potrawach w krajach partnerskich. Przygotowywali dania własnoręcznie i przedstawiali dokumentację fotograficzną na blogu.
 • wspólnie z nauczycielami przygotowywali program wizyt.

Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe

Nasi uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w spotkaniach roboczych i podróżach, co zwiększyło zainteresowanie nauką języka angielskiego i pracą nad rozwijaniem umiejętności językowych.

Partnerstwo uświadomiło społeczności naszego gimnazjum potrzebę rozwoju osobistego, stanowiło też formę przygotowania do przyszłego zawodu i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Umiejętności młodzieży w dziedzinie informatyki rozwinęły się również w sposób znaczny (pisanie artykułów na komputerze, publikowanie na blogu, kontakty email, itp).

Działania związane z partnerstwem miały pozytywny wpływ na społeczne umiejętności uczniów w zakresie pracy zespołowej i wymiany informacji między szkołami uczestniczącymi w projekcie. Uczniowie utożsamiali się z projektem, mieli poczucie przynależności.

Oprócz tego zaobserwowaliśmy:

 • rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem (umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, delegowania zadań na innych, czytanie terminarzy)
 • lepszy wgląd w praktyczne zastosowania tematów ewokowanych przez nasz projekt.

Partnerstwo było też źródłem motywacji nauczycieli Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie do nauki języków obcych. Dwoje nauczycieli języka angielskiego społecznie prowadziło w szkole kurs dla koleżanek i kolegów. Wielu pedagogów samodzielnie uczyło się angielskiego, niektórzy korzystali z zewnętrznych form doskonalenia w tym zakresie.

Nauczyciele, którzy już wcześniej interesowali się nauką angielskiego, poprawili swoje umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym. Uczestniczyli w spotkaniach dotyczących realizacji zadań lub pracowali w ramach projektu.

Zauważalnie wzrosły też kompetencje nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komputerowej, ponieważ komunikację i prezentację wyników przeprowadzono przy pomocy nowoczesnych technologii.

Nasze partnerstwo wywarło również pozytywny wpływ na nauczycieli pod względem motywacyjnym (dodatkowa praca, poczucie przynależności do projektu).

Ponadto z satysfakcją odnotowaliśmy:

 • rozwój umiejętności kierowniczych (umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, delegowania zadań dla innych),
 • lepszy wgląd w praktyczne zastosowania tematów,
 • rozwijanie umiejętności nauczania,
 • zwiększenie motywacji (większa gotowość do podjęcia kursu języka obcego),
 • większe zaangażowanie w pracę interdyscyplinarną,
 • zmiany w relacjach między nauczycielami i uczniami.

Produkty końcowe:

Pogłębianie wymiaru europejskiego za pośrednictwem bloga (wspólny produkt). Uczniowie publikowali wyniki swoich działań, pisali komentarze  oraz artykuły na temat swoich podróży do szkół partnerskich. http://discoveringeurope.blogspot.com

Plakat "Monuments in our town" (pomniki w naszym mieście)

Uczniowie w formie plastycznej zaprezentowali najbardziej znaczące pomniki ze swojego miasta. Prace zostały umieszczone na blogu. Wspólny produkt: plakat z rysunkami wykonanymi przez uczniów ze wszystkich szkół partnerskich.

Wystawa zielników

Uczniowie zbierali rośliny typowe dla swojego regionu, a następnie wykonali zielniki, które zostały zaprezentowane na wystawie w czasie spotkania roboczego we Vlaardingen w Holandii.

Obserwacje przyrodnicze

Uczniowie prowadzili obserwację natury (drzew oraz roślin) podczas różnych pór roku i robili zdjęcia w parkach oraz ogrodach. Opisywali zmiany w naturze. Ponadto pisali wiersze inspirowane przyrodą. Wiersze i zdjęcia stanowią część kalendarza.

Prezentacje PowerPoint obrazujące opracowywane przez nas zagadnienia

Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, które umieszczano na blogu. Demonstrowano je również w czasie spotkań roboczych.

Artykuły (posty)

Prace pisemne przygotowywane przez uczniów w ramach realizacji poszczególnych zadań, najczęściej ze zdjęciami.

Upowszechnianie rezultatów projektu

Informacje o projekcie i szkołach partnerskich zaprezentowano na szkoleniowej radzie pedagogicznej, w której uczestniczyli nauczyciele pracujący w naszym gimnazjum.

Uczestniczyliśmy w konferencji dla beneficjentów i przyszłych uczestników programu Comenius, na której grupa uczniów z naszej szkoły prezentowała dokonania związane z realizacją projektu.

Dokumentowaliśmy działania związane z projektem w kronice naszej szkoły i szkolnej gazetce.

Powstała tablica informacyjna  na stałe wyeksponowana na korytarzu naszej szkoły, która pozwala na zapoznanie się z projektem (opis i zdjęcia).

Od początku aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu blogów, będącego jedną z form popularyzacji naszych projektów.

Nasz projekt dziś

 • Udział naszej szkoły w projekcie Comenius zwiększył motywację uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych i doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie technologii komputerowej. Współpraca międzynarodowa umożliwiła im głębsze zrozumienie krajów, kultury i systemu edukacyjnego partnerów.
 • Nasz projekt pozwolił uczniom i nauczycielom nawiązać bliskie kontakty z partnerami z różnych krajów oraz doświadczyć współpracy europejskiej w praktyce. Wiemy, że wiele przyjaźni przetrwało próbę czasu i odległości.
 • Wspólny blog to atrakcyjny materiał dydaktyczny, który jest wykorzystywany głównie w czasie lekcji języka angielskiego. Fakt, iż artykuły napisali nastolatkowie, może sprawić, że uczniowie korzystający z materiałów czują sie bardziej zaciekawieni.
 • Prezentacje multimedialne o naszych krajach służą pogłębianiu wiedzy z historii, zajęć artystycznych i geografii.
 • Logo umieszczone na produktach końcowych i sprzęcie promuje działalność FRSE.
 • Blog, a zwłaszcza teksty, w których młodzi ludzie szczerze i otwarcie piszą o sobie, swoich zainteresowaniach i najistotniejszych wartościach, wykorzystujemy jako dowód na to, że narodowe stereotypy i uprzedzenia w nowoczesnej Europie nie mają racji bytu.
 • Rezultaty projektu uczestnicy wykorzystują w dalszym życiu - przykładowo wielu naszych absolwentów uczestniczy w podobnych projektach międzynarodowych na dalszych etapach edukacji.
 • O naszych doświadczeniach związanych z realizacją projektu przypomina tablica informacyjna ze zdjęciami z wszystkich spotkań roboczych umieszczona na stałe na korytarzu oraz ekspozycja w sali nr 100, a także informacje na stronie internetowej naszej szkoły, w kronice i gazetce szkolnej.
 • Dwa Szkolne Konkursy Krasomówcze zostały poświęcone tematyce europejskiej.
 • Uczniowie i nauczyciele na co dzień korzystają ze słowników oraz sprzętu komputerowego zakupionego za fundusze otrzymane w ramach Comeniusa.
 • Z satysfakcją odnotowaliśmy u grona pedagogicznego zaangażowanego w projekt rozwój umiejętności kierowniczych i metodycznych, zwiększenie motywacji, większe zaangażowanie w pracę interdyscyplinarną, pozytywne zmiany w relacjach między nauczycielami i uczniami.