Szkolne Ognisko Misyjne – wolontariat, Caritas

 

Kolędnicy Misyjni

Zbiórka odzieży dla osób bezdomnych

Działalność

 MISJEOgnisko Misyjne w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina „zapłonęło" w październiku 2021 roku. Realizacja programu Ogniska Misyjnego SP16 przebiega w oparciu o materiały przygotowane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Nasze zaangażowanie misyjne w każdym roku jest inne, ale zawsze przyświecają nam cele:
• pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody",
• uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby rówieśników,
• rozpalenie w sercach dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności wobec rówieśników na całym świecie.
  W poprzednim roku szkolnym nasze działania zostały trochę ograniczone przez pandemię i zdalne nauczanie, ale udało nam się zorganizować zbiórki artykułów papierniczych na rzecz najmłodszych podopiecznych Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie oraz dzieci ze szkoły w Burundi. Zaangażowanie misyjne uwrażliwia dzieci na potrzeby innych ludzi. Uczniowie mają możliwość poznawania warunków życia i problemów ich rówieśników.
   W Tygodniu Misyjnym zapraszamy do szkoły misjonarzy. W ten sposób dzieci poznają różne kultury, specyfikę życia w poszczególnych krajach, przez co uczą się szacunku do każdego człowieka. W październiku organizujemy kiermasz misyjny w parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie, z którego fundusze przeznaczamy na działalność misyjną Centrum Misyjnego Archidiecezji Lubelskiej.
   W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się do projektu ekologiczno – charytatywnego „Zbieram to w szkole". Zbieramy: baterie, zegarki tarczowe, złom srebra oraz klocki lego. Dzięki zbiórce pomagamy:
• naszej planecie, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci,
• misjonarzom sercanom, którzy budują w Czadzie i w Tanzanii studnie głębinowe, a w Boliwii i na Filipinach prowadzą domy dziecka.
Każdy z nas może być wolontariuszem - misjonarzem poprzez pomoc misjom i misjonarzom.

 

kiermasz misyjny 2021
zbieram to w szkole 2022

Zapraszamy! Anna Mirosław – opiekun SOM