Teatr szkolny

   Zajęcia teatralne skupiają chętnych uczniów naszej szkoły. Stwarzają dzieciom możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, plastycznych i innych. Wpływają na sferę emocjonalną, wyrabiając postawę odpowiedzialności, rzetelności i sumienności oraz poszanowania pracy własnej i innych.

   Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje i doskonalenie technik aktorskich. Programowi temu przyświeca zasada systematyczności i stopniowania trudności w rozwoju artystycznym dzieci i młodzieży .

   Nie ma podziału na grupy wiekowe, aczkolwiek zajęcia są tak pomyślane, aby wydobyć różne predyspozycje uczniów i pokazać, że teatr jest syntezą wielu dziedzin sztuki.

   Spektakle, które przygotowuje zespół, będą prezentowane przed społecznością szkoły oraz w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz „Kalina”. W tym roku szkolnym wystąpimy również dla dzieci z Przedszkola nr 75 w Lublinie oraz podczas rekolekcji w parafii św. Jadwigi Królowej.

   Jesteśmy otwarte na nowe, twórcze działania. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy – zainteresowanych zapraszamy do biblioteki szkolnej.

W roku szkolnym 2019/20 spotkania naszego koła odbywają się według potrzeb.

p. Renata Leszko i p. Renata Lesińska

Z każdego występu zamieszczamy zdjęcia „naszych aktorów" na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce „teatr szkolny" i „biblioteka".

Galeria zdjęć