pck

Szkolne koło PCK stanowi fundament Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
W naszym Gimnazjum zrzesza chętnych i zaangażowanych w działania uczniów klas drugich i trzecich. Wieloletnim opiekunem koła jest nauczyciel biologii – pani Magdalena Barwińska.

Głównymi celami zajęć szkolnego koła PCK są:

 • przestrzeganie zasad, którymi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności;
 • propagowanie działań na rzecz ludzi potrzebujących;
 • podejmowanie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej, profilaktyki, higieny i promocji zdrowego trybu życia;
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się, współpracy w grupie;
 • kształtowanie odpowiedzialności, dyscypliny, systematyczności i rzetelności w działaniach;

Działalność koła wyznaczona jest głównie akcjami zaproponowanymi przez Zarząd Miejski PCK.
Często dokonuje się jego modyfikacji, co jest związane z bieżącymi potrzebami i sytuacjami zaistniałymi w naszej szkole czy środowisku lokalnym.

Do regularnie podejmowanych działań na terenie naszej szkoły należą:

 • udział w kampanii walki z głodem – zbiórka artykułów żywnościowych lub pogadanki tematyczne;
 • w ramach profilaktyki antynikotynowej: pogadanki, gazetki ścienne, prezentacje;
 • Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS – prelekcja filmów o tematyce HIV/AIDS, zajęcia lekcyjne, gazetka ścienna, przygotowanie i noszenie kotylionów - czerwonych wstążek – symboli solidarności z ofiarami HIV/AIDS;
 • akcja ,,Wielkanocny zajączek" – zbiórka artykułów spożywczych długoterminowych z przeznaczeniem na święta dla najuboższych rodzin;
 • "Gorączka Złota" – zbiórka monet 1, 2 i 5 groszowych celem dofinansowania pobytu dzieci na koloniach i obozach podczas wakacji;
 • udział w konkursach związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia, np. międzyszkolny konkurs ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie";
 • zbiórki zabawek, maskotek i odzieży z przeznaczeniem dla dzieci z domów dziecka (inicjatywa własna)
 • wyjścia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem zapoznania się z procedurami pobierania krwi od honorowych dawców, jej przechowywania i wykorzystania.