Szkolna Kasa Oszczędności

logosko2

blog

 

Sprawdź, czy jesteś Mistrzem wiedzy SKO!


Poznaj najważniejsze informacje na temat tej inicjatywy oraz dowiedz się co zrobić, aby zostać Mistrzem wiedzy SKO.

Start Testu wiedzy SKO planowany jest od 10 maja do 10 czerwca 2022 r.

W teście będą mogły uczestniczyć wszystkie dzieci, które nie ukończyły 13 lat – bez względu na posiadanie konta SKO.

Biorąc udział w teście:
• wesprzesz swoją szkołę w staraniach o nagrodę w Konkursie SKO dla szkół(za dobry wynik osiągnięty w teście szkoła może otrzymać aż 20% punktów możliwych do zdobycia w Konkursie),
• zyskasz szansę na otrzymanie pamiątkowego dyplomu Mistrza wiedzy SKO.

Ponadto każdy rozwiązany Test, to dla Ciebie szansa na zdobycie wiedzy oraz utrwalenie wiadomości z dziedzin przydatnych w dorosłym życiu, np. ekologii, oszczędzania, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa.

Zasady konkursu

https://www.pkobp.pl/test-sko/Zasady_testu_wiedzy_SKO.pdf

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami.

1. Test zawiera 10 pytań.
2. Przy każdym pytaniu znajdziesz odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna.
3. Czas na wykonanie testu wynosi 30 minut.

Rozpocznij test:

https://www.pkobp.pl/test-sko/

Kod szkoły: 421

W ramach działalności szkolnej kasy oszczędnościowej SKO uczniowie klasy 3a i 3d mieli okazję uczestniczyć w lekcjach o oszczędzaniu prowadzonych przez pracowników banku PKO.

Lekcje poprowadzona przez analityka - panią Joannę Radomską, pracującą w III Oddziale PKO Banku Polskiego w Lublinie. Pani Joanna zapoznała dzieci z takim pojęciami jak bank, kredyt, lokata, kredytobiorca i oszczędzający.

 

Zdjęcie od AW 11 

1

 

 Uprzejmie informujemy, że dnia 20.04 został uruchomiony Test wiedzy SKO.

Link dostępny jest na bankowej stronie www w zakładce „Dla dzieci"

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/

oraz na Szkolnych Blogach.

W przypadku trudności w uruchomienia Testu – prosimy o skorzystanie z przeglądarki Firefox.

Test dostępny będzie przez cały tydzień: 19-25.04.2021r. -kod dostępu dla szkoły: 417


Z poważaniem
Katarzyna Lewicka

2

W Teście mogą wziąć udział dzieci, które na dzień

rozpoczęcia testu nie ukończyły 13-ego roku życia.

Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników:

• wersje testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6,

 

Termin testu:

19-25 kwietnia

 Test przeprowadzony zostanie w formie elektronicznej, na specjalnej stronie internetowej, na każdym urządzeniu typu smartphone, komputer, tablet itp. – po wejściu na wskazany link – będzie można wykonać test (link do testów, zostanie opublikowany na stronach szkoły)

Test składa się z 10 pytań zamkniętych - typu:

Prawda/Fałsz lub "dokonaj wyboru" 1 spośród 4 odpowiedzi

Aby zaliczyć test trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi

na minimum 7 z 10 pytań (istnieje możliwość powracania

do błędnych odpowiedzi aż do uzyskania pozytywnego wyniku)

Po wykonaniu testu należy okazać nauczycielowi-Opiekunowi SKO (Katarzyna Lewicka, Kalina Zyga-Wójcik) dyplom,

który dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu

– dyplom można okazać w formie elektronicznej

(np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu)

Zakres tematyczny:

Pytania testowe zostały opracowane na podstawie specjalnie

utworzonego sylabusa: https://www.pkobp.pl/media

 Regulamin testu:

https://www.pkobp.pl/media_

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursuProjekt własnego banknotu

 

I miejsce -Marysia Zawiślak klasa 1 f

II miejsce -Krystian Kowalczyk klasa 2 d

                  -Aleksandra Nieśpiałowska klasa 3 d

III miejsce -Miłosz Wolski klasa 1 a

 

Wyróżnienie

 1. Antoni Pękala klasa 1 c

 1. Alex Klimek klasa 2 b

 1. Kornelia Gleńklasa 1 b

 1. Maurycy Łubkowski klasa 2 a

 1. Helena Wróbel klasa 2 d

 2. Wojciech Wiśniewski klasa 3 d

 

 "Projekt własnego banknotu”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Konkurs organizowany jest w ramach Konkursu „SKO Blog Miesiąca”

Organizatorem konkursu są nauczyciele opiekunowie SKO : Katarzyna Lewicka i Kalina Zyga-Wójcik.

2. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

3. Cele i zasady konkursu:

 1. Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie własnego banknotu.
 2. Projekt może zostać wykonany w dowolnej technice. Format projektu to A5.
 3. Projekt powinien zawierać opracowanie awersu i rewersu banknotu o dowolnym nominale.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć informacją o autorze pracy (imię i nazwisko klasa)
 6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy. 

4. Zgłoszenie prac konkursowych:

Wychowawcy wybiorą po 5 prac z każdej klasy i prześlą je do organizatorów.  

Termin wysłania prac 12 czerwca 2020 roku.

5. Ogłoszenie wyników i zasady przyznawania nagród:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
 4. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone 16 czerwca 2020 roku na stronie szkoły.
 7. Wręczenie nagród podczas rozdania świadectw.

Katarzyna Lewicka, Kalina Zyga-Wójcik