Szkolna Kasa Oszczędności

logosko2

blog

Rozstrzygnięcie konkursuProjekt własnego banknotu

 

I miejsce -Marysia Zawiślak klasa 1 f

II miejsce -Krystian Kowalczyk klasa 2 d

                  -Aleksandra Nieśpiałowska klasa 3 d

III miejsce -Miłosz Wolski klasa 1 a

 

Wyróżnienie

 1. Antoni Pękala klasa 1 c

 1. Alex Klimek klasa 2 b

 1. Kornelia Gleńklasa 1 b

 1. Maurycy Łubkowski klasa 2 a

 1. Helena Wróbel klasa 2 d

 2. Wojciech Wiśniewski klasa 3 d

 

 "Projekt własnego banknotu”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Konkurs organizowany jest w ramach Konkursu „SKO Blog Miesiąca”

Organizatorem konkursu są nauczyciele opiekunowie SKO : Katarzyna Lewicka i Kalina Zyga-Wójcik.

2. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

3. Cele i zasady konkursu:

 1. Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie własnego banknotu.
 2. Projekt może zostać wykonany w dowolnej technice. Format projektu to A5.
 3. Projekt powinien zawierać opracowanie awersu i rewersu banknotu o dowolnym nominale.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć informacją o autorze pracy (imię i nazwisko klasa)
 6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy. 

4. Zgłoszenie prac konkursowych:

Wychowawcy wybiorą po 5 prac z każdej klasy i prześlą je do organizatorów.  

Termin wysłania prac 12 czerwca 2020 roku.

5. Ogłoszenie wyników i zasady przyznawania nagród:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
 4. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone 16 czerwca 2020 roku na stronie szkoły.
 7. Wręczenie nagród podczas rozdania świadectw.

Katarzyna Lewicka, Kalina Zyga-Wójcik