logo spz 300 2Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. w ramach sieci Szkół dla Zdrowia w Europie stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - Biuro Regionalne dla Europy), Radę Europy oraz Komisję Europejską.

   Szkoła Promująca Zdrowie to placówka, w której klimat sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności, która systematycznie i długotrwale realizuje treści oraz podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, jak również prowadzi dialog i współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

   W ramach realizacji Programu w Polsce opracowano model, standardy i etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz kryteria przynależności do sieci.

   Krajowa struktura wspierająca rozwój sieci SzPZ obejmuje sieci wojewódzkie we wszystkich województwach, a w niektórych również sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Przynależność do sieci SzPZ potwierdzana jest certyfikatem miejskim nadawanym przez Prezydenta Miasta Lublin, wojewódzkim nadawanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie i w końcu krajowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

   Obecnie w Polsce w sieci SzPZ znajduje się około 3000 placówek. W naszej szkole od lat tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, realizując systematycznie różnorodne działania w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Nasze mocne strony, wskazane w badaniu diagnozującym przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników to:

 • bardzo dobre relacje i atmosfera w społeczności szkolnej;
 • kompetentna, życzliwa, otwarta, wyrozumiała i zaangażowana kadra pedagogiczna;
 • wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
 • ciekawie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • bogate wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, świetlicy oraz biblioteki z centrum multimedialnym;
 • nowoczesne obiekty sportowe;
 • porządek i dyscyplina;
 • profesjonalnie prowadzony sekretariat;
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski;
 • kawiarenka u Fryderyka;
 • atrakcyjne wycieczki klasowe i szkolne, w tym również zagraniczne;
 • współpraca międzynarodowa;
 • bezpieczeństwo.

   Starania o przynależność do miejskiej sieci SzPZ podjęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, jeszcze jako gimnazjum. W roku szkolnym 2017/18, już jako Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, kontynuując tradycje i dobre praktyki Gimnazjum nr 16, przygotowujemy się do nadania certyfikatu miejskiego i wstąpienia do sieci SzPZ. Podejmujemy i będziemy realizować różne działania dla tworzenia SzPZ, zaplanowane na podstawie przeprowadzonego wśród członków całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników) badania ankietowego samopoczucia w szkole. Stres to problem priorytetowy, jaki wybraliśmy spośród zdiagnozowanych. Nad jego rozwiązaniem będziemy intensywnie pracować.

 


 

Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy

w czwartek, 22, marzec 2018 12:03.

18 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wychowankowie świetlicy zaprezentowali program artystyczny pod tytułem: „U Babci jest słodko, świat pachnie szarlotką". W programie znalazły się piosenki, tańce i teatrzyk.

Co zrobić z wolnym czasem?

w piątek, 16, luty 2018 12:06.

Teatr szkolny to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu oraz alternatywa dla telewizji, komputera czy smartfona. Uczestnicy zapewniają sobie wzajemnie dobrą zabawę, integrują się i umożliwiają odreagowanie codziennych stresów. Spotkania są bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój młodego człowieka. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie i wchodzeniu w przedstawiane role.

Podczas spotkań koła teatralnego uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także
nad umacnianiem wiary w siebie, pokonują własne ograniczenia i trudności. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku potrzebom świata.

Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Teatr dziecięcy uczy wrażliwości, pomaga w odkryciu własnych talentów, w przełamaniu barier oraz kształtuje postawę otwartą i twórczą.
W teatrze poprzez gry i zabawy dramatyczne, improwizowanie etiud teatralnych oraz wspólne opracowanie scenariuszy, a potem reżyserowanie według nich spektakli, uczniowie mają możliwość kształtowania postawy kreatywności. Uczestnicy zespołu teatralnego muszą czuć się współtwórcami, a nie tylko odtwórcami. Od postawy współtworzenia tylko krok do współodpowiedzialności.

Od wielu lat nasza młodzież czynnie uczestniczy w zajęciach koła a przygotowane inscenizacje chętnie prezentuje widowni, którą tworzą Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, dzieci z Przedszkola nr 75, Podopieczni Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz uczestnicy festynu parafialnego przy kościele św. Jadwigi Królowej w Lublinie.

Praca w kole teatralnym uwrażliwia więc dzieci i młodzież na dobro i piękno. Pomaga im odkrywać własne talenty, próbuje przełamywać ich opory i zahamowania, kształtuje postawę otwartości i kreatywności oraz wychowuje do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.

Bajkoterapia uczy, otwiera i łączy

w środa, 17, styczeń 2018 12:08.

Treści przekazywane w formie bajki w najlepszy sposób docierają
do najmłodszych odbiorców, dlatego też idea bajkoterapii jest skierowana właśnie do nich. Czytanie bajek jest podejściem terapeutycznym, które pozwala dziecku zrozumieć siebie i swoje emocje, pomaga w wyjaśnieniu niezrozumiałych bajek – co sprawia, że dziecko uczy się i rozwija.

Bajki pobudzają emocje, jakich doświadczają bohaterowie z bajki i uczą wczuwania się w dane sytuacje, przez co uwrażliwiają dziecko na niesprawiedliwość, zło, ból i nieszczęście. Stosowanie bajkoterapii wpływa również na umiejętność twórczego myślenia.

Przedstawienie przygotowane przez uczniów ze szkolnego koła teatralnego zabrało dzieci z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną do świata, w którym wszystko się rymuje, a postacie ze znanych wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima, czy też M. Konopnickiej rozbawiły małych i dużych do łez. To spektakl w którym młodzi aktorzy bawią się wierszem, a właściwie pokazują dzieciom jak wykorzystać do zabawy znane bajki. To tu Dziadek zaprasza do pomocy przyjaciół bo sam nie może wyciągną rzepki. Teatralna garderoba, gdzie toczyła się akcja odkryła przed najmłodszymi swoje skarby pobudzając ich wyobraźnię grą kolorów i dźwięków.

Poprzez to przedstawienie staraliśmy się bardziej zachęcić dzieci do czytania książek, a impreza w wykonaniu naszych aktorów - poprzez barwne stroje i zabawne dialogi - wywoła tak potrzebny uśmiech na buźkach małych pacjentów i pozwoliła im choć na chwilę zapomnieć o troskach.

To przedsięwzięcie pokazało tym samym jak bardzo potrzebna jest tego rodzaju pomoc, zachęcając nas do tego rodzaju przedsięwzięć.

Spotykamy się i gramy!

w piątek, 22, grudzień 2017 13:43.

Gry planszowe są ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu oraz alternatywą dla telewizji, komputera czy smartfona. Zapewniają dobrą zabawę, integrują i umożliwiają odreagowanie codziennych stresów. Bawią, rozwijają wyobraźnię oraz uczą – przewidywania, podejmowania decyzji, odpowiedzialności. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne. W każdy poniedziałek, pod czujnym okiem Pani Diany Kiełbowicz, uczniowie klas czwartych spotykają się by zagrać. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

23558235 2227600800599191 1036420828 o23584275 2227606317265306 745793811 o23600630 2227606077265330 722901720 o

Anioły promujące zdrowie

w piątek, 15, grudzień 2017 12:13.

W dniach 6-7 grudnia miał miejsce Kiermasz Anioły Dobroczynności, który był finałem pracy bardzo wielu uczniów, nauczycieli i rodziców naszej Szkoły. Przez kilka tygodni zachęceni przez Panią Iwonę Wardę (nauczyciela chemii), wychowawców oraz katechetów uczniowie wraz z rodzicami i rodzeństwem wykonywali w domu piękne anioły, bombki, stroiki, choinki, kartki Bożonarodzeniowe, pierniki dekoracyjne. Niejednokrotnie autorami prac były całe rodziny. Także nauczyciele wraz ze swoimi rodzinami przygotowywali dekoracje świąteczne. Kiermasz przeprowadzili wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas wraz z innymi chętnymi do zaangażowania uczniami.

Dobrze jest spędzić czas wśród swoich najbliższych, po to, aby pochylić się nad potrzebującymi i zatrzymać w pędzie codzienności wykonując w gronie rodzinnym przepiękne dekoracje. Jest to nie zwykła wartość. Dzięki kiermaszowi nie tylko zostaną wsparci potrzebujący uczniowie Szesnastki, ale nasza społeczność pięknie zaangażowała się w dobro wspólne. Z jednej strony bardzo wielu uczniów i rodziców oraz nauczycieli zaangażowało się w akcje. Z drugiej strony, żeby usiąść i wykonać prace na kiermasz trzeba było odłożyć telefon czy komputer porozmawiać z rodzicami, współpracować, otworzyć się na innych. W taki sposób budujemy więzi rodzinne i koleżeński. Tak z naszej społeczności, w pewnym sensie, tworzymy wspólnotę.