logo spz 300 2Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. w ramach sieci Szkół dla Zdrowia w Europie stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - Biuro Regionalne dla Europy), Radę Europy oraz Komisję Europejską.

   Szkoła Promująca Zdrowie to placówka, w której klimat sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności, która systematycznie i długotrwale realizuje treści oraz podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, jak również prowadzi dialog i współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

   W ramach realizacji Programu w Polsce opracowano model, standardy i etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz kryteria przynależności do sieci.

   Krajowa struktura wspierająca rozwój sieci SzPZ obejmuje sieci wojewódzkie we wszystkich województwach, a w niektórych również sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Przynależność do sieci SzPZ potwierdzana jest certyfikatem miejskim nadawanym przez Prezydenta Miasta Lublin, wojewódzkim nadawanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie i w końcu krajowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

   Obecnie w Polsce w sieci SzPZ znajduje się około 3000 placówek. W naszej szkole od lat tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, realizując systematycznie różnorodne działania w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Nasze mocne strony, wskazane w badaniu diagnozującym przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników to:

 • bardzo dobre relacje i atmosfera w społeczności szkolnej;
 • kompetentna, życzliwa, otwarta, wyrozumiała i zaangażowana kadra pedagogiczna;
 • wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
 • ciekawie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • bogate wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, świetlicy oraz biblioteki z centrum multimedialnym;
 • nowoczesne obiekty sportowe;
 • porządek i dyscyplina;
 • profesjonalnie prowadzony sekretariat;
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski;
 • kawiarenka u Fryderyka;
 • atrakcyjne wycieczki klasowe i szkolne, w tym również zagraniczne;
 • współpraca międzynarodowa;
 • bezpieczeństwo.

   Starania o przynależność do miejskiej sieci SzPZ podjęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, jeszcze jako gimnazjum. W roku szkolnym 2017/18, już jako Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, kontynuując tradycje i dobre praktyki Gimnazjum nr 16, przygotowujemy się do nadania certyfikatu miejskiego i wstąpienia do sieci SzPZ. Podejmujemy i będziemy realizować różne działania dla tworzenia SzPZ, zaplanowane na podstawie przeprowadzonego wśród członków całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników) badania ankietowego samopoczucia w szkole. Stres to problem priorytetowy, jaki wybraliśmy spośród zdiagnozowanych. Nad jego rozwiązaniem będziemy intensywnie pracować.

 


 

Podsumowanie projektu

w niedziela, 09, luty 2020 16:01.

Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku" – koordynator szkolny Anna Kwiatek, wicedyrektor.

Realizacja programu od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.

Uczestniczyli:

5 c - 23 uczniów (p. K. Barcicka)

5d - 14 uczniów (p. J. Szcześniak)

6b - 28 uczniów (p. I. Celińska)

5a - 27 uczniów (P. K. Sawczuk)

6a - 8 uczniów (p. E. Waniowska)

6d - 20 uczniów (p. K. Sowa)

5g - 24 uczniów (p. K. Pajdosz)

5e - 20 uczniów (p. P. Szymczak)

6c - 19 uczniów (p. E. Mielecka)

Łącznie - 9 klas i 183 uczniów

Uczniowie uczestniczyli w badaniach wstępnych oraz 5 godzinach zajęć dydaktycznych i sportowych wg harmonogramu:

Czerwiec/ wrzesień – 1 godzina badań wstępnych

Październik – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Listopad – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Grudzień – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Październik- 1 godzina zajęć z edukatorem żywienia

Styczeń – godzina zajęć z psychologiem

Luty – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Uczniowie otrzymali zestawy do ćwiczeń (piłka do ćwiczeń z pompką, mata, skakanka) oraz broszury żywieniowe.

Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie „Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanym przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku".

Zajęcia z psychologiem

w poniedziałek, 27, styczeń 2020 17:28.

  W dniu 7 stycznia w naszej szkole gościła Pani psycholog Ilona Rogowska- Kryk. W ramach Programu Profilaktyki Nadwagi i Otyłości przeprowadziła ona ciekawe zajęcia w klasach czwartych i piątych.

Aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie

w środa, 13, listopad 2019 08:53.

  W dniach 12 i 13 listopada gościł w naszej szkole  Pan Tomasz Dębała- edukator, rehabilitant, specjalista aktywności fizycznej. Odbył z klasami 5 i 6 naszej szkoły szereg spotkań, na których omawialiśmy potrzebę ruchu, aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.

Spotkanie - Profilaktyka nadwagi i otyłości

w czwartek, 24, październik 2019 10:56.

   W dniu 21 października odbyły się w naszej szkole zajęcia z edukatorem żywienia w ramach programu: "Profilaktyka nadwagi i otyłości". W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas: 5 A, 5 E, 5 G, 5 D, 6 C, 6 D wraz z opiekunami.

Festiwal Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

w czwartek, 24, październik 2019 10:16.

   W dniu 22 października przedstawiciele naszej szkoły: Bożena Furtak, Julia Jankiewicz, Adam Włoch- uczniowie z klasy 3 A pod opieką Pana Przemysława Szymczaka uczestniczyli w Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II. Podczas spotkania, które swoją obecnością zaszczycił Pan Prezydent Mariusz Banach, uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyjno-ruchowych, animacjach i grach o tematyce zdrowotnej oraz zdrowym poczęstunku. Festiwal gościł przedstawicieli władz miasta,policji, straży miejskiej i ponad 60 placówek z certyfikatami promujących zdrowie, do których należy nasza szkoła!

 Przejdź do galerii