Świetlica zaj. dod.

Harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie – świetlica –