Samorząd uczniowski

 • Nieprzypisane (6)
 • Informacje stałe (55)
 • Aktualności (424)
 • Nasz Patron (16)
 • Nauczyciele (95)
 • Pracownicy (8)
 • Wspomnienie (5)
 • Konkurs Chopinowski (2)
 • Wideoreportaże (1)
 • Munster (3)
 • Szkoła Promująca Zdrowie (45)

     logo spz 300 2Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. w ramach sieci Szkół dla Zdrowia w Europie stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - Biuro Regionalne dla Europy), Radę Europy oraz Komisję Europejską.

     Szkoła Promująca Zdrowie to placówka, w której klimat sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności, która systematycznie i długotrwale realizuje treści oraz podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, jak również prowadzi dialog i współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

     W ramach realizacji Programu w Polsce opracowano model, standardy i etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz kryteria przynależności do sieci.

     Krajowa struktura wspierająca rozwój sieci SzPZ obejmuje sieci wojewódzkie we wszystkich województwach, a w niektórych również sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Przynależność do sieci SzPZ potwierdzana jest certyfikatem miejskim nadawanym przez Prezydenta Miasta Lublin, wojewódzkim nadawanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie i w końcu krajowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

     Obecnie w Polsce w sieci SzPZ znajduje się około 3000 placówek. W naszej szkole od lat tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, realizując systematycznie różnorodne działania w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Nasze mocne strony, wskazane w badaniu diagnozującym przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników to:

  • bardzo dobre relacje i atmosfera w społeczności szkolnej;
  • kompetentna, życzliwa, otwarta, wyrozumiała i zaangażowana kadra pedagogiczna;
  • wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów;
  • sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
  • ciekawie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
  • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
  • bogate wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, świetlicy oraz biblioteki z centrum multimedialnym;
  • nowoczesne obiekty sportowe;
  • porządek i dyscyplina;
  • profesjonalnie prowadzony sekretariat;
  • aktywnie działający Samorząd Uczniowski;
  • kawiarenka u Fryderyka;
  • atrakcyjne wycieczki klasowe i szkolne, w tym również zagraniczne;
  • współpraca międzynarodowa;
  • bezpieczeństwo.

     Starania o przynależność do miejskiej sieci SzPZ podjęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, jeszcze jako gimnazjum. W roku szkolnym 2017/18, już jako Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, kontynuując tradycje i dobre praktyki Gimnazjum nr 16, przygotowujemy się do nadania certyfikatu miejskiego i wstąpienia do sieci SzPZ. Podejmujemy i będziemy realizować różne działania dla tworzenia SzPZ, zaplanowane na podstawie przeprowadzonego wśród członków całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników) badania ankietowego samopoczucia w szkole. Stres to problem priorytetowy, jaki wybraliśmy spośród zdiagnozowanych. Nad jego rozwiązaniem będziemy intensywnie pracować.

   


   

 • Świetlica (6)

  W roku szkolnym 2017/2018 nasza świetlica jest czynna w godzinach od 6.00 do 18.00. Uczęszcza do niej 120 wychowanków z klas pierwszych i czwartych, którzy otrzymali do dyspozycji dwie piękne sale świetlicowe wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz zestawy wypoczynkowe. Ponadto posiadamy odrębną salę do cichej nauki z czterema stanowiskami komputerowymi, zatem nasi podopieczni mają warunki do odrabiania zadań domowych i uczenia się.

  Pasjonaci plastyki korzystają ze zgromadzonych materiałów plastycznych. Nie zapominamy o promowaniu czytelnictwa, gromadząc odpowiedni księgozbiór. Świetlica prowadzi zajęcia ruchowe, w czym pomagają namalowane na korytarzu przy świetlicy i na placu zabaw przy szkole plansze do gier. W czasie zajęć korzystamy z komputera, telewizora, rzutnika multimedialnego i radiomagnetofonu. Zapewniamy podopiecznym możliwość odpoczynku i relaksu po zajęciach lekcyjnych, do czego przydają się miękkie siedziska czy piankowe klocki.

  Naszym celem jest, by świetlica stała się przyjaznym miejscem, które wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania, miejscem, które daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza warunki do współdziałania z rówieśnikami w radosnym klimacie twórczej aktywności.

 • Współpraca - P75 (4)

  1383311 715741691865985 4755924491051549999 n

 • Współpraca - PolLub (4)

  logo-politechniki-lubelskiej

 • Współpraca - 2LO (5)

  logo2lo