pdfRegulamin rekrutacji 2018

 

Klasy I:

pdfObwód Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie (dotyczy tylko klas I)

pdfHarmonogram rekrutacji do klas pierwszych

pdfUchwała Nr 1010/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

 

pdfFormularz rekrutacyjny

pdfKartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

pdfPotwierdzenie Woli

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 71/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r. o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

Klasy IV i VII:

pdfWniosek o przyjęcie ucznia do klasy czwartej

pdfWniosek o przyjęcie ucznia do klasy siódmej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 72/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

pdfGranice obwodów publicznych szkół prowadzonych przez gminę Lublin, które w latach szkolnych 2017/2018 - 2023/2024 mają zastosowanie w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

pdfGranice obwodów publicznych szkół prowadzonych przez gminę Lublin, które w latach szkolnych 2017/2018 - 2020/2021 mają zastosowanie w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014