Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

Serwis naboru do szkół ponadgimnazjalnych: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Przedstawiamy poniżej zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019

pdfRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

pdfUchwała Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto Lublin

pdfZarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty

pdfPrezentacja - rekrutacja

pdfHarmonogram dzialań gimnazjalisty

pdfHarmonogram dzialań ucznia szkoły podstawowej

pdfInformacja dla kandydatów - Rekrutacja

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Wydziału Oświaty i Wychowania zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących i zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2019/2020, obejmujące również planowaną liczbę miejsc i oddziałów. 

Dane znajdują się pod następującymi linkami:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,1082,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html

Przejdź do naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych

Użyj adresu: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat