Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i przygotowaniem uczniów do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia chcielibyśmy Państwa poinformować, że dokładne informacje dotyczące oferty edukacyjnej dostępne są:

• na stronach internetowych szkół, które wymienione są w wykazie szkół i placówek na stronie Miasta Lublin: https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/szkoly.aspx

• na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie: https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Dokładne informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo:

• w Rozporządzeniu MEN w sprawie rekrutacji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737 Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego znajdują się:

• na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Ważne terminy dotyczące rekrutacji:

15.05.2023-23.06.2023 - wybór preferencji przez kandydata

23.06.2023-10.07.2023 - ewentualna zmiana preferencji

18.07.2023 - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

18.07.2023-21.07.2023 - potwierdzenie woli podjęcia nauki

24.07.2023 - publikacja list przyjętych

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych naszej Szkoły odbędzie się w dniach 29 maja – 9 czerwca 2023 r. w ramach zajęć z informatyki. Wychowawcy klas przekażą rodzicom deklaracje wyboru preferencji, które będą potrzebne przy rekrutacji