Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina 

 w Lublinie

rok szkolny 2019/2020

 

 1. Adam Pietras – Przewodniczący
 2. Alicja Napiórkowska – Wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Molenda – Skarbnik
 4. Katarzyna Wojtyła – Sekretarz
 5. Katarzyna Smarz
 6. Jan Sałek
 7. Eliza Massalska-Piłat
 8. Marlena Wojciechowska
 9. Joanna Wlizło
 10. Urszula Olejnik
 11. Weronika Wojdat-Bil
 12. Michał Dacka
 13. Agnieszka Kurczuk-Samodulska
 14. Joanna Rutkowska
 15. Agnieszka Sapko
 16. Beata Sagan
 17. Anna Kuczyńska
 18. Katarzyna Bieniek-Czerniak
 19. Michał Starobrat
 20. Magdalena Cygan
 21. Katarzyna Skrzypek
 22. Agnieszka Olejko
 23. Małgorzata Graczyk
 24. Joanna Łosiewicz
 25. Paweł Dąbek
 26. Magdalena Klimek-Ślęzak
 27. Katarzyna Lis
 28. Teresa Kutnik
 29. Monika Włoch
 30. Elżbieta Turska
 31. Paweł Buczkowski
 32. Ireneusz Lejko
 33. Ewelina Pejcho-Klimek
 34. Monika Bylina
 35. Beata Murzacz
 36. Monika Szabłowska-Zaremba
 37. Joanna Wyrwisz
 38. Marek Gralek


                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zwraca się z prośbą do Rodziców  uczniów naszej Szkoły o dobrowolne wpłaty  (darowizny)
 

na Radę Rodziców.

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

Bank PKO BP SA Oddział w Lublinie

34 1020 3150 0000 3402 0120 1011

Tytuł wpłaty: Darowizna - 50,00 zł, imię i nazwisko dziecka oraz klasa; (opłata za cały rok)

Darowizna (świetlica) – 40, 00 zł, imię i nazwisko dziecka oraz klasa  (opłata za cały rok - dzieci które uczęszczają do świetlicy szkolnej)

Kwota i tytuł wpłaty został ustalony przez Radę Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

W dniu konsultacji oraz zebrań z rodzicami wpłatę można uiścić w pokoju 2A.

 

Regulamin Rady Rodziców