Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017

Klasa Imię i nazwisko rodzica
III j Mariusz Drozd – Przewodniczący RR
IIIh Katarzyna Basiak – Wiceprzewodniczący RR
Id Magdalena Samonek – Sekretarz RR
IIh Małgorzata Zielnik – Skarbnik RR
Ia Grażyna Mrozińska-Hotloś
Ib Beata Maliborska
Ic Renata Kalinowska
Ie Katarzyna Czernaś
If Iwona Ciempiel
Ig Renata Lendzion
Ih Agnieszka Ulman-Oleszek
Ii Marek Kaplar
Ij Agnieszka Tadewicz
IIa Agnieszka Puszka
IIb Aleksander Wdowiak
IIc Dorota Warzocha
IId Anna Bojarczyk
IIe Jakub Gołyski
IIf Marta Glinka
IIg Monika Czerniak
IIi Robert Bożek
IIj Jacek Warda
IIIa Anna Bomba
IIIb Mariola Drozd-Dwojakowska
IIIc Wioletta Świszcz
IIId Edyta Olesińska/Katarzyna Habrzyk II okres
IIIe Małgorzata Złomaniec
IIIf Magdalena Kaznowska- Suchorab
IIIg Jacek Garbiec
III i Katarzyna Sierpińska

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Antonina Telicka-Bonecka – 2i

2. Beata Kowalik – 3i

3. Tomasz Bomba   1j