Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina 

 w Lublinie

rok szkolny 2017/2018

Lp. Klasa Imię nazwisko rodzica
1 IVc Marian Bulak - Przewodniczący
2 VIIc Wojciech Walicki - Wiceprzewodniczący
3 IIj Tomasz Bomba- Wiceprzewodniczący
4 IId Magdalena Samonek - Skarbnik
5 IIIa Agnieszka Puszka - Sekretarz
6 Ia Beata Sagan
7 Ib Joanna Szabat
8 Ic Sylwia Piętal
9 Id Remigiusz Rogowski
10 IVa Teresa Kutnik
11 IVb Ewelina Pejcho-Klimek
12 IVd Paweł Buczkowski
13 IVe Katarzyna Stępniak
14 IVf Dominika Łoboda
15 Va Monika Bylina
16 VIIa Urszula Olejnik
17 VIIb Małgorzata Włoszek
18 VIId Edyta Mościbrodzka-Wójcik
19 VIIe Magdalena Stasiak-Toruń
20 IIa Grażyna Mrozińska-Hotloś
21 IIb Marzena Pastuszak
22 II c Dorota Gałach
23 IIe Edyta Krawczyk
24 IIf Iwona Ciempiel
25 IIg Aneta Wójcik
26 IIh Agnieszka Ulman-Oleszek
27 IIi Katarzyna Orzeł
28 IIIb Aneta Gruszczyk
29 III c Dariusz Duma
30 III d Tomasz Kowalik
31 III e Katarzyna Gontarz
32 III f Małgorzata Czwal
33 III g Monika Czerniak
34 III h Krystyna Piskiewicz
35 III i Antonina Telicka-Bonecka
36 III j Marta Zams-Kura

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zwraca się z prośbą do Rodziców  uczniów naszej Szkoły o dobrowolne wpłaty  (darowizny)

na Radę Rodziców.

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

Bank Ochrony Środowiska I oddział w Lublinie

15 1540 1144 2001 6413 7201 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna - 50,00 zł; (opłata za cały rok)

Darowizna (świetlica) – 40, 00 zł  (opłata za cały rok - dzieci które uczęszczają do świetlicy szkolnej)

Kwota i tytuł wpłaty został ustalony przez Radę Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

W dniu konsultacji oraz zebrań z rodzicami wpłatę można uiścić w pokoju 2A.