Harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie – zespół przedmiotów artystycznych, technicznych i wychowania fizycznego