Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Działania pedagoga szkolnego, psychologa, pedagoga specjalnego oraz doradcy zawodowego w szkole są ukierunkowane na udzielanie wsparcia młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, jak również wychowawcom i nauczycielom, którzy pracują
w naszej szkole.

Pedagog szkolny/Psycholog szkolny

Wspiera uczniów:

 • w radzeniu sobie w relacjach z rówieśnikami;
 • w radzeniu sobie z problemami społeczno- emocjonalnymi,
 • w rozumieniu procesów dorastania;
 • w rozpoznawaniu mocnych stron, talentów;
 • w rozwiązywaniu problemów i konfliktów z uczniami, nauczycielami,
 • rozumieniu siebie,
 • w dokonywaniu zdrowych wyborów dotyczących życia codziennego;
 • w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesności.

Pomagamy rodzicom w wychowaniu zdrowych i szczęśliwych dzieci poprzez rozpoznawanie problemów i potencjału dziecka, wsparcie w rozwijaniu kompetencji wychowawczych, rozwiązywaniu problemów w komunikacji interpersonalnej w rodzinie, rozumieniu swojego dziecka, w trudnościach okresu dorastania oraz w problemach z różnymi uzależnieniami, przemocą.

Prowadzimy indywidualnie spotkania z rodzicami a także kierujemy rodziców do różnych form pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej - jeśli jest taka potrzeba.

Podejmujemy interwencje wychowawcze i profilaktyczne w sytuacji:

 • gdy uczeń łamie normy i zasady społecznego zachowania;
 • agresji i przemocy rówieśniczej.

Pedagog specjalny:

Planuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów
i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy z:

 • psychologiem szkolnym,
 • pedagogiem szkolnym,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • nauczycielami,
 • rodziną ucznia

Praca pedagoga specjalnego może dotyczyć wielu sytuacji, a jego działania łączą edukację z elementami terapii.

Szkolny doradca zawodowy:

            Wybór dalszego kierunku kształcenia, zaplanowanie dalszej edukacji zawodowej jest dla większości młodych ludzi trudnym zadaniem. Wielu nie ma pewności, w jakim kierunku zawodowym chciałoby dalej się kształcić.

Często dokonują przypadkowych wyborów, skutkujących w przyszłości brakiem satysfakcji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu:

 • predyspozycji zawodowych;
 • zainteresowań;

Uczeń, wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym może zaplanować swoją ponadgimnazjalną edukację zawodową.

Słuchamy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Staramy się by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

Lokalizacja: 

Pedagog p. Edyta Drąg – pokój 216       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: (81) 741-59-92, wew. 120

 

Psycholog szkolny/Pedagog specjalny parter, pokój nr 45

Psycholog p. Małgorzata Barycka   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog specjalny p. Iwona Wiatrowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: (81) 741-59-92, wew. 116

Doradca zawodowy p. Alicja Kubackapokój 216   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: (81) 741-59-92, wew. 120