Harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie – zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – II okres roku szkolnego 2019/2020

 

L.P.

Nazwa zajęć

Nauczyciel

Klasa

Termin

Sala

1.

Zajęcia wyrównawcze/

rozwijające

Kalina Zyga - Wójcik

1a

wtorek

7.45 – 8.35

106

2.

Zajęcia plastyczne

Edyta Sternik

1b

środa

14.40 – 15.25

105

3.

Zajęcia rozwijające wiedzę o krajach anglojęzycznych/zajęcia wyrównawcze

Iwona Targońska

1c

środa

8.00 – 8.35

s. 105

4.

Zajęcia wyrównawcze

 

Małgorzata Kopacz

1d

środa

8.35 – 9.20

s. 21

5.

Zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające

Agnieszka Chęć

1e

piątek

11.10- 11.55

s. 21

6.

Mały Zuch

 

Monika Marek

1f

piątek

10.15 – 11.10

s. 29

7.

Zajęcia wyrównawcze

 

Małgorzata Talarowska

2a

czwartek

11.10 – 11.55

s. 21

8.

Zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające

Anna Nastaj

2b

czwartek

10.20 – 11.05

s. 21

9.

Zajęcia wyrównawcze

 

Agnieszka Sadowska

2c

czwartek

10.20 – 11.05

s. e.w

10.

Zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające

Katarzyna Lewicka

2d

czwartek

13.45 – 14.30

s. 102

11.

Zajęcia wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające

 

Katarzyna Bączek

2e

poniedziałek

11.10 – 11.55

środa

10.20 – 11.05

s. e.w

 

 

s. e.w

12.

Zajęcia gimnastyczno - ruchowe

 

Anna Sagan

2f

poniedziałek

12.00 – 12.45

wtorek

12.00 – 12.45

mała sala gimnastyczna

13.

Zajęcia wyrównawcze/Koło matematyczne (w miarę potrzeb)

Ewa Janiszewska

3a

poniedziałek

9.30 – 10.15

 

s. e.w

14.

Zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające (w miarę potrzeb)

Paulina Dawidek

3b

wtorek

11.10 – 11.55

s. 21

15.

Zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające

Monika Bosek

3c

poniedziałek

9.30 – 10.15

s.21

16.

Koło teatralne

Zajęcia wyrównawcze

 

Izabela Sałuch

3d

czwartek

11.10 – 11.55

wtorek

12.00 – 12.45

s. 21

 

 

s. e.w