Plan zajęć dodatkowych w klasach I
L.P. Klasa Nauczyciel Nazwa zajęć Termin Sala
1.

1A

p. Ewa Janiszewska

Zajęcia dla uczniów z trudnościami
w nauce pisania i czytania

poniedziałek 10.20 – 11.05 P0
2.

Zajęcia kreatywnego myślenia

wtorek 9.30 – 10.15 P0
3.

1B

p. Anna Witkowska

Zajęcia dla uczniów z trudnościami
w nauce pisania i czytania

środa 10.20 – 11.05 P0
4.

Koło matematyczne

poniedziałek 9.30 – 10.15 P0
5.

1C

p. Monika Bosek

Zajęcia wyrównywania wiedzy

wtorek 10.20 – 11.05 P0
6.

Koło przyrodnicze

czwartek 10.20 – 11.05

P0
7.

1D

p. Izabela Sałuch

Zajęcia dla uczniów z trudnościami
w nauce pisania i czytania

czwartek 11.10 – 11.55 P0
8.

Koło teatralne

piątek 9.30 – 10.15 P0