gj

Wspomnienie o Grażynce Jarmuł

 

Miłość i wiara są dwoma wiosłami, za pomocą których możesz przepłynąć w krainę szczęśliwego, wiecznego snu.

Satya Say Baba

Ty je miałaś Grażynko!

Jak nikt inny wiedziała, co jest naprawdę ważne w życiu. Miała rzadką odwagę pozostawania wierną swoim przekonaniom. Jej niezwykła prawość budziła i respekt, i szczere uznanie tych, którym szczęśliwie zdarzyło się być blisko Niej. Zawsze, gdy o Niej myślę, słyszę radosny, zaraźliwy, zawsze młodzieńczy śmiech. W zestawieniu z Nią słowo emerytka brzmiało jak żart. Tak niedawno miała tyle planów i kipiącą chęć działania. Myśleliśmy wtedy, że z taką siłą da radę wszystkiemu. Niestety, wybrańcy bogów umierają młodo... Pasja w działaniu charakteryzowała też, oczywiście, Jej pracę zawodową. Potrafiła dotrzeć do każdego młodego człowieka. Wychowała wielu tych, którzy dzięki Niej odkrywali w sobie poetów, pisarzy, dziennikarzy. Wychowała też wielu takich, którzy bez Niej nie poradziliby sobie w życiu. Szanowała każdego człowieka, nie oceniając pochopnie. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jasne, na każdym stanowisku pracy ludzie zmieniają się i to jest naturalne. Nikt jednak nie zajmie w naszych sercach zdobytego przez Grażynkę miejsca, w którym na zawsze będzie niezastąpiona.

Przebieg pracy zawodowej:

1976 - ukończenie kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym UMCS

1976 – 1981 praca w charakterze nauczycielki oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie

1978 – 1979 praca w charakterze nauczycielki języka polskiego w ZSOW w Lublinie

1981 – 1983 praca w charakterze nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie

1983 – 1999 praca w charakterze nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie

1999 – 2004 praca w charakterze nauczycielki języka polskiego w Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie