Opieka zdrowotna

INFORMACJA DLA RODZICÓW


           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania  p. Justyna  Jaczyńska
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 43.
  3. Pielęgniarka pracuje codziennie w godzinach 8:00-15:00.
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Bożena Sławatyńska, w godzinach 8:00-14:00, w gabinecie stomatologicznym w pokoju nr 42 na parterze szkoły w części sportowej.
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu" od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.