Oddziały Mistrzostwa Sportowego

   Oddziały Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie zostały otwarte 1 września 2019 roku. Klasy powstały w wyniku porozumienia Miasta Lublin, Klubu Sportowego Motor Lublin oraz oczywiście naszej Szkoły. Do tego przyczyniło się również zaangażowanie wielu osób a przede wszystkim Pani Dyrektor Ewy Barszcz, Pana Prezydenta Mariusza Banacha, Prezesa Akademii Roberta Chmury oraz Prezesa Motoru Lublin Leszka Bartnickiego.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonują następujące 4 oddziały:

Klasa 4 s - 19 zawodników - wychowawcą jest p. Mateusz Wójcik, trenerem Jarosław Grajper, a trenerem wspomagającym Kacper Stróż.

Klasa 5 s - 19 zawodników - wychowawcą jest p. Dorota Ścibak, trenerem Jarosław Grajper.

Klasa 6 s - 20 zawodników - wychowawcą jest p. Magdalena Peh, trenerem Tomasz Złomańczuk, a trenerem wspomagającym Michał Łuczak

Klasa 8 s - 22 zawodników - wychowawcą jest p. Dagmara Polijańska, a trenerem Marcin Popławski

Zajęcia z bramkarzami prowadzi trener Łukasz Rzędzicki, a za zajęcia z motoryki odpowiedzialny jest trener Paweł Woliński. Nad wszystkimi klasami pieczę sprawuje dodatkowo Kierownik sekcji sportowej Tomasz Złomańczuk. Chłopcy w ramach funkcjonowania klas OMS mają zapewnione 16 godzin zajęć sportowych, w trakcie których przede wszystkim doskonalą umiejętności piłkarskie, do tego basen, zajęcia koordynacji ruchowej, sprawności ogólnej, zajęcia z wiedzy o piłce nożnej, trening bramkarski. Zajęcia odbywają się w obiektach szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz w obiektach klubowych Motoru Lublin przy ulicy Rusałka.