Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020 r. (wtorek)
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe
1 – 12 lutego 2021 r.
Rekolekcje wielkopostne
22 – 24 marca 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
1 – 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r. (piątek)
Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r.

4 maja 2021 r.

28 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

 
ŻYCIE KULTURALNE SZKOŁY – IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
dla klas 1-3 i pasowanie na ucznia
1 września 2020 r. (wtorek)

Kalina Zyga-Wójcik

Edyta Sternik

Małgorzata Kopacz

Ewa Janiszewska

Monika Bosek

Wychowawcy klas pierwszych

Rafał Włosek – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
dla klas 4-8
1 września 2020 r. (wtorek)
 

Aneta Wawryszczuk

Jolanta Gajda

Grażyna Majkut

Katarzyna Dmoch – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji

Międzynarodowy Dzień Kropki – Dzień Kreatywności dla klas 1-3
15 września 2020 r. (wtorek)

Agnieszka Sadowska

Wychowawcy klas 3

„Książka moim przyjacielem” – pasowanie na czytelnika dla klas 1-3
październik 2020 r.

Małgorzata Talarowska

nauczyciele bibliotekarze

IV Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 „Polska – moja miłość”
10 listopada 2020

Izabela Sałuch

Kalina Zyga-Wójcik

Małgorzata Talarowska

Daria Modecka

Działania prozdrowotne dla klas 1-3

cały rok szkolny

Daria Modecka

Agnieszka Sadowska

wychowawcy klas

Akcja czytelnicza dla klas 1-3 „Czytamy przedszkolakom”

cały rok szkolny

Kalina Zyga-Wójcik

Katarzyna Bączek

Święto Niepodległości dla klas 1-3 – koncert patriotyczny
9 listopada 2020 r. (poniedziałek)
Anna Nastaj

Katarzyna Bączek

Anna Sagan

Święto Niepodległości dla klas 4-8
10 listopada 2020 r. (wtorek)

Zofia Dubas

Waldemar Głąb

Tomasz Żaba

Iwona Smolińska – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji
Dzień Pluszowego Misia dla klas 1-3
25 listopada 2020 r. (środa)

Izabela Sałuch

Kiermasz „Anioły Karoli”
9-10 grudnia 2020 r. (środa-czwartek)

Ewa Janiszewska

Katarzyna Lewicka

Anna Nastaj

Agnieszka Sadowska

Koncert kolęd Chóru „La Musica”
9 stycznia 2021 r. (sobota)
 
Zdzisław Ohar
Karolina Filipczak-Sulima
zespół ds. dekoracji
Szkolny Konkurs Krasomówczy
15 stycznia 2021 r. (piątek)
 
Joanna Szcześniak
Anna Celińska
zespół ds. dekoracji
Podsumowanie osiągnięć w klasach 1-3 po pierwszym okresie roku szkolnego 2020/2021
15 stycznia 2021 r. (piątek)

Iwona Targońska

Kalina Zyga-Wójcik

Dzień Babci i Dziadka dla klas 1-3
22 stycznia 2021 r. (piątek)

Wychowawcy klas

Bal ósmoklasisty
23 stycznia 2021 r. (sobota)
(po uzgodnieniu z Radą Rodziców)

Jolanta Gandecka

Elżbieta Mielecka

Anna Sochal

Iwona Greguła-Fit

Katarzyna Dmoch

wychowawcy klas 8

zespół ds. dekoracji

Zabawa karnawałowa dla klas 1-3
27 stycznia 2021 r. (środa)

Jolanta Gandecka

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas

wychowawcy świetlicy szkolnej

Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8
28 stycznia 2021 r. (czwartek)

Elżbieta Mielecka

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas

Dzień Bezpiecznego Internetu

dla klas 1-3

luty 2021 r.

Daria Modecka

wychowawcy klas
Dzień Otwartych Drzwi
25 lutego 2021 r. (czwartek)

Anna Witkowska

Ewa Janiszewska

Katarzyna Lewicka

Edyta Perduta

Elżbieta Jędruszczak

Katarzyna Sowa

Magdalena Peh

Anna Celińska

Joanna Szcześniak

Kamila Sawczuk

Bożena Wojnicka

Elżbieta Waniowska

Mateusz Wójcik

Anna Kais

Krzysztof Gralewski

Iwona Greguła-Fit

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

wychowawcy świetlicy szkolnej

Święto Szkoły dla klas 1-3
1 marca 2021 r. (poniedziałek)
 

Anna Witkowska

Daria Modecka

Izabela Sałuch (klasy 1)

Monika Bosek (klasy 1)

Kalina Zyga-Wójcik (klasy 2)

Iwona Targońska (klasy 2)

Anna Nastaj (klasy 3)

Katarzyna Bączek (klasy 3)

Wychowawcy klas

Święto Szkoły dla klas 4-8

1 marca 2021 r. (poniedziałek)

 

Anna Kwiatek

Agnieszka Partyka

Dzień Wiosny dla klas 1-3
19 marca 2021 r. (piątek)

 

Kalina Zyga-Wójcik

Iwona Targońska

Egzamin ósmoklasisty
25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa)

27 maja 2021 r. (czwartek)

Ewa Barszcz
Anna Sochal

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja dla klas 4-8

30 kwietnia 2021 r. (piątek)
 
Zofia Dubas
Waldemar Głąb

Tomasz Żaba

Karol Pajdosz – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji
Dzień Rodziny dla klas 1-3
14 maja 2021 r. (piątek)

wychowawcy klas

Szkolny koncert dla Rodziców
18-19maja 2021 r. (wtorek, środa)
 

Edyta Drąg

Anna Osemlak

Agata Poręba

Iwona Greguła-Fit

zespół ds. dekoracji

Szkolny Ogród Młodych Talentów

i Dzień Sportu

1 czerwca 2021 r. (wtorek)

 

Karolina Barcicka

Dagmara Polijańska

Elżbieta Szewczuk

Wioletta Oszajca

Katarzyna Dmoch

Marcin Litwińczuk

Przemysław Szymczak

Tomasz Złomańczuk

zespół ds. dekoracji

Szkolny Festyn „Bezpieczne wakacje”

dla klas 1-3

1 czerwca 2021 r. (wtorek)

 

Katarzyna Lewicka

Anna Sagan
Dzień Europy i podsumowanie osiągnięć z języków obcych dla klas 4-8

21    czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Jacek Barcicki

Katarzyna Dejnek

zespół ds. dekoracji

Dzień Samorządności i podsumowanie

osiągnięć sportowych dla klas 4-8

22 czerwca 2021 r. (wtorek)
 
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
wychowawcy klas

Konrad Błach

Karol Pajdosz

zespół ds. dekoracji
Podsumowanie osiągnięć klas 1-3 w roku szkolnego 2020/2021
22 czerwca 2021 r. (wtorek)

 

Małgorzata Kopacz

Monika Marek

Agnieszka Chęć

Podsumowanie osiągnięć uczniów z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych w roku szkolnym 2020/2021 dla klas 4-8
23 czerwca 2020 r. (środa)
 

Elżbieta Jędruszczak

Magdalena Dyjak

Agnieszka Piwińska

zespół ds. dekoracji
Religijne i etyczne podsumowanie roku szkolnego 2020/2021
24 czerwca 2021 r. (czwartek)
 

Tomasz Barczyk

Anna Mirosław

Beata Jakubiak

ks. Sławomir Jargiełło

ks. Andrzej Magier

Renata Leszko

Renata Lesińska

Mirosława Radowiecka

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
czerwiec 2021 r.

Jolanta Gandecka

Anna Paprocka

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3
25 czerwca 2021 r. (piątek)

Anna Sagan

Katarzyna Bączek

Wychowawcy klas 3

Rafał Włosek – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 4-8
25    czerwca 2021 r. (piątek)
 

Irena Lenartowicz

Edyta Perduta

Joanna Cegłowska

Piotr Lewek

Katarzyna Dmoch – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla klas 1-3

1 września 2021 r. (środa)

Małgorzata Talarowska

Izabela Sałuch

Paulina Dawidek

Iwona Smolińska – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla klas 4-8

1 września 2021 r. (środa)

Magdalena Peh

Agata Łobodzińska

Rafał Włosek

Karol Pajdosz – poczet sztandarowy

zespół ds. dekoracji

ZABAWY I DYSKOTEKI SZKOLNE:
Bal ósmoklasisty
23 stycznia 2021 r. (sobota)
Zabawa karnawałowa dla klas 1-3
27 stycznia 2021 r. (środa)
Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8
28 stycznia 2021 r. (czwartek)
 
WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU UCZNIÓW:
Egzamin ósmoklasisty
25-27 maja 2021 r.
Wewnętrzny próbny egzamin ósmoklasisty
dla klas 8: 16 – 18 grudnia 2020 r.
i 2-4 marca 2021 r.
dla klas 7: 22 – 24 marca 2021 r.
Konkursy na najlepszego ucznia
z poszczególnych przedmiotów
maj – czerwiec 2021 r.
Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii
 
maj 2021 r.
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
 
Zebrania z rodzicami uczniów
klas 1-3
8 września 2020 r. (wtorek)
10 grudnia 2020 r. (czwartek)

19 stycznia 2021 r. (wtorek)

4 marca 2021 r. (czwartek)

19 maja 2021 r. (środa)

 
Zebrania z rodzicami uczniów
klas 4-8
7 września 2020 r. (poniedziałek)
9 grudnia 2020 r. (środa)

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

3 marca 2021 r. (środa)

18 maja 2021 r. (wtorek)
Konsultacje z rodzicami
22 października 2020 r. (czwartek)
15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
 
ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:
Zebranie Rady Pedagogicznej
28 sierpnia 2020 r. (piątek)
14 września 2020 r. (poniedziałek)
Zebranie klasyfikacyjne za I okres
11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I okresu
14 stycznia 2021 r. (czwartek)
Zebranie klasyfikacyjne za II okres
17 czerwca 2021 r. (czwartek)
Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie II okresu
21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego
29 czerwca 2021 r. (wtorek)
Zebrania szkoleniowe i informacyjne
w zależności od potrzeb

 

 

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN:

Termin wystawienia propozycji ocen
z poszczególnych przedmiotów na I okres
7 grudnia 2020 r. (poniedziałek)
Termin wystawienia ocen z poszczególnych przedmiotów na I okres
7 stycznia 2021 r. (czwartek)
Termin wystawienia propozycji ocen
rocznych z poszczególnych przedmiotów
14 maja 2021 r. (piątek)
Termin wystawienia ocen rocznych
z poszczególnych przedmiotów
14 czerwca 2021 r. (poniedziałek)