Wykaz numerów wewnętrznych centrali telefonicznej

Numer wewnętrzny

Imię i nazwisko pracownika 

Pełniona funkcja w szkole

110

Elżbieta Torc-Tylec

Intendent (obiady) 

111

Marcin Chęciński

Ochrona

Waldemar Raczkowski

113

Pokój nauczycielski

114

Anna Kwiatek

Wicedyrektorzy

Anna Sochal

115

Jarosław Kasperek

Kierownik gospodarczy

115

Ryszard Rewerski

Inspektor BHP

116

Katedra wychowania fizycznego

117

Magdalena Warda

Kierownik obiektów sportowych

118

Liliana Kurębska

Kadry

119

Małgorzata Kowalska

Księgowość

Bożena Pokładek-Kluziak

Płace

120

Alicja Kubacka

Szkolny doradca zawodowy

Edyta Drąg


Pedagog

 

126

Anna Osemlak

121

Basen

122

Anna Pieczykolan

Sekretariat

123

Biblioteka

124

Sekretariat i faks

125

Lidia Boczkowska

Gabinet lekarski

192

Marek Gierala

Informatyk

195

Trenerzy

196

Katedra wychowania fizycznego (nowy budynek)

197

Portiernia (nowy budynek)

199

Anna Witkowska

Wicedyrektor