Numer wewnętrzny Imię i nazwisko pracownika  Pełniona funkcja w szkole
110 Elżbieta Torc-Tylec Samodzielny referent (obiady) 
111 Marcin Chęciński Ochrona
Waldemar Raczkowski
113 Pokój nauczycielski
114 Anna Kwiatek Wicedyrektorzy
Anna Sochal
115 Jarosław Kasperek Kierownik gospodarczy
115 Ryszard Rewerski Inspektor BHP
116 Małgorzata Barycka Psycholog
Iwona Wiatrowska Pedagog specjalny
117 Magdalena Warda Kierownik obiektów sportowych
118 Liliana Kurębska Kadry
119 Małgorzata Kowalska Księgowość
Bożena Pokładek-Kluziak Płace
120 Alicja Kubacka Szkolny doradca zawodowy
Edyta Drąg


Pedagog

126 Anna Osemlak
121 Basen
122 Anna Pieczykolan Sekretariat
123 Biblioteka
124 Sekretariat i faks
125 Justyna  Jaczyńska Gabinet pielęgniarki
192 Marek Gierala Informatyk
195 Trenerzy
196 Katedra wychowania fizycznego
197 Portiernia (nowy budynek)
199 Anna Witkowska Wicedyrektor