Pani mgr Ewa Barszcz zajmuje stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina od 1 września 2017r.; wcześniej z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję wicedyrektora (od 1 września 1999r. do końca lipca 2015r.) oraz dyrektora (od 1 listopada 2015r.) Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.

 

[b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły[/b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły

   Funkcję wicedyrektorów sprawują Panie mgr Anna Kwiatek, mgr Anna Sochal oraz mgr Anna Witkowska (odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną). Wspierają Dyrektora we wszystkich działaniach na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Dyżury Wicedyrektorów w roku szkolnym 2022/2023

  p. Anna Kwiatek p. Anna Sochal p. Anna Witkowska
poniedziałek 11:40-16:40 7:30-12:30 9:30-14:30
wtorek 7:30-12:30 11:40-16:40 9:30-14:30
środa 11:40-16:40 9:30-14:30 7:30-12:30
czwartek 9:30-14:30 7:30-12:30 11:40-16:40
piątek zamiennie zamiennie zamiennie

 

[b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.[/b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.

 [b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.[/b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.

 [b]Pani mgr Anna Witkowska jest wicedyrektorem od 1 września 2018r.[/b]Pani mgr Anna Witkowska jest wicedyrektorem od 1 września 2018r.

[b]Pani mgr Jolanta Gandecka jest kierownikiem świetlicy od 1 września 2018r.[/b]Pani mgr Jolanta Gandecka jest kierownikiem świetlicy od 1 września 2018r. 

Pan mgr Tomasz Złomańczuk -  kierownik sekcji sportowejPan mgr Tomasz Złomańczuk - kierownik sekcji sportowej

 

   Pani mgr Barbara Warda stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 16 objęła z dniem 1 września 1999r. Zorganizowała nowoczesną Szkołę, stworzyła jak najlepsze warunki do nauki i pracy oraz Szkołę przyjazną uczniom. Zapewniła bardzo wysoki poziom kształcenia. Od sierpnia 2015r. przeszła na wcześniejszą emeryturę.

   Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2019r. pełniła funkcję doradcy metodycznego dla kadry kierowniczej szkół prowadzonych przez Miasto Lublin.

  Od 1 października 2019 r. Pani mgr Barbara Warda została ustanowiona Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

[b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.[/b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.

 [b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014[/b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014