W roku szkolnym 2017/2018 do Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie należą:

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1. mgr Barszcz Ewa matematyka
2. mgr Anna Kwiatek
technika
3. mgr Sochal Anna język niemiecki
  mgr Witkowska Anna edukacja wczesnoszkolna
4. mgr Warda Barbara wiedza o społeczeństwie
5. mgr Mułenko Krystyna język polski
7. mgr Barcicka Karolina język angielski
8. mgr Barczyk Tomasz religia
9. mgr Barwińska Magdalena biologia
10. mgr Bączek Katarzyna  
11. mgr Błach Konrad wychowanie fizyczne
12. mgr Bocian Marta nauczyciel bibliotekarz, język niemiecki
13. mgr Monika Bosek edukacja wczesnoszkolna
14. mgr Celińska Anna język polski
15. mgr Ciechocińska-Miećko Zofia zajęcia szachowe
  mgr Cegłowska Elżbieta  
16. mgr Czuba Alicja historia, wiedza o społeczeństwie
  mgr Dawidek Paulina  
17. mgr Dejnek - Szczygieł Katarzyna język niemiecki
18. mgr Dmoch Katarzyna wychowanie fizyczne
19. mgr Bożena Dobrowolska-Żak język angielski 
20. mgr Dubas Zofia historia, wiedza o społeczeństwie
21. mgr Duda Beata język angielski
22. mgr Filipczak Karolina chór
23. mgr Gajda Jolanta język angielski
24. mgr Gandecka Jolanta wychowanie do życia w rodzinie, świetlica
25. mgr Głąb Waldemar historia
26. mgr inż. Gralewski Krzysztof wychowanie fizyczne
27. mgr Greguła - Fit Iwona wychowanie fizyczne
29. mgr Ewa Janiszewska edukacja wczesnoszkolna
30. ks. mgr Jargiełło Sławomir religia
31. mgr Jędruszczak Elżbieta fizyka
32. mgr Kais Anna informatyka, technika
33. mgr Kędzior Anna pedagog szkolny
34. mgr Kiełbowicz Diana matematyka, informatyka
35. mgr Kozłowska Katarzyna język niemiecki
37. mgr Kubacka Alicja pedagog szkolny, doradca zawodowy
38. mgr Kuniewicz Jarosław geografia
39. mgr Kwiatkowski Mirosław wychowanie fizyczne 
40. mgr Lenartowicz Irena matematyka
41. mgr Lesińska Renata nauczyciel bibliotekarz
42. mgr Leszko Renata religia, informatyka
43. mgr Lęgieć Dorota biologia
44. mgr Lipińska Aleksandra matematyka
45. mgr Litwińczuk Marcin wychowanie fizyczne
46. mgr Łobodzińska Agata język angielski
47. mgr Maj Artur matematyka, informatyka
48. mgr Majkut Grażyna matematyka
49. mgr Mielecka Elżbieta język polski
50. mgr Miśtal Monika język polski
51. mgr Nowak Monika język niemiecki
52. mgr Nowosad Maria geografia
53. mgr Ohar Zdzisław dyrygent chóru La Musica
54. mgr Osemlak Anna pedagog szkolny
55. mgr Ostrokulska Magdalena język polski
56. mgr Oszajca Wioletta plastyka
57. mgr Pajdosz Karol wychowanie fizyczne
58. mgr inż. Anna Paprocka  świetlica
59. mgr Perduta Edyta chemia
60. mgr Podolska Anna język francuski
61. mgr Radomska - Kaspruk Barbara geografia
62. mgr Radowiecka Mirosława język polski
63. mgr Sagan Małgorzata język polski
64. mgr Izabela Sałuch edukacja wczesnoszkolna
65. mgr Sawczuk Kamila język angielski
66. mgr Smolińska Iwona wychowanie fizyczne
67. mgr Sochaczewska Dorota język angielski
68. mgr Katarzyna Sowa  matematyka
69. mgr Szcześniak Joanna język polski
70. mgr Szewczuk Elżbieta muzyka
71. mgr Szewczyk Michał język angielski
72. mgr Szymczak Przemysław wychowanie fizyczne
73. mgr Tadewicz Krzysztof informatyka
74. mgr Tomczyk Irena technika, informatyka
75. mgr Waniowska Elżbieta geografia
76. mgr Warda Iwona chemia
77. mgr Wawryszczuk Aneta język polski
78. mgr Anna Witkowska edukacja wczesnoszkolna
79. mgr Włosek Rafał wychowanie fizyczne
80. ks. mgr Wojtysiak Piotr religia
81. mgr Maria Wolska  świetlica
82. mgr Wójcik Mateusz informatyka
83. mgr Wryk - Kucia Teresa wychowanie fizyczne
84. mgr Ziubrynowicz - Chudzik Magdalena matematyka
85. mgr Złomańczuk Tomasz wychowanie fizyczne
86. dr Żaba Tomasz historia
87. mgr Żak Małgorzata fizyka