W roku szkolnym 2016/2017 do Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie należą:

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1. mgr Barszcz Ewa matematyka
2. mgr Anna Kwiatek technika
3. mgr Sochal Anna język niemiecki
4. mgr Warda Barbara wiedza o społeczeństwie
5. mgr Mułenko Krystyna język polski
6. dr Banach Mariusz religia
7. mgr Barwińska Magdalena biologia
8. mgr Barcicka Karolina język angielski
9. mgr Barczyk Tomasz religia
10. mgr Błach Konrad wychowanie fizyczne
11. mgr Bocian Marta nauczyciel bibliotekarz, język niemiecki
12. mgr Celińska Anna język polski
13. mgr Czuba Alicja historia, wiedza o społeczeństwie
14. mgr Dechton-Glińska Maria rewalidacja
15. mgr Dejnek - Szczygieł Katarzyna język niemiecki
16. mgr Dmoch Katarzyna wychowanie fizyczne
17. mgr Dubas Zofia historia, wiedza o społeczeństwie
18. mgr Duda Beata język angielski
19. mgr Karolina Filipczak chór
20. mgr Gajda Jolanta język angielski
21. mgr Gandecka Jolanta wychowanie do życia w rodzinie
22. mgr Głąb Waldemar historia
23. mgr inż. Gralewski Krzysztof wychowanie fizyczne
24. mgr Greguła - Fit Iwona wychowanie fizyczne
25. mgr Jędruszczak Elżbieta fizyka
26. mgr Kais Anna informatyka, technika
27. mgr Kędzior Anna pedagog szkolny
27. mgr Kozłowska Katarzyna język niemiecki
28. mgr Kozłowska Teresa język angielski
29. mgr Kubacka Alicja pedagog szkolny, doradca zawodowy
30. mgr Kuniewicz Jarosław geografia
31. mgr Lenartowicz Irena matematyka
32. mgr Lesińska Renata nauczyciel bibliotekarz
33. mgr Leszko Renata religia, informatyka
34. mgr Lęgieć Dorota biologia
35. mgr Lipińska Aleksandra matematyka
36. mgr Litwińczuk Marcin wychowanie fizyczne
37. mgr Łobodzińska Agata język angielski
38. mgr Maj Artur matematyka, informatyka
39. mgr Majkut Grażyna matematyka
40. mgr Anna Marycz rewalidacja
41. mgr Mielecka Elżbieta język polski
42. mgr Miśtal Monika język polski
43. mgr Nowak Monika  język niemiecki
44. mgr Nowosad Maria geografia
45. mgr Ohar Zdzisław dyrygent chóru La Musica
46. mgr Osemlak Anna pedagog szkolny
47. mgr Ostrokulska Magdalena język polski
48. mgr Oszajca Wioletta plastyka
49. mgr Pajdosz Karol wychowanie fizyczne
50. mgr Perduta Edyta chemia
51. mgr Podolska Anna język francuski
52. mgr Radomska - Kaspruk Barbara geografia
53. mgr Radowiecka Mirosława język polski
54. mgr Sagan Małgorzata język polski
55. mgr Sawczuk Kamila język angielski
56. mgr Smolińska Iwona wychowanie fizyczne
57. mgr Sochaczewska Dorota język angielski
58. mgr Szcześniak Joanna język polski
59. mgr Szewczuk Elżbieta muzyka
60. mgr Szewczyk Michał język angielski
61. mgr Szymczak Przemysław wychowanie fizyczne
62. mgr Tadewicz Krzysztof informatyka
63. mgr Tomczyk Irena technika, informatyka
64. mgr Waniowska Elżbieta geografia
65. mgr Warda Iwona chemia
66. mgr Wawryszczuk Aneta język polski
67. mgr Włosek Rafał wychowanie fizyczne
68. ks. mgr Wojtysiak Piotr religia
69. mgr Wójcik Mateusz informatyka
70. mgr Wryk - Kucia Teresa wychowanie fizyczne
71. mgr Ziubrynowicz - Chudzik Magdalena matematyka
72. mgr Złomańczuk Tomasz wychowanie fizyczne
73. dr Żaba Tomasz historia
74. mgr Żak Małgorzata fizyka