W roku szkolnym 2020/2021 do Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie należą:

Imię i nazwisko nauczyciela nauczany przedmiot
mgr Ewa Barszcz - dyrektor matematyka
mgr Anna Kwiatek – wicedyrektor technika
mgr Anna Sochal – wicedyrektor język niemiecki 
mgr Anna Witkowska – wicedyrektor

edukacja wczesnoszkolna,

informatyka

mgr Jolanta Gandecka – kierownik świetlicy
wychowanie do życia w rodzinie,
wychowawca świetlicy
mgr Tomasz Złomańczuk- kierownik sekcji sportowej wychowanie fizyczne
mgr Karolina Barcicka język angielski
mgr Jacek Barcicki język angielski
mgr Tomasz Barczyk religia
mgr Katarzyna Bączek edukacja wczesnoszkolna
mgr Konrad Błach wychowanie fizyczne
mgr Monika Bosek edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Buczak wychowawca świetlicy
mgr Anna Celińska język polski
mgr Agnieszka Chęć edukacja wczesnoszkolna
mgr Zofia Ciechocińska-Miećko zajęcia szachowe
mgr Jolanta Ciecierska

wychowawca swietlicy,

nauczyciel wspomagający

mgr Bogusława Czajkowska-Zięba wychowawca świetlicy
mgr Paulina Dawidek edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Dejnek  język niemiecki,
mgr Katarzyna Dmoch wychowanie fizyczne
mgr Edyta Drąg pedagog szkolny
mgr Zofia Dubas

historia,

wiedza o społeczeństwie

mgr Magdalena Dyjak język angielski
mgr Karolina Filipczak-Sulima muzyka
mgr Jolanta Gajda język angielski
mgr Waldemar Głąb

historia,

wiedza o społeczeństwie

mgr Jarosław Grajper trener
mgr inż. Krzysztof Gralewski wychowanie fizyczne
mgr Iwona Greguła – Fit wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Gruszka wychowawca świetlicy
mgr Beata Jakubiak religia
mgr Ewa Janiszewska edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Sławomir Jargiełło religia
mgr Klaudia Jarząbek wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Jędruszczak fizyka
mgr Anna Kais

technia,

informatyka

mgr Małgorzata Kopacz edukacja wczesnoszkolna
mgr Alicja Kubacka

pedagog szkolny,

doradca zawodowy

mgr Irena Lenartowicz matematyka
mgr Renata Lesińska nauczyciel bibliotekarz
mgr Renata Leszko

religia,

nauczyciel bibliotekarz

mgr Piotr Lewek geografia
mgr Katarzyna Lewicka edukacja wczesnoszkolna
mgr Aleksandra Lipińska matematyka
mgr Marcin Litwińczuk wychowanie fizyczne
mgr Agata Łobodzińska język angielski
ks. mgr Andrzej Magier religia
mgr Grażyna Majkut matematyka
mgr Monika Marek edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Mazurek wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Mielecka język polski
mgr Anna Mirosław religia
mgr Daria Modecka edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Mróz-Aftyka wychowawca świetlicy
mgr Anna Nastaj edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Nowak wychowawca świetlicy
mgr Zdzisław Ohar dyrygent chóru La Musica
mgr Anna Osemlak pedagog szkolny
mgr Wioletta Oszajca plastyka
mgr Karol Pajdosz wychowanie fizyczne
mgr Anna Paprocka wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Partyka matematyka
mgr Magdalena Peh język polski
mgr Edyta Perduta chemia
mgr Anna Podolska wychowawca świetlicy
mgr Agata Poręba język polski
mgr Dagmara Polijańska język angielski
mgr Agnieszka Piwińska biologia
mgr Barbara Radomska – Kaspruk

geografia,

wychowawca świetlicy

mgr Mirosława Radowiecka etyka
mgr Robert Rogala trener
mgr Anna Rudnicka-Ciołek wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Sadowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Sagan edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Sałuch edukacja wczesnoszkolna
mgr Kamila Sawczuk język angielski
mgr Iwona Smolińska wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Sowa matematyka
mgr Edyta Sternik edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Szcześniak język polski
mgr Elżbieta Szewczuk muzyka
mgr Przemysław Szymczak wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Talarowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Targońska edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Tyczyńska
informatyka
mgr Elżbieta Waniowska geografia
mgr Katarzyna Waryszak wychowawca świetlicy
mgr Aleksandra Wawruch wychowawca świetlicy
mgr Aneta Wawryszczuk język polski
mgr Rafał Wej trener
mgr Rafał Włosek wychowanie fizyczne
mgr Bożena Wojnicka język angielski
ks. mgr Piotr Wojtysiak religia
mgr Diana Wolska wychowawca świetlicy
mgr Maria Wolska nauczyciel bibliotekarz
mgr Mateusz Wójcik technika, informatyka
mgr Teresa Wryk-Kucia wychowanie fizyczne
mgr Kalina Zyga-Wójcik edukacja wczesnoszkolna
mgr Tomasz Żaba

historia,

wiedza o społeczeństwie