MAŁGORZATA SAGAN - DORADCA METODYCZNY

    Praca doradcy metodycznego ukierunkowana jest na udzielanie optymalnego wsparcia nauczycielom i wychowawcom  pracującym w naszej szkole. Adresowana jest także do uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.

 • Dla nauczycieli:
  • wspomaganie w organizowaniu i doskonaleniu codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz badaniu jej efektów,
  • wspieranie w doborze podręczników, programów nauczania, materiałów dydaktycznych.
 • Dla uczniów:
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze,
  • konsultacje indywidualne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty
  • konsultacje indywidualne dla uczniów przygotowujących się do przedmiotowego konkursu polonistycznego oraz innych konkursów tematycznych i artystycznych związanych z literaturą, językiem polskim, historią, filozofią, religią.
 • Dla rodziców:
  • wspomaganie przepływu informacji oświatowej, w szczególności w obszarze zmian w obowiązującym prawie oświatowym,
  • wspieranie w procesie wychowania w kontekście wyzwań współczesności,
  • wspieranie współpracy rodziców i nauczycieli,
  • konsultacje w czasie planowych spotkań rodziców z nauczycielami.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia Zajęcia edukacyjne

 

Konsultacje  

 

Poniedziałek

 1020 - 1105 - sala 204

1215 - 1300 - sala 202

1110 - 1155 - pokój nauczycielski

Wtorek

745 - 1105 - sala 202

1215 - 1455 - sala 202

1110 - 1155 - pokój nauczycielski

1500 - 1545 - sala 202

 Środa

 

745 - 1155 - sala 202

---------------------------- 

Czwartek

1110 - 1635 - sala 202

 

-----------------------------

 

WARTO WIEDZIEĆ !!!
________________________________________


Laptop dla każdego ucznia. Podręczniki on-line. Prace pisemne z polskiego i matematyki przesyłane mailem.
Czy to droga do lepszej edukacji?

   Doświadczenie Stanów Zjednoczonych, w których laptopy weszły do szkół dekadę temu, pokazuje, że niekoniecznie. Coraz większym powodzeniem cieszą się tam „archaiczne" szkoły, w których nie wolno korzystać na lekcjach z laptopów, tabletów czy smartfonów. Szkoły tradycyjne przyciągają świetnymi wynikami, którymi nie mogą się pochwalić „cyfrowe" szkoły, gdzie komputery są obowiązkowym wyposażeniem ucznia.
   „Dziennik Gazeta Prawna" opublikował wyniki badań, które wskazują, że korzystanie z kilku różnych narzędzi w tym samym czasie nie sprzyja przyswajaniu wiedzy. Badania nad rolą technologii w procesie nauczania 12 lat temu rozpoczął na Uniwersytecie Kolorado laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Carl Wieman. Stworzony przez niego zespół naukowców odkrył, że najbardziej optymalnym sposobem nauczania jest maksymalne zaangażowanie ucznia w dialog z nauczycielem i rówieśnikami, a najbardziej szkodzi w tym procesie posługiwanie się w tym samym czasie różnymi urządzeniami i technologiami.
   Czy technologia może szkodzić? Kanadyjska badaczka Faria Sana z Uniwersytetu McMaster w Ontario sprawdziła, jaki wpływ na wyniki w nauce uczniów ma korzystanie z laptopów na lekcjach – choćby tylko do robienia notatek. Wyniki pokazały, że uczniowie korzystający z tych urządzeń na testach uzyskiwali wyniki o 11–17 proc. gorsze niż rówieśnicy, którzy tego nie robili.
    Prof. Douglas Duncan z Uniwersytetu Kolorado, badający wpływ nowoczesnej elektroniki na jakość edukacji, twierdzi, że komputery mogą być fantastyczną pomocą szkolną, a internet nieocenionym źródłem wiedzy, ale należy je wykorzystywać z umiarem i rozwagą, bo: „Bezkrytyczny entuzjazm sprawia, że niekiedy wręcz jednakowo traktujemy edukację i technologię, a nie ma nic bardziej mylnego. Technologia nie jest edukacją i nigdy jej nie zastąpi. Bo nauka to proces, który zachodzi w głowie. Maszyna niczego za nas nie zrozumie, jeżeli sami nie wykonamy wysiłku umysłowego".


(cyt. za: www.operon.pl)