Godziny pracy pedagogów w roku szk. 2017/2018

Dzień tygodnia Osemlak Anna

                  Kędzior Anna

Kubacka Alicja
(doradca zawodowy)

Poniedziałek

745 - 1115

1115 - 1545

---------

Wtorek 745 - 1145 1145 - 1545

---------

Środa

 1115 - 1545

745 - 1115

1230 - 1400

Czwartek 745 - 1115 1115 - 1545

1200 - 1400

Piątek 1115 - 1545 745 - 1115

830 - 1100

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych z pedagogami szkolnymi

w roku szkolnym 2016/2017

L.p. Nazwisko i imię pedagoga Data i godzina zajęć Rodzaj zajęć Sala
1. Kubacka Alicja

 

 zgodnie z planem działań charytatywnych

Szkolny Klub Wolontariatu 216
2. Osemlak Anna

 zgodnie z potrzebami placówki

Koło Wolontariatu

Wizyty w świetlicy środowiskowej Pasterzówka.

215

Świetlica środowiskowa

Działania pedagogów szkolnych są ukierunkowane na udzielanie wsparcia młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, jak również wychowawcom i nauczycielom, którzy pracują w naszej szkole.

Wspieramy uczniów:

  • w radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi;
  • w rozumieniu procesów dorastania;
  • w dokonywaniu zdrowych wyborów dotyczących życia codziennego;
  • w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesności.

Pomagamy rodzicom w wychowaniu zdrowych i szczęśliwych dzieci poprzez organizowanie spotkań podejmujących problematykę profilaktyki domowej, potrzeb okresu dorastania, reagowania w zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka.

Prowadzimy indywidualnie spotkania z rodzicami a także kierujemy rodziców do różnych form pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej - jeśli jest taka potrzeba.

Podejmujemy interwencje wychowawcze i profilaktyczne w sytuacji:

  • gdy uczeń łamie normy i zasady społecznego zachowania;
  • agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Słuchamy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Staramy się by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

Szkolny doradca zawodowy

            Wybór dalszego kierunku kształcenia, zaplanowanie dalszej edukacji zawodowej jest dla większości młodych ludzi trudnym zadaniem. Wielu nie ma pewności, w jakim kierunku zawodowym chciałoby dalej się kształcić.

Często dokonują przypadkowych wyborów, skutkujących w przyszłości brakiem satysfakcji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu:

  • predyspozycji zawodowych;
  • zainteresowań;
  • ograniczeń zawodowych w przypadku długotrwałej choroby.

Uczeń, wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym może zaplanować swoją ponadgimnazjalną edukację zawodową.