Godziny pracy pedagogów w roku szk. 2021/2022

 

Dzień

 

Edyta Drąg

 Anna Osemlak

 

Alicja Kubacka

(doradca zawodowy)

Poniedziałek

11.30 – 16.30

8.30 – 12.30 9.20 – 12.20

Wtorek

(wdż od 7.45)

8.30 – 12:15

(wdż 9.30-10.15)

12.30 - 16.30

 

Środa

 12.00– 16.00

9.00 – 13.00 4h 8.30 - 11.30

Czwartek

8.00 – 12.45

(wdż 8.35-9.20)

 11.50 – 15.50

terapia ped. 15.50 – 16.35

Piątek

 12.15 – 16.15

8.30 – 12.30

 

Działania pedagogów szkolnych są ukierunkowane na udzielanie wsparcia młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, jak również wychowawcom i nauczycielom, którzy pracują w naszej szkole.

Wspieramy uczniów:

  • w radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi;
  • w rozumieniu procesów dorastania;
  • w dokonywaniu zdrowych wyborów dotyczących życia codziennego;
  • w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesności.

Pomagamy rodzicom w wychowaniu zdrowych i szczęśliwych dzieci poprzez organizowanie spotkań podejmujących problematykę profilaktyki domowej, potrzeb okresu dorastania, reagowania w zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka.

Prowadzimy indywidualnie spotkania z rodzicami a także kierujemy rodziców do różnych form pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej - jeśli jest taka potrzeba.

Podejmujemy interwencje wychowawcze i profilaktyczne w sytuacji:

  • gdy uczeń łamie normy i zasady społecznego zachowania;
  • agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Słuchamy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Staramy się by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

Szkolny doradca zawodowy

            Wybór dalszego kierunku kształcenia, zaplanowanie dalszej edukacji zawodowej jest dla większości młodych ludzi trudnym zadaniem. Wielu nie ma pewności, w jakim kierunku zawodowym chciałoby dalej się kształcić.

Często dokonują przypadkowych wyborów, skutkujących w przyszłości brakiem satysfakcji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu:

  • predyspozycji zawodowych;
  • zainteresowań;
  • ograniczeń zawodowych w przypadku długotrwałej choroby.

Uczeń, wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym może zaplanować swoją ponadgimnazjalną edukację zawodową.