Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2022/2023

 Klasa  Nazwisko i imię wychowawcy
Klasy pierwsze
I A mgr Agnieszka Chęć
I B mgr Małgorzata Kopacz
I C mgr Kalina Zyga - Wójcik
I D mgr Iwona Targońska
I E mgr Edyta Sternik
Klasy drugie
II A mgr Anna Sagan
II B mgr Daria Modecka-Nakonieczna
II C mgr Monika Czubak
II D mgr Anna Nastaj
II E mgr Agnieszka Sadowska
II F mgr Katarzyna Lewicka
Klasy trzecie
III A mgr Monika Bosek
III B mgr Izabela Sałuch
III C mgr Paulina Skałecka
III D mgr Ewa Janiszewska
IIII E mgr Aleksandra Wawruch
Klasy czwarte
IV A mgr Anna Celińska 
IV B mgr Jolanta Gajda  
IV C mgr Aneta Wawryszczuk
IV D Mgr Aleksandra Lipińska
IV E mgr Elżbieta Mielecka  
IV F mgr Elżbieta Waniowska  
IV S mgr Mateusz Wójcik
Klasy piąte
V A mgr Anna Żurawska-Guz
V B mgr Marta Harasim
V C mgr Katarzyna Dmoch
V D mgr Jacek Barcicki
V E mgr Katarzyna Bączek
V F dr Tomasz Żaba
V S mgr Dorota Ścibak
Klasy szóste
VI A mgr  Bożena Wojnicka
VI B mgr Elżbieta Szewczuk
VI C mgr Katarzyna Sowa
VI D dr Agata Poręba
VI S mgr Magdalena Peh
Klasa siódma
VII A mgr Krzysztof Gralewski
Klasy ósme
VIII A mgr Kamila Sawczuk
VIII B mgr Irena Lenartowicz
VIII C mgr Karolina Barcicka
VIII D mgr Joanna Szcześniak 
VIII E mgr Przemysław Szymczak
VIII F mgr Zofia Dubas
VIII G mgr Karol Pajdosz
VIII S mgr Dagmara Polijańska
Razem wszystkich klas: 44