Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2020/2021

 Klasa

 Nazwisko i imię wychowawcy

Klasy pierwsze
I A mgr Monika Bosek
I B mgr Izabela Sałuch
I C mgr Paulina Dawidek
I D mgr Ewa Janiszewska
I E mgr Małgorzata Talarowska
Klasy drugie
II A mgr Kalina Zyga-Wójcik
II B mgr Edyta Sternik
II C mgr Iwona Targońska
II D mgr Małgorzata Kopacz
II E mgr Agnieszka Chęć
II F mgr Monika Marek
Klasy trzecie
III A mgr Daria Modecka
III B mgr Anna Nastaj
III C mgr Agnieszka Sadowska
III D mgr Katarzyna Lewicka
III E mgr Katarzyna Bączek
III F mgr Anna Sagan
Klasy czwarte
IV A mgr Bożena Wojnicka
IV B mgr Joanna Cegłowska
IV C mgr Agnieszka Partyka
IV D mgr Agata Poręba
IV S mgr Magdalena Peh
Klasa piąta
V A mgr Krzysztof Gralewski
Klasy szóste
VI A mgr Kamila Sawczuk
VI B mgr Irena Lenartowicz
VI C mgr Karolina Barcicka
VI D mgr Joanna Szcześniak 
VI E mgr Przemysław Szymczak
VI F mgr Zofia Dubas
VI G mgr Karol Pajdosz
VI S mgr Dagmara Polijańska
Klasy siódme
VII A mgr Elżbieta Waniowska
VII B mgr Anna Celińska
VII C mgr Elżbieta Mielecka
VII D mgr Katarzyna Sowa
VII E mgr Jolanta Gajda
VII F mgr Anna Kais
VII S mgr Mateusz Wójcik
Klasa ósme
VIII A mgr Aleksandra Lipińska
VIII B mgr Jacek Barcicki
VIII S mgr Katarzyna Dejnek
Razem wszystkich klas: 41