Harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie – zespół języków obcych 

 I okres roku szkolnego 2020/2021

Nazwisko i imię nauczyciela forma zajęć grupa docelowa czas i miejsce pracy (dzień, godzina, sala)
Karolina Barcicka Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego / koło rozwijania zainteresowań z języka angielskiego (zamiennie) 6c

Piątek godz. 11:10 – 11:55

sala 4

Jacek Barcicki Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego / koło rozwijania zainteresowań z języka angielskiego (zamiennie) 8b

Piątek godz. 10:20 – 11:05

sala 4

Joanna Cegłowska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego 4b

Wtorek godz.

10 : 20 – 11 : 05

Katarzyna Dejnek Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego Klasy 7-8

Środa

15:00 – 15:45

Jolanta Gajda Koło rozwijania zainteresowań z języka angielskiego Klasy 7 Środa godz. 14:10 – 14:55 s.104
Dagmara Polijańska

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego / koło rozwijania zainteresowań z języka angielskiego (zamiennie)

Konsultacje online

6b,6e,6g

                  6s

       Poniedziałek

godz. 14.10-14.55

sala 206

Wtorek 16.00-16.30

Teams

Kamila Sawczuk Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 6a Czwartek 14.55-15.40 – s.3,Piątek 13:20 – 14:05 s.115
Anna Sochal Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego/ koło rozwijania zainteresowań z języka niemieckiego (zamiennie) Klasy 7A i 8A

Czwartek godz.15:00-15:45

Sala 108

Bożena Wojnicka

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego

/ Koło zainteresowań z j. angielskiego

(zamiennie)

4a

Poniedziałek g. 14:10-14:55 s. 3