Tradycje lubelskiej "SZESNASTKI" sięgają roku 1910, kiedy to w dzielnicy Bronowice powołano szkołę prywatną dla dzieci robotników fabrycznych. Mimo że Gimnazjum nr 16 w Lublinie to całkiem nowa szkoła, nie zapominamy o historycznym rodowodzie naszych poprzedników.

Rok szkolny 1999/2000

Gimnazjum nr 16 w Lublinie zostało powołane do życia 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty, a jego organizację powierzono pani Barbarze Wardzie. Nasza placówka znalazła siedzibę w budynku „wygasającej" Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Już pierwszego dnia uroczyście, w obecności przedstawicieli władz miasta odsłoniliśmy tablicę z nazwą szkoły. W pierwszym roku pracy Gimnazjum liczyło 14 oddziałów, w których uczyło się 356 uczniów. Pracowaliśmy wówczas na dwie zmiany.
W ciągu roku szkolnego oraz przede wszystkim w czasie wakacji Gimnazjum przeszło gruntowny remont. Bardzo wiele pomogli sami rodzice, którzy pomalowali sale lekcyjne, korytarze i stołówkę, położyli terakotę, naprawiali meble. Wówczas też Ministerstwo Edukacji Narodowej ufundowało nam 10 komputerów do nowej pracowni.
Już w roku 1999/ 2000 zrodziły się pierwsze szkolne tradycje: zabawy (andrzejkowa i karnawałowa), poczta walentynkowa. Nowo wybrany Samorząd zainicjował przeprowadzanie akcji charytatywnych i pomocowych i od tamtej pory, co roku uczniowie oraz nauczyciele mogą się w nie włączać. Powołaliśmy do życia pierwszą szkolną gazetę „Gong" i nawiązaliśmy współpracę z parafialno-osiedlowym pismem „Wspólne Drogi", w którym pojawiają się do dziś artykuły i twórczość literacka autorstwa osób związanych z Gimnazjum. Przed świętami Bożego Narodzenia wysłaliśmy życzenia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i otrzymaliśmy z Watykanu odpowiedź wraz z papieskim błogosławieństwem. Podobnie działo się każdego roku aż do śmierci naszego ukochanego Papieża.
Przedmiotem dumy naszej społeczności jest jeden z najlepszych w Polsce chór La Musica(Powstał on w roku 1992 i funkcjonował początkowo przy Szkole Podstawowej nr 16.) prowadzony od początku przez nauczyciela muzyki z naszego Gimnazjum pana Zdzisława Ohara.

Rok szkolny 2000/2001

W roku 2000/2001 przeprowadziliśmy I Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem Lubelszczyzna słowem malowana. Cechą, która sprawia, że warto o nim wspomnieć w historii Gimnazjum jest to, iż biorą w nim udział niemal wszyscy uczniowie, wygłaszając przemówienia najpierw na forum klasy, a potem całej szkoły. Zwycięzcy prezentują się w trakcie Koncertu Laureatów w Dworku Wincentego Pola.
Dla szóstoklasistów ze szkół podstawowych w naszym rejonie i ich rodziców zaczęliśmy organizować Dzień Otwartych Drzwi, dzięki czemu istnieje możliwość poznania dyrekcji oraz nauczycieli, zwiedzenia budynku Gimnazjum, obejrzenia pokazów fizycznych i chemicznych, a przede wszystkim zdobycia wielu potrzebnych informacji na temat funkcjonowania placówki.
Od tego roku tradycją stało się organizowanie 1 czerwca Dnia Sportu. W dniu tym zamiast lekcji rozgrywane są turnieje i mecze w wielu różnych dyscyplinach, począwszy od piłki nożnej i siatkówki, a skończywszy na przeciąganiu liny i siłowaniu się „na rękę".
W czerwcu Rada Pedagogiczna zdecydowała, że pod koniec każdego roku będzie przyznawać tytuł Prymusa Gimnazjum nr 16 w Lublinie, a pierwszą osobą uhonorowaną w ten sposób została Justyna Wydrych.

Rok szkolny 2001/2002

Uroczystość rozpoczęcia zajęć miała szczególny charakter, gdyż była to Miejska Inauguracja Roku Szkolnego, a na sali obecni byli: wojewoda lubelski, prezydent Miasta Lublin oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej. Z panem Prezydentem Andrzejem Pruszkowskim spotkaliśmy się jeszcze raz w tym roku, gdy odbieraliśmy od niego Puchar dla szkoły, która miała największą liczbę finalistów konkursów przedmiotowych.
Dzięki zainstalowaniu 20 kamer na zewnątrz oraz wewnątrz budynku rozpoczęliśmy monitoring korytarzy i najbliższego otoczenia szkoły. Przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów.
W I semestrze po raz drugi przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Krasomówczy, tym razem pod hasłem Pieśń o ziemi naszej. Natomiast nowość, którą wprowadziliśmy w tym roku, to Bal Gimnazjalny. Dostarczył on uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom niezapomnianych wrażeń.
W maju 2002 r. po raz pierwszy odbył się egzamin gimnazjalny. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli przebiegł on bez zakłóceń, w spokojnej atmosferze. W czerwcu natomiast pożegnaliśmy się z pierwszymi absolwentami naszego Gimnazjum.

Rok szkolny 2002/2003

Aby pomóc uczniom i rodzicom w przygotowaniu się do nowego roku, na holu szkoły zorganizowaliśmy kiermasz używanych podręczników. Od tego czasu, co roku odbywa się podobna akcja, która zazwyczaj cieszy się dużym zainteresowaniem.
Lata 2002 - 2003 to dla Polski czas oczekiwania na wejście do Unii Europejskiej, dlatego też utworzyliśmy w naszym Gimnazjum Klub Europejski. Opieki nad klubem podjęły się panie Barbara Radomska-Kaspruk i Alicja Czuba, które wspólnie z uczniami zorganizowały I Szkolny Konkurs Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej. Już w pierwszych latach istnienia Gimnazjum zaczęliśmy nawiązywać kontakty z tymi właśnie krajami. Dzięki temu na przykład gościliśmy 50 młodych angielskich muzyków z Wind Orchestra ze Szkoły Ripleya w Lancaster, którzy zwiedzili Gimnazjum, a także zaprezentowali naszej społeczności atrakcyjny program artystyczny.
Cieszyliśmy się również (zwłaszcza młodzi fani piłki nożnej) z wizyty szkoleniowców reprezentacji Polski Władysława Żmudy i Dariusza Dziewanowskiego, którzy na spotkaniu z uczniami odpowiadali na pytania. Jesienią i zimą wszyscy gimnazjaliści wzięli udział w III Szkolnym Konkursie Krasomówczym, pisząc i wygłaszając przemówienia związane z następującym tematem: Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata. Warte odnotowania są nasze największe osiągnięcia z tego roku: po raz trzeci zdobyliśmy Puchar Prezydenta Miasta Lublin za największą liczbę laureatów konkursów przedmiotowych, po raz trzeci także drużyna chłopców została mistrzem Gimnazjady miasta Lublin w Piłce Nożnej. W tym samym czasie uczeń klasy III Radek Dudek na Gimnazjalnym Turnieju Miast napisał najlepiej test humanistyczny.

Rok szkolny 2003/2004

W październiku przeżyliśmy wszyscy bardzo smutne wydarzenie - pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę, nauczycielkę biologii, panią Grażynę Matosiuk, która zmarła po ciężkiej chorobie. Była ona wspaniałym pedagogiem i oddanym przyjacielem. Mimo upływu lat zawsze pozostaje w naszej pamięci.

W roku szkolnym 2003/ 2004 gościliśmy w naszym Gimnazjum biskupa Mieczysława Cisło, który wziął udział w spotkaniu opłatkowym. Nową inicjatywą, jaką podjęliśmy, było zorganizowanie w szkole Dni Kultury Chrześcijańskiej w ramach corocznych rekolekcji wielkopostnych. Uczniowie uczestniczyli w spektaklach o tematyce religijnej, a także w koncercie ewangelizacyjnym zespołu Gospel Rain.
W dniach 4 - 7 czerwca odwiedził nas ukraiński zespół dziecięcy Namysto ze Lwowa, którego kierownikiem artystycznym jest pani Maria Serhijczuk. Tegoroczny, czyli IV Szkolny Konkurs Krasomówczy odbył się pod hasłem Fryderyk Chopin - sercem Polak, talentem świata obywatel, co było związane z naszymi przygotowaniami do nadania imienia szkole.

Rok szkolny 2004/2005

Rok rozpoczął się od ważnego wydarzenia - Podsumowania Programu Termomodernizacji, w którym udział wziął Prezydent Miasta Lublin pan Andrzej Pruszkowski. W ciągu wakacji i pierwszych miesięcy nauki wymieniono w naszej szkole okna, centralne ogrzewanie, przeprowadzono remont dachów, docieplono i wymieniono elewację. Oprócz tego, że wydatki na energię cieplną zmniejszyły się od tej chwili w sposób znaczący, Gimnazjum zyskało piękny, nowoczesny wygląd. Mogliśmy, zatem przystąpić do organizacji kolejnej, najważniejszej w historii Szkoły uroczystości - nadania imienia Fryderyka Chopina.
Pierwsze działania w tym kierunku podjęliśmy już w roku 2002/2003, kiedy to na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przyjęliśmy ogólny plan i podzieliliśmy się obowiązkami. Pani wicedyrektor Krystyna Mułenko odwiedziła Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, nawiązała również kontakt z panem Albertem Grudzińskim z Towarzystwa im. F. Chopina. W ciągu całego roku przybliżaliśmy naszym uczniom postać patrona, przygotowując gazetki, przeprowadzając lekcje i konkursy poświęcone temu twórcy. Pan Kazimierz Stasz - artysta rzeźbiarz wraz z synem Jaromirem wykonali dla szkoły piękną tablicę pamiątkową o wymiarach 140 x 80, która jest wyeksponowana obecnie na głównym holu.
Dzień 1 marca 2005 zapamiętamy na długo. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Następnie już w Szkole odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową. Ważne momenty to również wbicie symbolicznych gwoździ w drzewiec naszego nowego sztandaru, ślubowanie uczniów oraz życzenia i gratulacje, jakie otrzymaliśmy od naszych wspaniałych gości, m. in. wojewody lubelskiego pana Andrzeja Kurowskiego. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny „Chopin - pragnienie piękna".
W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy odbyła się impreza integracyjna dla nowych uczniów nad Zalewem Zemborzyckim. W czasie takiego spotkania każda klasa pierwsza przedstawia się, a potem zarówno młodzież, jak i nauczyciele mogą wziąć udział w wielu zabawach i grach na świeżym powietrzu. Nie brakuje też zwykle jakiegoś smacznego posiłku.
Data 2 kwietnia 2005 r. dla każdego Polaka ma szczególne znaczenie. Nasza społeczność szkolna, tak jak cały naród z bólem pożegnała ukochanego Papieża Jana Pawła II. Staraliśmy się uczcić Jego pamięć poprzez wspólną modlitwę i refleksję, poprzez rozmowy prowadzone w czasie lekcji i twórczość artystyczną Jemu dedykowaną. Wierzymy, że Ojciec Święty, który zawsze taką troską otaczał młodzież, wstawia się za nami u Boga. Aby jeszcze raz zastanowić się nad życiem i nauką Jana Pawła II, wszyscy pracownicy Szkoły udali się w czerwcu 2005r. na pielgrzymkę Jego śladami - do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Również temat V Szkolnego Konkursu Krasomówczego zaczerpnęliśmy z przemówienia polskiego Papieża. Były to słowa: Rodzina nosi w sobie przyszłość społeczeństwa.
Od roku 2004 nasze Gimnazjum nawiązało ścisłą współpracę z Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej, czego owocem jest tworzenie, co roku klasy sportowej. Trafiają do niej najzdolniejsi chłopcy z całego województwa. U nas mają możliwość uczestniczenia w 10 godzinach wychowania fizycznego w ciągu tygodnia.

Rok szkolny 2005/ 2006

5 października zakończony został remont basenu, który od tego momentu spełnia wszystkie najnowsze standardy. 5 torów o długości 25 m, podświetlane ścianki i balkon widokowy sprawiają, że obiekt ten jest naszą dumą. Cieszy nas również nowe mini boisko ze sztuczną murawą.
Kto lubi w kameralnym gronie i wśród nastrojowej dekoracji zasłuchać się w poezję lub wspomnienia ciekawych ludzi, może od jesieni 2005 roku odwiedzić nowo utworzony klub Piwnica, któremu szczególnie dużo czasu poświęcają panie bibliotekarki. To tu interesujący goście i nasi absolwenci, uczniowie i nauczyciele spotykają się, ponieważ chcą przeżyć coś pięknego - duchową ucztę. Rozwojowi intelektualnemu i duchowemu służył także - jak zawsze - Szkolny Konkurs Krasomówczy. Tym razem towarzyszyło nam hasło: Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
W 2006 r. narodziła się w naszym Gimnazjum nowa tradycja - Ogród Młodych Talentów, który organizujemy w dniu Święta Szkoły. Wówczas to przedstawiciele poszczególnych klas prezentują przed społecznością szkolną swoje umiejętności, m. in. z zakresu śpiewu, tańca, gry na instrumentach, recytacji. Mamy możliwość zapoznać się też z ich twórczością literacką i plastyczną. Widzowie w głosowaniu wybierają osobę, którą honorujemy tytułem Talentu Roku. Dzięki tej imprezie dowiedzieliśmy się o wielu, niekiedy długo skrywanych, zdolnościach naszych uczniów.
W roku 2005/2006 po raz szósty zdobyliśmy Puchar Prezydenta Miasta Lublin dla szkoły, z której wywodzi się największa liczba laureatów konkursów przedmiotowych.

Rok szkolny 2006/2007

W roku tym 30-lecie swojej pracy artystycznej obchodzi dyrygent chóru La Musica pan Zdzisław Ohar. Długo trwałoby wyliczanie sukcesów tego wspaniałego zespołu dziecięco- młodzieżowego. Sam mistrz za największe osiągnięcia uważa wspólne koncerty z Filharmonią Lubelską i wykonanie w lutym 2005 r. opery Tosca Pucciniego, a w grudniu 2006 r. Requiem Mozarta. Chór pod kierunkiem pana Zdzisława Ohara zdobył m. in. I miejsce na najbardziej prestiżowym festiwalu w Polsce Legnica Cantat.
Warto odnotować również fakt zwycięstwa w wyborach do Rady Miejskiej nauczyciela religii z naszego Gimnazjum pana Mariusza Banacha. Dzięki jego pomocy udało nam się np. zaprosić na spotkanie do szkoły pana prof. Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Okazję do wysłuchania go i zadania mu pytań mieli uczniowie klas trzecich. Z zagadnieniami, jakie wówczas poruszono, był związany również VII Szkolny Konkurs Krasomówczy. Jego temat brzmiał: Być Polakiem, będąc Europejczykiem. Szczególnie interesująco przebiegały Dni Kultury Chrześcijańskiej. Uczniowie naszej szkoły spotykali się z ludźmi, których wiara, postawa moralna i zaangażowanie społeczne mogą być wzorem do naśladowania.

Rok szkolny 2007/2008

Wydawałoby się, że kolejne lata w gimnazjum są do siebie bardzo podobne. Pierwszy września to inauguracja roku, a potem nauka, klasówki, odpytywanie przeplatane szkolnymi uroczystościami: imprezą integracyjną dla pierwszaków, wyjściami do muzeów czy kina, koncertem kolęd, wiosennymi wycieczkami i Świętem Szkoły. Do tego dochodzi gorączka wystawiania stopni w styczniu i czerwcu oraz egzamin zwieńczający trzy lata edukacji. A jednak mimo tych podobieństw każdy semestr jest niepowtarzalny. Oto kilka szczególnych wydarzeń z roku 2007/08, które zapisały się w naszej pamięci. W trakcie akademii z okazji Święta Niepodległości gościliśmy historyka, Pana Romana Zarzyckiego, który opowiedział uczniom o polskiej drodze do wolności. A uczynił to w sposób tak barwny i tak emocjonujący, że młodzi ludzie, przyzwyczajeni przecież bardziej do nowoczesnych mediów niż słuchania wykładów, byli bardzo zaciekawieni. Jesienią 2007 r. na ekrany polskich kin wszedł „Katyń” Andrzeja Wajdy ukazujący bolesną kartę z dziejów Polski. W tej filmowej lekcji historii wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich. W grudniu odbył się w naszej szkole I Przegląd Form teatralnych inspirowanych życiem świętych „Ze Świętymi na deskach teatru”. Przygotowały go Pani Renata Leszko oraz Pani Renata Lesińska. Warto podkreślić, że młodzi ludzie – pasjonaci teatru należący do szkolnego koła zaprezentowali swoje inscenizacje także później w domu pomocy społecznej. Tegoroczny Szkolny Konkurs Krasomówczy odbywał się pod hasłem Czy współczesny rozwój i postęp, w którym uczestniczymy, jest owocem przymierza z mądrością?. Nowością było zaproszenie do komisji konkursowej osób spoza szkoły. Wiosna przyniosła nam wspaniały Jubileusz. Chór La Musica, nad którym opiekę nieustannie sprawuje Pan Zdzisław Ohar, ma już 15 lat. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert w Filharmonii Lubelskiej. Zainteresowanych licznymi sukcesami chóru – także tegorocznymi (np. I m-ce w X Łódzkim Festiwalu Chóralnym) – zapraszamy na stronę internetową zespołu. Coraz bardziej widoczna w naszej szkole staje się działalność młodego jeszcze klubu „Piwnica”. W tym roku odbyły się tu następujące imprezy: wieczór poetycki Pani Danuty Cyzman – nauczycielki chemii z naszego gimnazjum, wieczór andrzejkowy, wspólne kolędowanie, gry planszowe, wystawa „Historia pisma” (szczególnie pięknie przygotowana) oraz inscenizacje dramatów Szekspira i Fredry. Spośród tegorocznych sukcesów sportowych warte odnotowania w tym miejscu są np. zdobycie przez dziewczęta I miejsca w ogólnej rywalizacji w Gimnazjadzie Miasta Lublin czy też wygrana chłopców w Gimnazjadzie w piłce nożnej. Serdecznie gratulujemy naszym mistrzom. Na końcu – w oddzielnym akapicie – chcielibyśmy wspomnieć o bardzo smutnym dla nas wydarzeniu: po długich cierpieniach dnia 7 października zmarła nauczycielka języka polskiego, Pani Grażyna Jarmuł. Pozostanie ona w pamięci wszystkich, którzy z Nią pracowali.

Rok szkolny 2008/2009

W roku 2008/09 bardziej znacząca i widoczna stała się współpraca międzynarodowa. Rozpoczęliśmy działania w ramach Międzynarodowego Projektu "Comenius - odkrywanie Europy". Uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczkach do Wernigerode (Niemcy) oraz do Hiszpanii, natomiast sami gościliśmy młodzież z Niemiec i Holandii. Chór La Musica z kolei wyjeżdżał do Grecji, Niemiec i Słowacji. Z wydarzeniami tymi wiązał się tematycznie Szkolny Konkurs Krasomówczy, którego hasło brzmiało:Moje odkrywanie Europy. Kolejną nowością w tym roku były przygotowania do przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym niełatwym przedsięwzięciem, a wielu naszych trzecioklasistów uzyskało wysoki wynik. W listopadzie uczniowie uczestniczyli w koncercie "Lublin - moje miasto - miasto trzech kultur", który odbył się w Filharmonii Lubelskiej, natomiast w styczniu po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję "Cała szkoła czyta lektury", w czasie której uczniowie prezentowali najciekawsze, ich zdaniem, fragmenty znanych utworów literackich. Coroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnili w tym roku swoją obecnością: poeta - ks. Wacław Oszajca, siostra Celina - misjonarka z Afryki oraz zespół wokalny z V Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej. 9 czerwca natomiast - w Dniu Samorządności mieliśmy możliwość spotkać się z panią Magdaleną Gąsior-Marek, posłanką na Sejm RP. Warto również podkreślić, że w roku szk. 2008/09 aż 27 uczniów zdobyło tytuł laureata w konkursach przedmiotowych.

Rok szkolny 2009 / 2010

W dniu rozpoczęcia roku szk. 2009 / 2010 świętowaliśmy jednocześnie X-lecie istnienia gimnazjów. We mszy św. uczestniczyli wraz z nami Pan Prezydent Adam Wasilewski, Pan Wiceprezydent Włodzimierz Wysocki oraz Pani Ewa Dunkiewicz-Sprawka sprawująca funkcję Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego. Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło wygłosił homilię.

Ważnym elementem życia naszej szkoły jest współpraca międzynarodowa. We wrześniu gościliśmy uczniów z Holandii, w październiku Lublin odwiedzili uczestnicy konferencji odbywającej się w ramach programu Comenius, którzy przyjechali z Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec oraz Rosji. W grudniu w koncercie „Cztery chóry – cztery kultury” wzięły udział oprócz polskiego chóru La Musica zespoły z Niemiec, Słowacji i Węgier. Nasi gimnazjaliści z kolei odwiedzili wiosną Munster w Niemczech oraz Vlaardingen w Holandii.

Jedną z imprez, która odbywa się nieprzerwanie od dziesięciu lat jest Szkolny Konkurs Krasomówczy. Zimą podziwialiśmy jego uczestników, którzy rozważali temat: „Największe szczęście to spełnienie obowiązku”.

Rok 2010 to rok Fryderyka Chopina. Dniem poświęconym temu wielkiemu kompozytorowi był 1 marca 2010r. Mogliśmy wówczas obejrzeć spektakl „Mistrz fortepianu – twórca koncertów na deszcz i wiatr”, a oprócz tego dowiedzieliśmy się, kto zdobył laury w konkursach (literackim, plastycznym oraz konkursie wiedzy) poświęconych Chopinowi. Nauczyciele z naszego gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium „Chopin pod strzechy? Dlaczego nie? Ale jak?”

Dniem pozostającym do dziś w pamięci wszystkich Polaków był 10 kwietnia. Po tragedii, która zraniła głęboko naszą Ojczyznę, staraliśmy się oddać hołd ofiarom poprzez udział w mszach żałobnych, uroczysty apel szkolny oraz lekcje wychowawcze.

Całoroczna praca nauczycieli i uczniów przyniosła wiele radości i sukcesów. Aż 24 osobom udało się zdobyć tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Jesteśmy z nich dumni.

 

Rok szkolny 2010 / 2011

Pierwszego września uczestniczyliśmy we Mszy św. z udziałem nowego proboszcza Parafii św. Jadwigi Królowej Ks. Prałata dr Andrzeja Głosa, którego przywitaliśmy bardzo serdecznie. W październiku XXX Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży zakończył się ogromnym sukcesem dla uczniów naszego gimnazjum. Chór La Musica, nad którym opiekę sprawuje Pan Zdzisław Ohar, otrzymał aż trzy nagrody, w tym główną. Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem roku 2010/2011 było niewątpliwie uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych. 15 października zostało oddane do użytku oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią o długości 400 metrów oraz boiska do piłki siatkowej i koszykówki. Na ten dzień czekaliśmy bardzo długo, aż sześć lat. W uroczystościach wzięły udział władze miejskie i wojewódzkie. Przed przecięciem wstęgi na boisku goście obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą szkole, a także część artystyczną przygotowaną przez uczniów gimnazjum pt.: Sport – królestwem Piękna, Honoru i Pokoju! Zimą wszyscy gimnazjaliści wzięli udział w XI Szkolnym Konkursie Krasomówczym. Każdy z uczniów napisał i wygłosił przemówienie na temat: Młodzi w zintegrowanej Europie – możliwości kształcenia, dialogu i współpracy. Zwycięzcy prezentowali się 15 czerwca podczas Koncertu Laureatów. Niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza uczniom, dostarczył Bal Gimnazjalny, który został zorganizowany w naszej szkole już po raz dziewiąty. Walentynki w Wenecji – taki był w tym roku motyw przewodni pięknej dekoracji wykonanej przez uczniów i nauczycieli. Warto odnotować, że aż 20 uczniów naszej szkoły otrzymało w tym roku tytuł laureata konkursu przedmiotowego etapu wojewódzkiego. Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że nasi uczniowie otrzymali bardzo wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. 14 czerwca nasze gimnazjum brało udział w Ogólnopolskiej Kampanii Szkoła bez przemocy. Wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo w szkole. W tym dniu uczestniczyliśmy w spotkaniu z prof. Piotrem Kwiatkowskim – pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 wyjątkowo owocnie przebiegała wymiana międzynarodowa. We wrześniu nasi uczniowie i nauczyciele odbyli podróż do Helsinek w Finlandii, natomiast w październiku odwiedzili Hiszpanię, gdzie mieli możliwość poznać młodych ludzi z Estonii, Rosji, Hiszpanii i Finlandii. W ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w październiku gościliśmy w Lublinie gimnazjalistów z Niemiec, zaś w maju odbył się w Münster po raz trzeci program wymiany szkolnej między Ratsgymnasium Münster a Gimnazjum nr 16 w Lublinie. W roku ks. Piotra Skargi – wybitnego oratora i gorliwego patrioty, podczas XII Szkolnego Konkursu Krasomówczego jego uczestnicy stawali w obronie języka ojczystego, wygłaszając przemówienia na temat: „Jeśli Ojczyzna jest domem naszym – to język jest dachem ów dom osłaniającym. Brońcie go i chrońcie". 21 stycznia 2012 r. odbył się 10. Jubileuszowy Bal Gimnazjalny w historii naszej szkoły. Wyjątkowym wydarzeniem okazał się I Ogólnopolski Konkurs „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku", którego Gala Finałowa odbyła się 10 maja. Pomimo że była to pierwsza edycja tego Konkursu, prace nadesłano ze wszystkich województw. Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że 18 uczniów naszej szkoły zdobyło 26 tytułów laureata konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych. Nasze gimnazjum brało udział w Ogólnopolskiej Kampanii Szkoła bez Przemocy i w ramach realizacji Programu Profilaktyka a Ty, Profilaktyka a Teatr nasi uczniowie przygotowali spektakl profilaktyczny „Tylko jeden raz". Młodzi aktorzy wystąpili dla młodzieży gimnazjalnej i gości honorowych Dnia Szkoły bez Przemocy: p. Joanny Kulikowskiej – koordynatora Programu Kuratorium Oświaty w Lublinie, funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, p. Bożeny Cioch – dyrektora Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie i dr. Piotra Kwiatkowskiego – moderatora z Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

Rok szkolny 2012/2013

Impreza integracyjna klas I w tym roku po raz pierwszy odbyła się na obiektach sportowych Gimnazjum nr 16. Po raz pierwszy również odbył się Dzień Francuski. Miłośnicy Francji mogli ponadto pojechać na wycieczkę do Paryża. W tym roku odbyły się trzy wycieczki do miasta Wieży Eiffla i Katedry Notre-Dame, w których łącznie wzięło udział aż 94 uczniów naszej szkoły. W listopadzie w naszym gimnazjum był realizowany dla uczniów klas drugich, nauczycieli i rodziców program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów". Patronat nad realizacją programu objął Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Aktywnie uczestnicząc w zadaniach podczas realizacji programu, dopłynęliśmy do naszego Archipelagu Skarbów. Szkolnemu Konkursowi Krasomówczemu, który odbył się już po raz trzynasty, przyświecała myśl Seneki: „Żyć szczęśliwie (...) wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe". Pamiętaliśmy o ważnych rocznicach: uczciliśmy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przypominaliśmy z Janem Matejką okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach Święta Szkoły odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku. Podczas uroczystej gali została wystawiona nagrodzona sztuka naszej uczennicy Moniki Błaszczak pt. „Mistrz". Uczniowie z klas III w związku z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej brali udział organizowanych w naszym gimnazjum: Giełdzie Ogólniaków, Szkolnej Giełdzie Zawodów oraz w IX Targach Edukacja 2013. Wyjątkowym Świętem dla naszej szkoły był Koncert Jubileuszowy Chóru La Musica z okazji 20-lecia działalności artystycznej pod kierunkiem pana Zdzisława Ohara. Jesteśmy dumni z naszego Chóru, który aktywnie uczestnicząc w artystycznym życiu środowiska lubelskiego, na trwałe wpisał się w pejzaż kulturalny naszego Miasta i odnosi wielkie sukcesy w kraju i za granicą. Koncert Jubileuszowy odbył się 11 maja 2013 roku w Kościele św. Andrzeja Boboli, gdzie artyści Pana Zdzisława Ohara zaprezentowali się wraz z Chórami: Bogorya, Lutnia, Sine Nomine, Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego. Uzdolnienia sportowe naszej młodzieży połączone z doświadczeniem nauczycieli wychowania fizycznego przyniosły ogromny sukces szkole. Gimnazjum nr 16 w Lublinie zdobyło WYRÓŻNIENIE Prezydenta Lublina dla Najlepszej Szkoły w Lublinie w r. 2012 w ramach współzawodnictwa miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. 11 stycznia 2013 r. w czasie Wojewódzkiej Gali Mistrzów Sportu Pani Dyrektor Barbara Warda odebrała w związku z tym statuetkę dla naszej szkoły. Cieszyliśmy się również, kiedy dowiedzieliśmy się, że dziewczęta z Gimnazjum nr 16 zostały zwycięzcami Coca –Cola Cup 2013 na Lubelszczyźnie. Byliśmy dumni z naszych sportowców zwłaszcza 11 czerwca, kiedy w naszej szkole odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego miasta Lublin za rok szkolny 2012/2013. Okazało się wtedy, że po raz drugi z kolei zdobyliśmy I miejsce w ogólnej punktacji wśród gimnazjów.

Rok szkolny 2013/2014


Już we wrześniu w ramach wymiany międzynarodowej nasza szkoła gościła 20-osobową grupę młodzieży z Münster. Pobyt w Polsce rozpoczęła dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Następnie młodzież zwiedziła lubelską Starówkę, Muzeum na Majdanku oraz gościła w Urzędzie Miasta. Uczniowie wzięli udział w lekcjach, nauce poloneza. Całość zwieńczyła impreza integracyjna nad Zalewem Zemborzyckim.
Przygotowywaliśmy i uczestniczyliśmy w wyjątkowych uroczystościach: Gali Finałowej III Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku", Koncercie dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanym przez uczniów i absolwentów naszej szkoły, XIX Opłatkowym Koncercie Kolęd, apelu związanym z Europejskim Dniem Języków, Ogrodzie Młodych Talentów.
Po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się Wigilia całej społeczności szkolnej (20.12.2013). W pięknej scenerii Stajenki Świętej Rodziny wspólnie kolędowaliśmy, słuchaliśmy recytacji poezji bożonarodzeniowej i wokalnych popisów uczniów, nauczycieli oraz Kapeli Catholic Band.
Zgodnie z tradycją naszego gimnazjum w ostatnim dniu pierwszego okresu odbyło się podsumowanie osiągnięć uczniów oraz XIV Szkolny Konkurs Krasomówczy. Uczestnicy zmagań musieli tym razem udowodnić w swoich wystąpieniach, że Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj.
W dniach od 10 lutego do 7 marca nasze Gimnazjum zostało poddane problemowej ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji reprezentujących organ nadzorujący pracę szkoły, czyli Kuratorium Oświaty w Lublinie. Cieszyliśmy się bardzo z sukcesu, ponieważ spełniliśmy wymogi w bardzo wysokim stopniu, czyli uzyskaliśmy trzy najwyższe oceny AAA, co potwierdził raport z ewaluacji.
Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że zajęliśmy I miejsce w ogólnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego zarówno dziewcząt jak i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Dumni byliśmy także z I miejsca i Nagrody Złota Wstęga Solczy naszego Chóru La Musica na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ejszyszkach na Litwie.
Rok szkolny 2012/2013 wyjątkowo obfitował w wyjazdy zagraniczne. W maju odbył się w Münster po raz piąty program wymiany szkolnej między Ratsgymnasium Münster a Gimnazjum nr 16 w Lublinie. W tym samym czasie 53 uczniów naszego gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Brukseli i Londynu. Pod koniec maja natomiast odbyła się wycieczka do Włoch, w której 42 uczestników zwiedziło Wenecję, Toskanię z Florencją, Watykan, zaś w drodze powrotnej Wiedeń.
Po raz pierwszy w naszym gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego (15.05.2014) został zorganizowany uroczysty Koncert Rodzicom - Dzieci jako forma podziękowania za trud wychowania i opieki.

Rok szkolny 2014/2015


Pierwszym ważnym wydarzeniem tego roku była z pewnością uroczystość otwarcia nowego budynku sportowego, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Prezydent Lublina, Radni Rady Miasta, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, a także Prezes Zarządu Edach – Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego sp.z o.o., które było wykonawcą. W budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz szatnie sportowe. Jesienią – jak co roku – odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Naszym przedstawicielem został Wojciech Massalski. Wielki sukces odniósł w tym roku Chór La Musica, który w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - Bydgoszcz 2014 zdobył m.in. Nagrodę Główną GRAND PRIX, ZŁOTY KAMERTON, Puchar Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego. Z kolei pan Zdzisław Ohar otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta Konkursu. Dziewczęta z Chóru La Musica mogliśmy podziwiać w czasie jubileuszowego – XX Opłatkowego Koncertu Kolęd, na który tradycyjnie zaproszona była społeczność całego osiedla. W grudniu zorganizowaliśmy kiermasz charytatywny „Anioły Dobroczynności". Dochód przeznaczony był na wsparcie uczniów naszego gimnazjum. Tegoroczny Szkolny Konkurs Krasomówczy odbywał się pod hasłem „Jesteście interesujący, bo się interesujecie", a podsumowujący go Koncert Laureatów miał miejsce w Dworku Wincentego Pola. Rok szkolny 2014/2015 zakończyliśmy sukcesem w postaci I miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół lubelskich.


Rok szkolny 2015/2016


Kontynuując wieloletnią już współpracę międzynarodową jesienią gościliśmy młodzież z Niemiec, natomiast wiosną odwiedzili nas przedstawiciele 9 szkół partnerskich (z Grecji, Włoch, Bułgarii, Turcji, Niemiec, Belgii, Rumunii, Finlandii oraz Hiszpanii), z którymi przez dwa lata realizowaliśmy projekt „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. Praktyki w zakresie zapobiegania i interwencji". Jesienią klasy drugie uczestniczyły w koncercie „M jak Mozart" w ramach II Lubelskiego Festiwalu Operowego, natomiast klasy III tradycyjnie zwiedzały Muzeum Martyrologii na Majdanku. W listopadzie był realizowany program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów", którego celem było zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia – wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczył odpowiedzialności i mądrego podejścia do miłości. Uczestnicy Szkolnego Konkursu Krasomówczego po raz pierwszy mogli wybrać jeden spośród dwóch tematów: „Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym" lub „Połowa radości z osiągnięcia to oczekiwanie". Warto też wspomnieć, że inwestycja, którą był oddany w ubiegłym roku budynek zaplecza socjalno-sanitarnego, zdobyła I miejsce w Konkursie „Złota Kielnia" – Budowa Roku 2014 w kategorii: rozbudowa i przebudowa. W roku szkolnym 2015/2016 organizatorem zapoczątkowanego w naszej szkole Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" było Muzeum Lubelskie, dlatego też właśnie na Zamku odbyła się Gala podsumowująca jego wyniki. W ramach współpracy z Komendą Główną Policji odbyło się w naszej szkole spotkanie „Profilaktyka a Ty", w czasie którego uczniowie obejrzeli pokazy samoobrony oraz ratownictwa medycznego. W czerwcu odbyły się wybory na nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Funkcje pełnioną od dwóch lat przez Monikę Kopycińską od nowego roku przejmie Michał Trela. Koniec roku przyniósł nam 21 tytułów Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego oraz już po raz piąty I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół lubelskich.

Rok szkolny 2016/2017


  Rok ten rozpoczął się tradycyjnie imprezą integracyjną dla nowych uczniów. Kolejną szkolną uroczystość – Dzień Nauczyciela uświetnił koncert, w czasie którego wystąpili między innymi nasi absolwenci. Jesienią i wiosną gimnazjaliści ponownie uczestniczyli w wymianie międzynarodowej. XVII Szkolny Konkurs Krasomówczy poświęcony był Lublinowi, który w roku 2017 obchodził swoje 700. urodziny. W roku szkolnym 2017/18 organizowaliśmy wiele akcji charytatywnych, np. zbiórkę żywności (koło Caritas oraz Szkolne Koło PCK) czy kiermasz „Anioły Dobroczynności". Pedagodzy nadzorowali realizację programów profilaktycznych, np. „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie", „Bezpieczna e–szkoła" czy „Archipelag skarbów", a grupa teatralna „Trwamy" przygotowała bajeczkowy konkurs czytelniczy dla dzieci z Przedszkola nr 75. Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, w zajęciach z pierwszej pomocy organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR ZOZ w Lublinie, warsztatach komputerowych w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej, wykładach na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wycieczce w TVP3 Lublin.
  Miło nam również powiedzieć, że w książce „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania" (przygotowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Panią Profesor Krystynę Chałas wraz z pracownikami Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL we współpracy z nauczycielami, a sfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) trzy rozdziały poświęcono uczniom naszej szkoły wyróżniającym się swoją postawą.
  Rok 2017/2018 przyniósł liczne sukcesy, m. in. I miejsce w województwie lubelskim w piłce nożnej, I miejsce w Lublinie w biegach przełajowych, Grand Prix dla chóru La Musica w czasie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży oraz I miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów SACRA ECCLESIAE CANTIO' Tarnów 2016. Przy okazji warto wspomnieć, że w tym roku obchodziliśmy ważną dla naszej społeczności uroczystość, którą było 40-lecie pracy pana Zdzisława Ohara, dyrygenta tego znakomitego zespołu.
   Miło nam też poinformować, że jedna z naszych uczennic - Maja Owe-Larsson została uhonorowana za zdobycie czterech tytułów laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - Konkursie Ortograficznym, Biologicznym oraz Konkursach z Języka Niemieckiego i Francuskiego. Za swój niecodzienny sukces Maja odebrała Dyplom Uznania z rąk Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka.
  Niestety, były też przykre wydarzenia. Wszystkich zasmuciła śmierć pani Danuty Cyzman, która przez wiele lat pracowała w naszej szkole jako wychowawca i nauczyciel chemii.
    W związku ze zbliżającą się reformą oświaty i przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową podjęliśmy bardzo wiele różnych działań w celu przygotowania się do kolejnego roku szkolnego, m. in. remonty dostosowujące pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze do potrzeb młodszych dzieci. Dni Otwarte miały w tym roku szczególnie bogaty program, np. przedszkolaki mogły wziąć udział w lekcjach matematyki i chemii.

 

Rok szkolny 2017 / 2018

Zmiany w szkole

 • Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności we wszystkich 8 poziomach klas szkoły podstawowej oraz w 1 poziomie gimnazjalnym - klas III.
 • Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018, w ramach dotacji celowej MEN.
 • Szkoła otrzymała fundusze z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek dla dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Od 1.01.2018 r. przewidziano dla uczniów bezpłatne przejazdy środkami transportu miejskiego
 • 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł.
 • Pani Ewa Barszcz – Dyrektor SP16 podpisała z Panem Pawłem Droździelem – Prorektorem ds. studenckich Politechniki Lubelskiej aneks do umowy z ubiegłego roku, dotyczącej współpracy obydwu instytucji.
 • Szkoła wciąż zmienia się, by dostosować warunki do potrzeb najmłodszych uczniów. Zrobiło się u nas kolorowo i radośnie.
 • Przedstawicielką naszej Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta została uczennica klasy 3 F - Oliwia Rutkowska.
 • Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kamil Kuzioła.

Tradycyjne, cykliczne zdarzenia

 • W naszej szkole odbyła się Miejska Inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
 • Z okazji Dnia Nauczyciela wychowankowie świetlicy zaprezentowali przedstawienie pt. "Umówmy się na spotkanie".
 • Zorganizowano XVIII Szkolny Konkurs Krasomówczy po hasłem “Łączy nas dobro Gala Konkursu odbyła się w Muzeum Dworku Wincentego Pola.
 • Zrealizowano VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyk Chopin – Człowiek XXI wieku.
 • Zrealizowano XIII edycję Szkolnego Ogrodu Młodych Talentów oraz Dzień Sportu.
 • Zrealizowano I edycję Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Uczniów Szkół Podstawowych – Wychowanków Świetlic z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury „Pod Akacją", pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty- Pani Teresy Misiuk oraz Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin- Pani Ewy Dumkiewicz – Sprawki.
 • 16 października 2017 roku pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów.
 • 24 listopada celebrowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.
 • 30 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów wszystkich poziomów klas.
 • 13 stycznia 2018 r. odbył się w naszej szkole XXIII Opłatkowy Koncert Kolęd, zorganizowany, jak co roku, przez Stowarzyszenie Chór „La Musica" dla mieszkańców Czechowa. W koncercie wystąpił nasz chór „La Musica" pod kierunkiem Pana Zdzisława Ohara i Pani Karoliny Filipczak oraz Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie" prowadzony przez Panią Irenę Sołtan-Wąsik.
 • W sobotę 20 stycznia po raz kolejny w historii naszej szkoły odbył się Bal Gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.
 • 25 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów wszystkich poziomów klas.
 • 1 marca w ramach Święta Szkoły zorganizowano wyjście do Filharmonii Lubelskiej na koncert muzyki klasycznej.
 • 15 marca 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej Szkole Dzień św. Patryka.
 • W dniach 25 i 26 kwietnia odbyły się w naszej szkole VIII Giełdy Edukacyjne. Szkoły ponadgimnazjalne Miasta Lublin zaprezentowały swoje oferty edukacyjne na rok szkolny 2018/2019.
 • 15 czerwca 2018 roku zorganizowano Szkolny Festyn „Bezpieczne wakacje" dla uczniów klas pierwszych, czwartych i piątej.
 • W czerwcu bieżącego roku Chór „La Musica", założony i prowadzony przez p. Zdzisława Ohara, obchodził 25-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji 9 czerwca 2018 r. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy „La Musica" zorganizowany przez Stowarzyszenie Chór La Musica oraz Szkołę Podstawową nr 16 przy finansowym wsparciu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 • 18 czerwca 2018 zorganizowano Dzień Europy.
 • 19 czerwca 2018 zorganizowano Dzień Samorządu Uczniowskiego.
 • 20 czerwca 2018 odbyło się podsumowaniu osiągnięć uczniów w roku szk. 2017/2018.
 • 21 czerwca 2018 odbyło się religijne podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.
 • 21 czerwca odbyło się pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych.
 • 22 czerwca 2018 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i naukowym

 • W ciągu całego roku szkoła prowadzi zajęcia “Nauka pływania” dla uczniów Szkół Podstawowych 43 i 45.
 • W ramach współpracy z Politechniką Lubelską 3 marca 2018 r. na zaproszenie kierownictwa Studium Języków Obcych uczniowie klas: 2G i 2A poprowadzili zajęcia z języka polskiego na temat "Moc słów", dla studentów Politechniki Lubelskiej pochodzących z Ukrainy.
 • 12 kwietnia 2018 r. grupa 18 naszych uczniów – gimnazjalistów wzięła udział
  w zajęciach warsztatowych z projektowania w środowisku AutoCAD, które odbyły się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
 • Uczniowie gimnazjalnych klas III brali udział w warsztatach z chemii, matematyki, biologii, geografii i fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. J. Zamojskiego
  w Lublinie. Wzięli też udział w XIII Międzynarodowym Dniu Frankofonii w tym liceum. 13.11.2017 został rozegrany mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami naszej szkoły, a uczennicami pierwszych klas II LO w Lublinie. 22 grudnia 2017 odbył się Koncert Piosenki Świątecznej w językach obcych. Uczniowie II LO oraz młodzież z naszej szkoły zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale i znajomość języków: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego.
 • 15 grudnia dzieci z Przedszkola nr 75 w Lublinie uczestniczyły w zajęciach otwartych zorganizowanych dla nich na temat: „Językowe Święta", zaś 24 kwietnia 2018 roku
  w naszej szkole odbyły się pokazy chemiczne dla dzieci z tego przedszkola.

Udział w ofercie kulturowej i sportowej miasta

 • Uczniowie „Szesnastki” wzięli udział w Wędrujących Warsztatach Artystycznych zorganizowanych we wrześniu przez Dzielnicowy Dom Kultury SM Czechów w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich
 • W dniach 18 - 22 września wszystkie klasy trzecie gimnazjalne uczestniczyły w zajęciach w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku.
 • W dniu 25.09.2017 grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z Marcinem Prusem, które odbyło się w SP nr 5 w Lublinie. Marcin Prus to były reprezentant Polski w siatkówce, który z biało-czerwonym orzełkiem na piersi rozegrał niemal sto spotkań, został mistrzem Europy i świata juniorów.
 • 19 października uczniowie klasy IV E uczestniczyli w wykładach i warsztatach Szkoła bez stresu, ale za to... z charakterem, 700-lecie Lublina: miasto znane i mniej znane oraz Ekologiczny uczeń. w ramach Uniwersytetu Otwartego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 6 listopada 2017 roku europejska klasa 7 C wzięła udział w wycieczce do Radia Lublin.
 • W dniu 17 listopada 2017r. we współpracy z Domem Kultury SM Czechów zorganizowaliśmy dla uczniów klas pierwszych „Dzień Bajki”.
 • 28 listopada klasa 1 B wzięła udział w warsztatach plastycznych przeprowadzonych  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 12 przez Fundację M-ART w ramach projektu "Lubelskie pogawędki. Edycja I".
 • 17 listopada 2018 r. klasa 1 C po raz pierwszy uczestniczyła w warsztatach Uniwersytetu Dziecięcego Unikids na temat: " Chemia czy alchemia".
 • Dwadzieścioro uczniów z klas: IV E, V A oraz II G wzięło udział w Warsztatach z Argumentacji i Krytycznego Myślenia IGSAR (Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric) pod tytułem "Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki jako sposób rozwijania umiejętności złożonych", które odbyły się w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warsztaty zostały zorganizowane przez ArgDiaP - ogólnopolską inicjatywę poświęconą argumentacji, dialogowi i perswazji.
 • 4 grudnia 2017r. uczniowie klasy 1A gościli pana Tomasza Mrowca ratownika górniczego z Katowic.
 • Dnia 22 lutego 2018 r. kl. 1C uczestniczyła w Warsztatach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, na ul. Żelazowej Woli 7.
 • 28 lutego 2018 r. uczniowie kl. 1 C uczestniczyli w Warsztatach cukierniczych w Manufakturze Cukier Lukier.
 • Uczniowie klasy 4E gościli w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie obejrzeli spektakl pt. „Sposób na Alcybiadesa''.
 • 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Dniu Matki Ziemi organizowanym przez Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 • 19 kwietnia 2018 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Warsztatach Lego.
 • 30 maja uczniowie klasy 4 F zwiedzali gmach Telewizji Polskiej w Lublinie – jednego z szesnastu oddziałów regionalnych TVP.

Poznawanie Lubelszczyzny i najciekawszych miejsc w Polsce

 • Uczniowie poszczególnych klas wyjeżdżali w ciągu całego roku szkolnego
  na wycieczki krajoznawcze oraz naukowe.
 • Oto najciekawsze wyjazdy:

ü  20 października 2017 r. klasy 3 D oraz 3 I uczestniczyły w wycieczce śladami bohaterów "Kamieni na szaniec".

ü  11 grudnia uczniowie klas IV D oraz IV E udali się na wycieczkę
do Fabryki Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie oraz do Sandomierza.

Współpraca międzynarodowa

 • Naszą szkołę odwiedzili dwaj nauczyciele z Holandii. Panowie Jeroen van Hilten i Niels de Leeuw przyjechali do Lublina z Jeroen Bosch College w 's-Hertogenbosch w związku projektem "The European Blueprint for the Future", który jest realizowany w bieżącym roku szkolnym. Trzecim partnerem jest szkoła hiszpańska z Pampeluny.
 • W dniach od 19 do 28 września 2017 r. odbył się w Münster po raz ósmy program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkoła Podstawową nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. W tym roku wzięło w nim udział 13 uczestników z Polski i 13 z Niemiec.
 • W dniach 11 - 18 marca w naszej Szkole odbyło się spotkanie w ramach wymiany międzynarodowej z Jeroen Bosch College w Holandii.
 • W dniach od 5 do 12 czerwca 2018 r. odbył się w Lublinie po raz dziewiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników z Polski i 19 z Niemiec.

Działalność charytatywna

 • W dniach 15 - 17 listopada klasa 2 B w ramach projektu edukacyjnego przeprowadziła zbiórkę pieniędzy oraz darów dla najbardziej potrzebujących zwierzaków.
 • 16 grudnia w godzinach 10:00 - 12:00 w pobliskim supermarkecie ,,Stokrotka" przy ul. Żelazowej Woli 1 w Lublinie, członkowie Koła PCK - uczennice i uczniowie klas II A i II C zbierali pieniądze i artykuły spożywcze w akcji ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Wszystkie dary zostały przekazane do Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, by na Święta trafić do potrzebujących.
 • Uczniowie naszej Szkoły odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.
 • 21 i 22 maja odbył się kiermasz rękodzieł z Madagaskaru. Pieniądze z ich sprzedaży zostały przekazane na Fundację Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru, która wspiera edukację i rozwój dzieci na Czerwonej Wyspie.
 • 13 maja nasi uczniowie brali udział w wolontariacie podczas 6 Maratonu Lubelskiego i 3 Biegu Koziołka. Uczniowie obstawiali ostatni punkt z wodą na trasie, dopingowali uczestników biegu i dbali o ich bezpieczeństwo.
 • W dniach 21 - 22 maja 2018 r. przedstawiciele klas pierwszych Szkoły Podstawowej włączyli się w Kwestę Majową organizowaną przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Uzbierali 448, 90 zł.

Sukcesy

 • Nauczycielka naszej szkoły, pani mgr Małgorzata Sagan, otrzymała tytuł honorowy profesora oświaty.
 • Uczniowie „Szesnastki” wzięli udział w kilkudziesięciu konkursach tematycznych o zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Szczegółową listę sukcesów zamieszczono w zakładce „Niezbędnik” na podstronie „Nasze osiągnięcia”, na stronie internetowej szkoły.
 • W dniach 24 - 25 maja 2018 roku 10 laureatów i 8 finalistów konkursów przedmiotowych wzięło udział w Wojewódzkiej Gali Podsumowania Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.
 • W dniu 12.06.2018 w sali sesyjnej Ratusza w Lublinie odbyła się Uroczystość Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin za rok szkolny 2017/2018. Uczniowie naszej szkoły po raz szósty zdobyli pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców.
 • Szkoła otrzymała od Pana Prezydenta dr Krzysztofa Żuka certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie" i została tym samym włączona do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 • Chór La Musica święcił triumfy w rywalizacji z innymi chórami: II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym CANTU GAUDEAMUS, w II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinesis, podczas XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’ Capella Dzieci i Młodzieży.
 • Natalia Szymczak z klasy 2 c i Tymoteusz Palak z klasy 2 B zdobyli wiele laurów w turniejach tańca towarzyskiego na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym jako reprezentanci kadry narodowej. Ich sukcesy zaowocowały nominacją do grudniowych Mistrzostw Świata w Paryżu.
 • Wiele sukcesów odnieśli uczniowie uczęszczający do świetlicy w takich konkursach jak: „Mój przyjaciel Miś", „Mój dom", „Dobranocki z dawnych lat", „Anioł z masy solnej", „W zimowej szacie", w XVI Konkursie palm, pisanek i stroików wielkanocnych, W XIV Międzyszkolnym Turnieju Poezji Dziecięcej „Radosny świat dziecka w poezji" I Wojewódzkim Drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Uczniów Szkół Podstawowych – Wychowanków Świetlic z okazji Dnia Dziecka.

Rok szkolny 2018/2019

Zmiany w szkole

 • Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności we wszystkich 8 poziomach klas szkoły podstawowej oraz w 1 poziomie gimnazjalnym - klas III.
 • Od 1 września 2018 r. funkcję trzeciego wicedyrektora SP 16 objęła pani mgr Anna Witkowska.
 • Od 1 września 2018 r. funkcję kierownika świetlicy powierzono pani mgr Jolancie Gandeckiej.
 • Stanowisko kierownika gospodarczego szkoły objął pan mgr Jarosław Kasperek.
 • Wszyscy uczniowie szkoły otrzymują wzorem ubiegłego roku bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 (zakupione w ramach dotacji celowej MEN).
 • Dwie duże inwestycje służące rozwojowi dzieci: remont miniboiska oraz budowa placu zabaw zostaną zrealizowane z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego.
 • 4 marca oficjalnie parafowano porozumienie o utworzeniu piłkarskich Oddziałów Mistrzostwa Sportowego na poziomie IV, V, VI, VII i VIII klasy. Umowę podpisali przedstawiciele Motoru oraz Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie.
 • W kwietniu 2019 r. trwała w szkole akcja strajkowa pracowników, w czasie której placówka prowadzała wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów.

Tradycyjne, cykliczne zdarzenia

 • 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
 • 14 października celebrowano Dzień Edukacji Narodowej.
 • Zorganizowano XIX Szkolny Projekt Krasomówczy. Gala Konkursu odbyła się tradycyjnie w Muzeum Dworku Wincentego Pola.
 • Zrealizowano VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyk Chopin – Człowiek XXI wieku
 • 3 czerwca z okazji Dnia Dziecka zrealizowano XIV edycję Szkolnego Ogrodu Młodych Talentów oraz Dzień Sportu.
 • 31 maja 2019 r. zrealizowano II edycję Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Uczniów Szkół Podstawowych – Wychowanków Świetlic z okazji Dnia Dziecka.
 • 10 czerwca odbył się I Świetlicowy Minimundial 2019 w piłce nożnej. Drużyny rywalizowały o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 16 w Lublinie.
 • Po raz kolejny pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów i weszli do szkolnej społeczności na długie lata.
 • 10 października odbył się Szkolny Konkursu Pieśni Patriotycznej.
 • Ostatniego dnia listopada uczniowie klas I naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci
  w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej.
 • 24 listopada celebrowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.
 • 13 listopada odbył się Dziecięcy Przegląd Pieśni Żołnierskiej pod tytułem „Póki Polska żyje w nas".
 • Tradycyjnie już odbyły się: Bal Andrzejkowy dla wychowanków świetlicy, dyskoteka andrzejkowa dla uczniów wszystkich poziomów klas oraz zabawy karnawałowe.
 • W sobotę 15.12. 2018r. odbył się w naszej szkole ,,Turniej rodzinny" w piłkę siatkową. We wspólnej zabawie uczestniczyli uczniowie wraz ze swoimi rodzicami lub starszym rodzeństwem.
 • 12 stycznia 2019 r. odbył się coroczny XXIV Opłatkowy Koncert Kolęd zorganizowany dla mieszkańców Czechowa przez Stowarzyszenie Chór "La Musica" i Szkołę Podstawową nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.
 • 26 stycznia 2019 roku odbył się ostatni Bal Gimnazjalny, równocześnie miał miejsce pierwszy Bal Klas Ósmych.
 • 1 marca w ramach Święta Szkoły zorganizowano wyjście do Filharmonii Lubelskiej na koncert muzyki klasycznej.
 • 21 marca 2019 r. uczniowie najmłodszych klas powitali wiosnę .
 • 23 marca 2019 odbył się Turniej Piłki Siatkowej „Dwójki Rodzinne”.
 • W dniach 25 i 26 kwietnia odbyły się w naszej szkole IX Giełdy Edukacyjne. Szkoły ponadgimnazjalne Miasta Lublin zaprezentowały swoje oferty edukacyjne na rok szkolny 2019/2020.
 • 03 czerwca 2019 r. odbył się egzamin teoretyczny na kartę rowerową.
 • 12 czerwca 2019 roku zorganizowano Szkolny Festyn „Bezpieczne wakacje" dla uczniów najmłodszych klas.
 • 17 czerwca odbyło się podsumowanie pracy świetlicy szkolnej.
 • 24 czerwca 2019 zorganizowano Dzień Europy.
 • 25 czerwca 2019 zorganizowano Dzień Samorządu Uczniowskiego.
 • 26 czerwca 2019 odbył się Podsumowaniu osiągnięć uczniów w roku szk. 2018/2019.
 • 27 czerwca 2019 odbyło się religijne podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
 • 28 czerwca 2019 nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i naukowym

 • Szkoła kontynuuje współpracę z II LO im. J.H. Zamoyskiego. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Koncert Piosenki Świątecznej zorganizowanej przez licealistów. Uczestniczyli też w tradycyjnie organizowanych warsztatach z biologii i chemii.
 • Szkoła prowadzi zajęcia nauki pływania „Umiem Pływać" dla uczniów Szkół Podstawowych 14, 43 i 45.
 • Uczniowie „Szesnastki” wzięli udział w XV Lubelskim Festiwalu Nauki, uczestnicząc w warsztatach: Czy warto wybierać mleczne desery? Czy kosmetyki mogą przypominać słodycze, które aż chce się zjeść? Czy Vincent van Gogh był dobrym chemikiem? Lepimy kulki z ziemi. I co z tego wynika?- zorganizowanych przez wyższe uczelnie Lublina.
 • Grupa uczniów z klas 8 C i 3 G (oddział gimnazjalny) wzięła udział w dniu 19 października w warsztatach zorganizowanych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie w ramach cyklu „Spotkania z lingwistyką". Warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego– Jak przetłumaczyć swój ulubiony film, serial lub grę komputerową.
 • Szkoła kontynuuje współpracę z Przedszkolem nr 75 w Lublinie. 10 grudnia 2018 roku przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach z przyrody i chemii na temat: ,,Zwiastuny zimy". Odbyło się też spotkanie czytelnicze, w czasie którego uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty dzieł literatury dziecięcej.
 • 14 grudnia grupa naszych uczniów z klas 3 B, 3 G i 8 C wzięła udział w warsztatach Tłumaczenie filmów od kuchni – doświadczenia studentów lingwistyki stosowanej. Zajęcia w ramach cyklu „Spotkania z lingwistyką" odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 26 lutego czworo uczniów z klas 8 A i 8 C wzięło udział w „Dniu Astronomii i Fizyki" organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.
 • 5 marca klasy 1F i 2B miały możliwość uczestniczenia w warsztatach VI edycji "Chect IT Junior". Dzieci skorzystały z oferty strefy gier, oglądały drukarki 3D, roboty, drony i inne atrakcje. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak tworzyć bohaterów i scenerię do swoich ulubionych gier.
 • Klasa 2 A i 2 B uczestniczyły w cyklicznych zajęciach organizowanych przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 26 lutego 2019 r. klasa 2 C uczestniczyła w warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego w Lublinie. Temat warsztatów brzmiał: "Jak znaleźć książkę".
 • 28 marca uczniowie klasy I E i I F mieli okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Matplaneta Lublin.
 • Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w cyklicznych warsztatach organizowanych przez Fundację Rozwoju Świadomości Emocjonalnej, poświęconych uczuciom i emocjom – ich rozpoznawaniu, nazywaniu, wyrażaniu.

Udział w ofercie kulturowej i sportowej miasta

 • 18 września 2018 r. w naszej Szkole odbyła się Miejska Uroczystość Sadzenia Dębu Pamięci Prof. Andrzeja Nikodemowicza – honorowego obywatela miasta Lublin, kompozytora.
 • 14 września 2018 r. grupa uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina uczestniczyła w spotkaniu i pokazowym treningu z gwiazdami sportu, w ramach projektu - "Aktywny Uczeń", realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2018.
 • 8 lutego 2019 r. klasa 2c uczestniczyła w warsztatach w Narodowym Banku Polskim przy ul. Szopena w Lublinie.
 • 21 marca, w Światowym Dniu Technologii w Edukacji, klasa 1C rozpoczęła udział w tygodniowym wyzwaniu #UczymyDzieciProgramować, której twórcą jest EDUSENSE.

Poznawanie Lubelszczyzny oraz najciekawszych miejsc w kraju.

 • Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w ciągu całego roku szkolnego w wycieczkach krajoznawczych i turystycznych, odwiedzając najciekawsze miejsca na Lubelszczyźnie i w Polsce.
 • Najmłodsi uczniowie poznawali miasto, np. 9 listopada klasa I C wybrała się na cmentarz przy ul. Unickiej. Uczniowie poznali miejsca pamięci osób ważnych dla Lubelszczyzny i zapalili symboliczne znicze.

Współpraca międzynarodowa

 • W dniach od 10 do 18 września 2018 r. odbył się w Münster po raz dziewiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników z Polski i 19 z Niemiec.
 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach na logo dwóch międzynarodowych projektów Erasmus+.
 • W dniach 4-10 lutego 2019 r odbyło się robocze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „Love Life", który realizujemy wraz ze szkołami z Chorwacji, Niemiec, Grecji i Włoch. Spotkanie to miało miejsce we Włoszech, w uroczym miasteczku Monopoli, niedaleko Bari. Wzięło w nim udział 4 uczniów oraz 4 nauczycieli z naszej szkoły.
 • W dniach 3-9 marca 2019 r. odbyło się robocze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „Storytelling", który realizujemy wraz ze szkołami z Turcji, Rumunii Grecji i Włoch. Spotkanie to miało miejsce w stolicy Turcji, Ankarze. Wzięło w nim udział 6 uczennic z naszej szkoły oraz dwoje nauczycieli.
 • W dniach 17-23 marca 2019 roku troje nauczycieli oraz siedmioro uczniów z europejskiej klasy 8 C wzięło udział w spotkaniu w Salonikach w Grecji w ramach projektu Erasmus+ Cooperative EU School Teams.
 • W dniach 5-12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ Storytelling. Miało ono miejsce w miejscowości Cariati w południowych Włoszech. Wzięło w nim udział 6 uczennic naszej szkoły oraz dwie nauczycielki. Uczennice miały okazję zapoznać się z uczniami z Turcji, Włoch, Rumunii oraz Grecji. Wszyscy uczestniczyli w licznych wycieczkach. Zwiedzili Pompeje oraz Materę, a także wiele ciekawych miejsc na terenie samego Cariati oraz okolicy.
 • W dniach od 6 do 13 maja 2019 r. odbył się w Lublinie po raz dziesiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową Nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników z Polski i 19 z Niemiec.

Działalność charytatywna

 • 15 grudnia członkowie Koła PCK - uczniowie klas gimnazjalnych III C i III I zbierali słodycze i artykuły spożywcze. Wszystkie dary zostały przekazane do Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, by na Święta trafić do potrzebujących.
 • 25 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej zbierali karmę dla piesków, które są pod opieką Fundacji Animals oddziału w Lublinie.
 • 2 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się kiermasz pod hasłem „Anioły Karoli”. Uczniowie klas pierwszych i drugich oraz klasa 5 A ze swoimi rodzinami czynnie włączyli się w przygotowanie aniołów, pisanek, koszyczków, kartek świątecznych i wielu innych rękodzieł, a wszystko to w szczytnym celu. Udało się zebrać 5072,20 zł. Cały dochód z akcji zasilił konto Funduszu „Dobrze, że żyjesz” im. Karoli Majewskiej, opiekującego się dziećmi samotnymi, porzuconymi i skrajnie zaniedbanymi, przebywającymiw Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
 • Uczniowie należący do szkolnego teatru „Trwamy" wybrali się do Domu Pomocy Społecznej „Kalina" na spotkanie z mieszkańcami. Młodzież zaprezentowała Misterium Męki Pańskiej, włączając podopiecznych DPS do wspólnej modlitwy.

Sukcesy

 • W wojewódzkich konkursach przedmiotowych uczniowie naszej szkoły zdobyli łącznie w roku szkolnym 2018-2019 16 tytułów laureata oraz 15 tytułów finalisty.
 • Uczniowie „Szesnastki” wzięli udział w kilkudziesięciu konkursach tematycznych
  o zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Szczegółową listę sukcesów zamieszczono w zakładce „Niezbędnik” na podstronie „Nasze osiągnięcia”.
 • Reprezentacja naszej szkoły sięgnęła po dublet w klasyfikacjach generalnych dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi) podczas "Międzyszkolnej Ligi Lekkoatletycznej - Czwartki Lekkoatletyczne 2019". Finałowe zmagania wiosennej edycji (czwarta
 • Uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele sukcesów sportowych w takich dziedzinach jak: biegi przełajowe, szachy, badminton, pływanie, gimnastyka sportowa, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka.
 • 5 października podczas Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie reprezentacja naszej szkoły odebrała z rąk Pana Prezydenta dra Krzysztofa Żuka certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie", potwierdzający naszą przynależnośćdo Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin.
 • Uczeń naszej szkoły, Mikołaj Litwin z klasy 5 E, został zakwalifikowany do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
 • Natalia Szymczak z kl. 3C i Tymoteusz Palak z klasy 3B zdobyli tytuł mistrza województwa lubelskiego w tańcach standardowych i tytuł wicemistrza województwa w tańcach latynoamerykańskich, zaś w rozgrywanym 19 maja w Łodzi Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego rangi Grand Prix Polski zdobyli I miejsce w tańcach standardowych.
 • Uczniowie świetlicy triumfowali w wielu konkursach takich jak: "Wielkanocne Zwierzęta", II Turniej Szachowy, I Turniej Badmintona, Świetlicowy Mundial 2019.

Rok szkolny 2019/2020

Ten rok pozostanie w naszej pamięci przede wszystkim ze względu na czas wielomiesięcznej kwarantanny społecznej związanej z zagrożeniem pandemicznym oraz przejściem na nauczanie zdalne, co wymagało od wszystkich – dyrekcji nauczycieli, uczniów i ich rodziców zdwojenia wysiłku w pokonywaniu różnych nieznanych dotąd trudności. Nie mniej i ten rok obfitował w wydarzenia, które przedstawiamy poniżej.
• Jesienią z wielkim żalem pożegnaliśmy pracownika naszej Szkoły – pana Piotra Smalirę, który zmarł po kilku latach niezwykłej walki z chorobą.
• 6 listopada w naszej Szkole odbyła się Miejska Uroczystość Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych poświęconych Panom Marianowi Pakule i Wojciechowi Krakowskiemu. Pomysłodawcami oraz organizatorami wykonania tablic są Pani Barbara Warda oraz Pan Krzysztof Tadewicz. W wydarzeniach tych wzięli udział Pan Prezydent Krzysztof Żuk, Pan Wiceprezydent Mariusz Banach, Wicemarszałek województwa lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Posłowie Elekci na Sejm RP Pani Marta Wcisło oraz Pan Michał Krawczyk, a także Członkowie rodzin Mariana Pakuły i Wojciecha Krakowskiego.
• Dzięki funduszowi uzyskanemu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na terenie naszej szkoły powstał nowy plac zabaw.
• 14 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w obecności prezydenta miasta Lublin Pana dra Krzysztofa Żuka oraz Dyrekcji Szkoły.
• W dniu 10 października naszą szkołę odwiedziły dwie znakomite mistrzynie sportu: Daria Zabawska i Paulina Guba. Obydwie zawodniczki reprezentują klub AZS UMCS Lublin.
• Jesienią uczniowie uczestniczyli w wielu warsztatach w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki.
• W dniach od 2 do 10 września 2019 r. odbył się w Münster po raz dziesiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową nr 16 im. F.Chopina w Lublinie. W tym roku wzięło w nim udział 18 uczestników z Polski i 18 z Niemiec. Natomiast w dniach 29 września-5 października 2019 r na Łotwie odbyło się robocze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „EU Teams-Winning Future".
• 12 listopada 2019 r. odbył w naszej szkole już II Dziecięcy Przegląd Pieśni Żołnierskiej „Póki Polska żyje w nas" (uczestnikami przeglądu były również grupy wokalne z Przedszkola nr 76, 75 i 37), a 19 listopada - II edycja Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III „Polska moja Miłość".
• „Niepodległa do hymnu" to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Uczniowie naszej szkoły razem ze swoimi nauczycielami odśpiewali 8 listopada 2019 roku o godzinie 11:11 hymn Polski.
• Jesienią odbyły się po raz pierwszy w naszej szkole wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego klas 1-3.
• W dniu 27.11.2019 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie przedstawicieli klas 3-8 w ramach Dnia Samorządności. W murach Szkoły gościliśmy Pana Jacka Burego - senatora RP, Pana Mariusza Banacha - wiceprezydenta miasta Lublin; Pana Marcina Bubicza - radnego miasta Lublin, absolwenta Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie oraz Pana Mikołaja Szymoniaka - ucznia III LO im. Unii Lubelskiej, również absolwenta Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.
• Liczba nagród, jaką Chór La Musica przywiózł z XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a'Capella Dzieci i Młodzieży, wprawia w zdumienie. W Konkursie, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 18 - 20.10.2019, zarówno grupa najmłodsza, jak i młodsza zdobyły Złoty Kamerton. Natomiast na IV Konkursie Cantantes Lubliniensis 3 grupy chóru La Musica zdobyły 3 złote dyplomy i 3 nagrody specjalne.
• Dzięki pomyślnym wynikom głosowania dwie duże inwestycje służące rozwojowi dzieci (Projekt Ogólnomiejski O-76 „Czechów aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych" oraz Projekt Dzielnicowy D-41: „Remont obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie") zostaną zrealizowane z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego.
• W grudniu 2019 odbył się coroczny Turniej Mikołajkowy w piłkę ręczną organizowany przez trenera Pana Rafał Włoska pod patronatem UKS "Gimnazjum 16".
• W grudniu także cała społeczność szkolna z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu pod hasłem „Anioły Karoli" zostały przekazane na Fundusz „Dobrze, że żyjesz" im. Karoli Majewskiej, który wesprze potrzebujące dzieci, pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zakończyliśmy również akcję świąteczną, w której przekazaliśmy ponad 250 kartek świątecznych z życzeniami powrotu do zdrowia małym pacjentom oraz zbiórkę darów.
• 3 grudnia w naszej szkole odbyły się zajęcia z chemii i z geografii dla dzieci z pobliskich przedszkoli.
• 10 stycznia - jak co roku - odbył się w naszej Szkole finał Szkolnego Projektu Krasomówczego. Uczniowie klas starszych przygotowywali i wygłaszali przemówienie. Mieli do wyboru 3 tematy projektowe. Brzmiały one następująco:
1. Czy matematyka jest rzeczywiście królową nauk?
2. Damy i dżentelmeni w szkole – młodzieżowy savoir-vivre.
3. Staję w obronie/ oskarżam bohatera literackiego.
Uczniowie klas 4-6 recytowali wiersz, samodzielnie wybrany, związany z hasłem "Co mi w duszy gra...".
• Zimą uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci mieli możliwość uczestniczyć w projekcie „BIAŁA SZKOŁA".
• W tym roku kilku uczniów naszej szkoły zostało powołanych do młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce nożnej.
• W styczniu odbył się Bal Karnawałowy dla klas 1 - 3 oraz Bal Ósmoklasistów.
• 2 marca obchodziliśmy Święto Szkoły związane z naszym Patronem - Fryderykiem Chopinem. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w koncercie w Filharmonii Lubelskiej.
• W podsumowaniu wyników współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły kolejny raz odnieśli ogromny sukces. Oto podsumowanie klasyfikacji:

 •  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy (r. 2005-2006) – I miejsce w Lublinie
 •  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta (r. 2005-2006) – II miejsce w Lublinie
 •  Igrzyska Dzieci – chłopcy (r. 2007 i młodsi) – I miejsce w Lublinie
 •  Igrzyska Dzieci – dziewczęta (r. 2007 i młodsi) – II miejsce w Lublinie.

Rok szkolny 2020/2021

Rok 2020 / 2021 mijał, tak jak poprzedni, pod znakiem pandemii. Zajęcia stacjonarne wielokrotnie były zawieszane i byliśmy zmuszeni pracować zdalnie z wykorzystaniem Platformy Microsoft Office 365. Powrót do szkoły w maju nie był najłatwiejszy. Od 1 września 2020 r. na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Koncertowej i Żywnego zatrudniony został opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły.

W dniach 23 – 25 września 2020 r. oraz 1 października 2020 odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W klasach 1-3 przewodniczącą „Małego Samorządu" została Julia Jaremek z klasy 2d, zastępcami – Michalina Bil z klasy 3a oraz Grzegorz Kłopotowski z klasy 3d. W klasach 4-8 przewodniczącym „Dużego Samorządu" został Witold Komotajtis z klasy 7e. W Dniu Chłopca Koleżanki z Samorządu Uczniowskiego złożyły wszystkim Kolegom życzenia, dedykowały piosenki, a także częstowały słodkościami.
Uczniowie naszej szkoły często sami organizują akcje charytatywne lub biorą w nich udział. W tym roku młodzież zbierała kasztany, których sprzedaż pomogła w leczeniu chorego dziecka. Celem akcji zbierania makulatury było z kolei wsparcie misji księży sercanów. Samorząd Uczniowski włączył się w ogólnopolską akcję MEN „Razem na Święta". W ramach tej akcji przesłano życzenia świąteczne dla seniorów, którzy przez wiele lat pracowali w Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 16, natomiast klasa 2d wykonała kartki świąteczne dla seniorów Domu Pomocy Społecznej nr 3. W dniach 4.03.2021 – 16.03.2021 zorganizowano wielkanocną zbiórkę żywności dla podopiecznych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. W dniach 1 – 10.06 nasza szkoła zbierała plastikowe nakrętki na rzecz chorej na SMA 2 (rdzeniowy zanik mięśni) Niny Słupskiej z Lublina.

Warte odnotowania jest, że w tym roku nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, a także została wyróżniona i otrzymała prestiżowy certyfikat firmy Microsoft „Szkoła w chmurze". Dzięki temu dołączyła do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools. 9 lutego 2021 obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Pomimo pandemii odbyło się w tym roku wiele ciekawych zajęć. Oto tylko niektóre z nich. 30 marca 2021 roku uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie „Chemia w świecie medycyny", prowadzonym przez panią dr Monikę Prendecką - Wróbel z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczniowie klas 1-3 z kolei uczestniczyli w kreatywnych warsztatach edukacyjnych z wykorzystaniem klocków LEGO. W ramach realizacji międzynarodowego projektu etwinning The Wonderful World of Minibeasts jedna z klas współpracowała z rówieśnikami z Włoch (Istituto Figlie della Carita Canossiane w Porto San Giorgio) oraz Francji (Ecole Moulin Prévert w Lignières-De-Touraine). W dniach od 4 do 15 stycznia 2021 roku zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z klas I-IV. Wzięło w nich udział 60 uczniów. Podczas półkolonii dzieci korzystały z różnorodnych zajęć na terenie szkoły.

Z okazji Święta Szkoły Rada Rodziców ufundowała dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej stół do gry cymbergaj. Dnia 2 marca 2021 r.odbyło się uroczyste przekazanie prezentu. W dniu 12.05.2021 uczniowie uczestniczyli w formie online w lekcji z Moniką Pyrek, byłą lekkoatletką specjalizującą się w skoku o tyczce, medalistką mistrzostw świata i czterokrotną olimpijką. W dniu 11.06.2021 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Panem Władysławem Żmudą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas piłkarskich.

10 listopada 2020 r. Odbył się pierwszy w historii naszej szkoły konkurs on-line. IV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „POLSKA MOJA MIŁOŚĆ" dla klas 1 -3 honorowym patronatem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
W ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021" czworo naszych uczniów otrzymało roczne stypendia. W bieżącym roku dziewięcioro uczniów naszej szkoły odniosło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Spośród tych osób troje uzyskało tytuł laureata.

Inne osiągnięcia to między innymi sukces w 51. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym sponsorowanym przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z dwoma ministerstwami japońskimi. Uczeń naszej Szkoły Wiktor Samonek otrzymał powołanie do Reprezentacji U12 (rocznik 2009) Polish Soccer Skills. Nauczyciele ze świetlicy zorganizowali III Wojewódzki Drużynowy Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych - wychowanków świetlicy z okazji Dnia Dziecka. Miło nam poinformować również o sukcesach Chóru La Musica. Na XIX Festiwalu Chóralnym, który w tym roku odbywał się online w Bijeljinie (Bośnia i Hercegowina) 3 grupy chóru La Musica zdobyły po Złotym Medalu. W Międzynarodowym Konkursie Cantantes Lublinensis Edycja Specjalna Chór La Musica zdobył 2 ZŁOTE DYPLOMY oraz 2 Nagrody Specjalne. Poza tym chórzystki zdobyły I miejsce w kategorii chórów na 27. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Uczeń Witold Komotajtis zdobył I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Literackim "Jak mogę zmieniać świat na lepsze?" organizowanym przez Ambasadę Królestwa Szwecji.

Wiosną uczniowie mogli zdawać egzamin na kartę rowerową, co z racji liczby chętnych było ogromnym przedsięwzięciem. W czerwcu odbył się jeszcze festyn „Bezpieczne wakacje".

Rok szkolny 2021 / 2022

To już trzeci rok, w którym o formie prowadzonych zajęć decydowała pandemia. Tak było przede wszystkim w pierwszym, jesienno-zimowym okresie. Drugim, bardzo bolesnym wydarzeniem, które miało wpływ na to, co dzieje się w całej Polsce i oczywiście w naszej szkole, był zbrojny atak Rosji na Ukrainę. Cała społeczność szkolna - uczniowie, rodzice oraz pracownicy wzięli udział w zbiórce środków pierwszej pomocy oraz wielu innych darów, które zostały przekazane za wschodnią granicę Polski, aby wesprzeć sąsiadów. W szkole pojawiło się kilkoro nowych ukraińskich uczniów.
Inne formy współpracy międzynarodowej to uczestnictwo w otwarciu wystawy malarstwa i grafiki artystów polskich i niemieckich pt. „Pomost kultury Lublin – Münster. Święto przyjaźni" oraz udział w spotkaniu roboczym w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+ „Storytelling", które odbyło się w Grecji. Celem projektu było rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią.
W bieżącym roku ruszyliśmy z Lubelskim Projektem Edukacyjnym „Nie jestem sam – pomagam". To autorski projekt grupy nauczycieli naszej szkoły. Realizujemy go we współpracy ze Stowarzyszeniem „Życie z chorobą nie musi być smutne" im. Karoli Majewskiej. Uzyskaliśmy patronaty Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W dniach 8 – 29.10.2021 r. w ramach Małego Samorządu Uczniowskiego prowadzona była akcja charytatywna dla Stowarzyszenia Chełmskiej Ochrony Zwierząt – Sekcja Lublin pod hasłem „Zwierzak-mój przyjaciel" na rzecz biednych, porzuconych i okaleczonych zwierząt. W dniach 11 – 13 października uczniowie wzięli udział w akcji PCK. Jej celem było zbieranie żywności długoterminowej dla najbardziej potrzebujących. Zbiórka została przeprowadzona w sklepie Auchan. W tym roku nasza szkoła włączyła się też w akcję „Szlachetna Paczka". Wspólnymi siłami przygotowaliśmy świąteczną paczkę dla potrzebującej rodziny, która pozostawała w trudnej sytuacji materialnej. Podarowaliśmy także książki dla małych pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
W ramach projektu „Poznaj Polskę" 10 grudnia uczniowie klas 8E i 8C pod opieką Pani Dyrektor Ewy Barszcz i wychowawczyń uczestniczyli w wycieczce do Opatowa i Ćmielowa.
W dniach 23-27 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w finale III edycji konkursu edukacyjnego „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny" w Warszawie. Jako laureaci wzięli udział m.in. w intensywnych i twórczych warsztatach filmowych prowadzonych przez profesjonalistów ze Stowarzyszenia „Dziki Bez".
Uczniowie klas 1 - 6 naszej szkoły wzięli udział w niezwykłych lekcjach historii. Najpierw były to warsztaty prowadzone przez pana Grzegorza Pasternaka, pasjonata rekonstrukcji historycznych, który zaczarował uczniów nie tylko ciekawymi opowieściami o Średniowieczu, ale również ogromną kolekcją strojów i uzbrojenia wojowników z tamtego okresu. Nieco później dzieci miały przyjemność wziąć udział w warsztatach historycznych przygotowanych przez Stowarzyszenie na rzecz popularyzacji kultury antycznej „Hellas et Roma". Rekonstruktorzy wcielili się w różne postacie, przybliżając życie codzienne mieszkańców starożytnej Grecji i Rzymu.
Dnia 10 listopada o godz. 11:11 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie wzięli udział w Akcji Szkoła do hymnu. Jesienią Samorząd Uczniowski zorganizował miejsce pamięci, w którym zapalono znicze oznaczone imionami i nazwiskami naszych Zmarłych. Realizowaliśmy też projekt „To pamiętają najstarsi członkowie mojej rodziny", którego celem jest budowanie więzi rodzinnych i rozbudzanie zainteresowania historią swoich przodków. Natomiast tegoroczny Szkolny Projekt Krasomówczy przebiegał pod hasłem „Dobro i prawda dodają siły, zło i kłamstwo osłabiają".
Pierwszy Dzień Wiosny - tego kolorowego dnia nie przegapili uczniowie klas I-III. 21 marca 2022 r . najmłodsi zebrali się na boisku szkolnym, by wspólnie przywitać wiosnę. We współpracy z Parafią pw. św. Jadwigi zorganizowano szkolny konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Dochód ze sprzedaży palm przeznaczono na wsparcie dzieci z Ukrainy. Wiosną także uczniowie mogli wziąć udział w szkolnym konkursie z kaligrafii.
Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców 18 września na korytarzach szkolnych pojawiły się nowe kolorowe kanapy, z których dzieci mogą korzystać podczas przerw, a na schodach przyklejono kolorowe, przyciągające uwagę naklejki dydaktyczne. Mogą one pomóc w zapamiętaniu ważnych treści, np. dat wydarzeń historycznych, wzorów matematycznych i fizycznych czy słówek z j. angielskiego, a przy okazji poprawiają estetykę klatek schodowych.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie we współpracy Fundacją Rozwoju Oświaty Lubelskiej z przekazanego 1% podatku zebrała w 2021 r. środki w kwocie 5593,20 złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup kolorowych mat do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej oraz dwustronnych mat do kodowania.
W zakończonym plebiscycie „Nauczyciel na medal" (klasy IV - VIII) organizowanym przez redakcję „Kuriera Lubelskiego", którego celem jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli, dwie nauczycielki z naszej szkoły zajęły miejsca na podium. Srebrny medal otrzymała pani Jolanta Gandecka (uzyskała ponad 1200 głosów!), brąz przyznano pani Jolancie Gajdzie. Z kolei uczeń Witek Komotajtis z klasy 8e zdobył drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie na Ucznia Roku "Ja i Moja Szkoła". Wiele wspaniałych sukcesów w licznych konkursach odnieśli także podopieczni pani Wioletty Oszajcy – nauczycielki plastyki.
4 czerwca uczniowie siedmiu klas ósmych bawili się na balu ósmoklasisty.
O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w domu czy na podwórku, mieli okazję dowiedzieć się uczniowie klas I-III w ramach spotkania z policjantem z Komendy Miejskiej w Lublinie. W tym roku również tej tematyce poświęcony był festyn integracyjno – profilaktyczny „Bezpieczne wakacje", połączony z obchodami „Dnia Dziecka", zorganizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i Radę Rodziców. Atmosfera, jak zwykle była zabawowo - sportowa. Nie zabrakło też ważnych słów o bezpieczeństwie na wszystkich wakacyjnych ścieżkach.
We wtorek 14.06.2022 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali tytuł laureata w konkursach przedmiotowych, ogólnopolskiej Olimpiadzie języka angielskiego dla juniorów oraz konkursie tematycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Dziewięcioro uczniów naszej Szkoły zdobyło 11 tytułów laureata. 22 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół podstawowych, którym w bieżącym roku szkolnym udało się uzyskać tytuł laureata w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych.
W dniach 11.–19.06.2022 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Włoch. Odbyła się też wycieczka klas II do Warszawy w ramach projektu „Poznaj Polskę".
Ciekawymi wydarzeniami były też wizyty znanych osób związanych ze sportem. Gościli w naszej szkole Prezes Speed Car Motor Lublin Pan Piotr Więckowski wraz z młodymi żużlowcami reprezentującymi nasz lubelski klub. Zawodnicy opowiadali uczniom o trudach i tajemnicach "czarnego sportu" , zachęcając do spróbowania swoich sił na torze. W piątek 06.05.2022. w naszej szkole odbyła się lekcja wychowania fizycznego z udziałem zawodników PlusLigi lubelskiego klubu piłki siatkowej LUK Politechnika. Rozgrzewkę dla szerokiej grupy miłośników siatkówki przeprowadził trener przygotowania fizycznego: Mateusz Zimoch, a techniką odbić zajęli się kapitan lubelskiego klubu Grzegorz Pająk i środkowy bloku Jakub Strulak. 16 maja 2022 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicielki drużyny MKS LUBLIN w piłce ręcznej kobiet. Zaszczyciły nas swoją obecnością Panie: Julia Pietras, Joanna Szarawaga, Dominika Więckowska wraz z Panem Dominikiem Berwetz. Panie poprowadziły lekcję otwartą dla dziewcząt i chłopców. W dniu 18 maja gościliśmy w naszej szkole trenerów koszykówki reprezentujących AZS UMCS Lublin: Marka Lebiedzińskiego, Wojciecha Hałasa, Julię Iwanow oraz dwie zawodniczki, które w bieżącym sezonie zdobyły wicemistrzostwo Polski: Zuzannę Sklepowicz oraz Emilię Koślę. Nasi goście przeprowadzili trzy lekcje z klasami 1-4, podczas których uczniowie mogli zgłębiać tajniki koszykówki. Odwiedzili nas także nasi absolwenci Natalia Szymczak i Tymoteusz Palak, aktualni Mistrzowie Polski w tańcach standardowych i członkowie Kadry Narodowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Podczas spotkania z uczniami naszej szkoły Natalia i Tymek zaprezentowali się w swoim tanecznym repertuarze.
Uczniowie klasy 5s zajęli II miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Gratulujemy Chłopakom i Trenerom!
W dniu 13.06.2022 wspólnie z Przedszkolem nr 37, Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej oraz KS Lublinianka Junior zorganizowaliśmy Minimistrzostwa Świata Przedszkoli w Piłce Nożnej. W turnieju, który odbył się na naszych obiektach, uczestniczyło 16 drużyn. Nad organizacją i przebiegiem imprezy z naszej strony czuwał Pan Krzysztof Gralewski, który zaangażował w formie wolontariatu uczniów naszej szkoły.
Podsumowując krótko sukcesy sportowe z tego roku, warto zaznaczyć, że nasza szkoła zdobyła drugie miejsce w Igrzyskach Dzieci w kategorii chłopców oraz trzecie miejsce w kategorii dziewcząt. W Igrzyskach Młodzieży dziewczynki uplasowały się na drugim miejscu, a chłopcy na trzecim.

Smutnym wydarzeniem z tego roku było niewątpliwie pożegnanie śp. Księdza Prałata Jana Mitury, budowniczego kościoła parafialnego p.w. Św. Jadwigi Królowej i pierwszego Proboszcza parafii na naszym Czechowie. Ksiądz Jan zmarł w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 24.04.2022 r. Przez lata swojej posługi proboszcza parafii p.w. Św. Jadwigi, na terenie której leży nasza szkoła, współpracował ze Szkołą Podstawową, następnie z Gimnazjum.