Tradycje lubelskiej "SZESNASTKI" sięgają roku 1910, kiedy to w dzielnicy Bronowice powołano szkołę prywatną dla dzieci robotników fabrycznych. Mimo że Gimnazjum nr 16 w Lublinie to całkiem nowa szkoła, nie zapominamy o historycznym rodowodzie naszych poprzedników.

Rok szkolny 1999/2000

Gimnazjum nr 16 w Lublinie zostało powołane do życia 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty, a jego organizację powierzono pani Barbarze Wardzie. Nasza placówka znalazła siedzibę w budynku „wygasającej" Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Już pierwszego dnia uroczyście, w obecności przedstawicieli władz miasta odsłoniliśmy tablicę z nazwą szkoły. W pierwszym roku pracy Gimnazjum liczyło 14 oddziałów, w których uczyło się 356 uczniów. Pracowaliśmy wówczas na dwie zmiany.
W ciągu roku szkolnego oraz przede wszystkim w czasie wakacji Gimnazjum przeszło gruntowny remont. Bardzo wiele pomogli sami rodzice, którzy pomalowali sale lekcyjne, korytarze i stołówkę, położyli terakotę, naprawiali meble. Wówczas też Ministerstwo Edukacji Narodowej ufundowało nam 10 komputerów do nowej pracowni.
Już w roku 1999/ 2000 zrodziły się pierwsze szkolne tradycje: zabawy (andrzejkowa i karnawałowa), poczta walentynkowa. Nowo wybrany Samorząd zainicjował przeprowadzanie akcji charytatywnych i pomocowych i od tamtej pory, co roku uczniowie oraz nauczyciele mogą się w nie włączać. Powołaliśmy do życia pierwszą szkolną gazetę „Gong" i nawiązaliśmy współpracę z parafialno-osiedlowym pismem „Wspólne Drogi", w którym pojawiają się do dziś artykuły i twórczość literacka autorstwa osób związanych z Gimnazjum. Przed świętami Bożego Narodzenia wysłaliśmy życzenia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i otrzymaliśmy z Watykanu odpowiedź wraz z papieskim błogosławieństwem. Podobnie działo się każdego roku aż do śmierci naszego ukochanego Papieża.
Przedmiotem dumy naszej społeczności jest jeden z najlepszych w Polsce chór La Musica(Powstał on w roku 1992 i funkcjonował początkowo przy Szkole Podstawowej nr 16.) prowadzony od początku przez nauczyciela muzyki z naszego Gimnazjum pana Zdzisława Ohara.

Rok szkolny 2000/2001

W roku 2000/2001 przeprowadziliśmy I Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem Lubelszczyzna słowem malowana. Cechą, która sprawia, że warto o nim wspomnieć w historii Gimnazjum jest to, iż biorą w nim udział niemal wszyscy uczniowie, wygłaszając przemówienia najpierw na forum klasy, a potem całej szkoły. Zwycięzcy prezentują się w trakcie Koncertu Laureatów w Dworku Wincentego Pola.
Dla szóstoklasistów ze szkół podstawowych w naszym rejonie i ich rodziców zaczęliśmy organizować Dzień Otwartych Drzwi, dzięki czemu istnieje możliwość poznania dyrekcji oraz nauczycieli, zwiedzenia budynku Gimnazjum, obejrzenia pokazów fizycznych i chemicznych, a przede wszystkim zdobycia wielu potrzebnych informacji na temat funkcjonowania placówki.
Od tego roku tradycją stało się organizowanie 1 czerwca Dnia Sportu. W dniu tym zamiast lekcji rozgrywane są turnieje i mecze w wielu różnych dyscyplinach, począwszy od piłki nożnej i siatkówki, a skończywszy na przeciąganiu liny i siłowaniu się „na rękę".
W czerwcu Rada Pedagogiczna zdecydowała, że pod koniec każdego roku będzie przyznawać tytuł Prymusa Gimnazjum nr 16 w Lublinie, a pierwszą osobą uhonorowaną w ten sposób została Justyna Wydrych.

Rok szkolny 2001/2002

Uroczystość rozpoczęcia zajęć miała szczególny charakter, gdyż była to Miejska Inauguracja Roku Szkolnego, a na sali obecni byli: wojewoda lubelski, prezydent Miasta Lublin oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej. Z panem Prezydentem Andrzejem Pruszkowskim spotkaliśmy się jeszcze raz w tym roku, gdy odbieraliśmy od niego Puchar dla szkoły, która miała największą liczbę finalistów konkursów przedmiotowych.
Dzięki zainstalowaniu 20 kamer na zewnątrz oraz wewnątrz budynku rozpoczęliśmy monitoring korytarzy i najbliższego otoczenia szkoły. Przyczyniło się to do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów.
W I semestrze po raz drugi przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Krasomówczy, tym razem pod hasłem Pieśń o ziemi naszej. Natomiast nowość, którą wprowadziliśmy w tym roku, to Bal Gimnazjalny. Dostarczył on uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom niezapomnianych wrażeń.
W maju 2002 r. po raz pierwszy odbył się egzamin gimnazjalny. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli przebiegł on bez zakłóceń, w spokojnej atmosferze. W czerwcu natomiast pożegnaliśmy się z pierwszymi absolwentami naszego Gimnazjum.

Rok szkolny 2002/2003

Aby pomóc uczniom i rodzicom w przygotowaniu się do nowego roku, na holu szkoły zorganizowaliśmy kiermasz używanych podręczników. Od tego czasu, co roku odbywa się podobna akcja, która zazwyczaj cieszy się dużym zainteresowaniem.
Lata 2002 - 2003 to dla Polski czas oczekiwania na wejście do Unii Europejskiej, dlatego też utworzyliśmy w naszym Gimnazjum Klub Europejski. Opieki nad klubem podjęły się panie Barbara Radomska-Kaspruk i Alicja Czuba, które wspólnie z uczniami zorganizowały I Szkolny Konkurs Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej. Już w pierwszych latach istnienia Gimnazjum zaczęliśmy nawiązywać kontakty z tymi właśnie krajami. Dzięki temu na przykład gościliśmy 50 młodych angielskich muzyków z Wind Orchestra ze Szkoły Ripleya w Lancaster, którzy zwiedzili Gimnazjum, a także zaprezentowali naszej społeczności atrakcyjny program artystyczny.
Cieszyliśmy się również (zwłaszcza młodzi fani piłki nożnej) z wizyty szkoleniowców reprezentacji Polski Władysława Żmudy i Dariusza Dziewanowskiego, którzy na spotkaniu z uczniami odpowiadali na pytania. Jesienią i zimą wszyscy gimnazjaliści wzięli udział w III Szkolnym Konkursie Krasomówczym, pisząc i wygłaszając przemówienia związane z następującym tematem: Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata. Warte odnotowania są nasze największe osiągnięcia z tego roku: po raz trzeci zdobyliśmy Puchar Prezydenta Miasta Lublin za największą liczbę laureatów konkursów przedmiotowych, po raz trzeci także drużyna chłopców została mistrzem Gimnazjady miasta Lublin w Piłce Nożnej. W tym samym czasie uczeń klasy III Radek Dudek na Gimnazjalnym Turnieju Miast napisał najlepiej test humanistyczny.

Rok szkolny 2003/2004

W październiku przeżyliśmy wszyscy bardzo smutne wydarzenie - pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę, nauczycielkę biologii, panią Grażynę Matosiuk, która zmarła po ciężkiej chorobie. Była ona wspaniałym pedagogiem i oddanym przyjacielem. Mimo upływu lat zawsze pozostaje w naszej pamięci.

W roku szkolnym 2003/ 2004 gościliśmy w naszym Gimnazjum biskupa Mieczysława Cisło, który wziął udział w spotkaniu opłatkowym. Nową inicjatywą, jaką podjęliśmy, było zorganizowanie w szkole Dni Kultury Chrześcijańskiej w ramach corocznych rekolekcji wielkopostnych. Uczniowie uczestniczyli w spektaklach o tematyce religijnej, a także w koncercie ewangelizacyjnym zespołu Gospel Rain.
W dniach 4 - 7 czerwca odwiedził nas ukraiński zespół dziecięcy Namysto ze Lwowa, którego kierownikiem artystycznym jest pani Maria Serhijczuk. Tegoroczny, czyli IV Szkolny Konkurs Krasomówczy odbył się pod hasłem Fryderyk Chopin - sercem Polak, talentem świata obywatel, co było związane z naszymi przygotowaniami do nadania imienia szkole.

Rok szkolny 2004/2005

Rok rozpoczął się od ważnego wydarzenia - Podsumowania Programu Termomodernizacji, w którym udział wziął Prezydent Miasta Lublin pan Andrzej Pruszkowski. W ciągu wakacji i pierwszych miesięcy nauki wymieniono w naszej szkole okna, centralne ogrzewanie, przeprowadzono remont dachów, docieplono i wymieniono elewację. Oprócz tego, że wydatki na energię cieplną zmniejszyły się od tej chwili w sposób znaczący, Gimnazjum zyskało piękny, nowoczesny wygląd. Mogliśmy, zatem przystąpić do organizacji kolejnej, najważniejszej w historii Szkoły uroczystości - nadania imienia Fryderyka Chopina.
Pierwsze działania w tym kierunku podjęliśmy już w roku 2002/2003, kiedy to na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przyjęliśmy ogólny plan i podzieliliśmy się obowiązkami. Pani wicedyrektor Krystyna Mułenko odwiedziła Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, nawiązała również kontakt z panem Albertem Grudzińskim z Towarzystwa im. F. Chopina. W ciągu całego roku przybliżaliśmy naszym uczniom postać patrona, przygotowując gazetki, przeprowadzając lekcje i konkursy poświęcone temu twórcy. Pan Kazimierz Stasz - artysta rzeźbiarz wraz z synem Jaromirem wykonali dla szkoły piękną tablicę pamiątkową o wymiarach 140 x 80, która jest wyeksponowana obecnie na głównym holu.
Dzień 1 marca 2005 zapamiętamy na długo. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Następnie już w Szkole odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową. Ważne momenty to również wbicie symbolicznych gwoździ w drzewiec naszego nowego sztandaru, ślubowanie uczniów oraz życzenia i gratulacje, jakie otrzymaliśmy od naszych wspaniałych gości, m. in. wojewody lubelskiego pana Andrzeja Kurowskiego. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny „Chopin - pragnienie piękna".
W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy odbyła się impreza integracyjna dla nowych uczniów nad Zalewem Zemborzyckim. W czasie takiego spotkania każda klasa pierwsza przedstawia się, a potem zarówno młodzież, jak i nauczyciele mogą wziąć udział w wielu zabawach i grach na świeżym powietrzu. Nie brakuje też zwykle jakiegoś smacznego posiłku.
Data 2 kwietnia 2005 r. dla każdego Polaka ma szczególne znaczenie. Nasza społeczność szkolna, tak jak cały naród z bólem pożegnała ukochanego Papieża Jana Pawła II. Staraliśmy się uczcić Jego pamięć poprzez wspólną modlitwę i refleksję, poprzez rozmowy prowadzone w czasie lekcji i twórczość artystyczną Jemu dedykowaną. Wierzymy, że Ojciec Święty, który zawsze taką troską otaczał młodzież, wstawia się za nami u Boga. Aby jeszcze raz zastanowić się nad życiem i nauką Jana Pawła II, wszyscy pracownicy Szkoły udali się w czerwcu 2005r. na pielgrzymkę Jego śladami - do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Również temat V Szkolnego Konkursu Krasomówczego zaczerpnęliśmy z przemówienia polskiego Papieża. Były to słowa: Rodzina nosi w sobie przyszłość społeczeństwa.
Od roku 2004 nasze Gimnazjum nawiązało ścisłą współpracę z Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej, czego owocem jest tworzenie, co roku klasy sportowej. Trafiają do niej najzdolniejsi chłopcy z całego województwa. U nas mają możliwość uczestniczenia w 10 godzinach wychowania fizycznego w ciągu tygodnia.

Rok szkolny 2005/ 2006

5 października zakończony został remont basenu, który od tego momentu spełnia wszystkie najnowsze standardy. 5 torów o długości 25 m, podświetlane ścianki i balkon widokowy sprawiają, że obiekt ten jest naszą dumą. Cieszy nas również nowe mini boisko ze sztuczną murawą.
Kto lubi w kameralnym gronie i wśród nastrojowej dekoracji zasłuchać się w poezję lub wspomnienia ciekawych ludzi, może od jesieni 2005 roku odwiedzić nowo utworzony klub Piwnica, któremu szczególnie dużo czasu poświęcają panie bibliotekarki. To tu interesujący goście i nasi absolwenci, uczniowie i nauczyciele spotykają się, ponieważ chcą przeżyć coś pięknego - duchową ucztę. Rozwojowi intelektualnemu i duchowemu służył także - jak zawsze - Szkolny Konkurs Krasomówczy. Tym razem towarzyszyło nam hasło: Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
W 2006 r. narodziła się w naszym Gimnazjum nowa tradycja - Ogród Młodych Talentów, który organizujemy w dniu Święta Szkoły. Wówczas to przedstawiciele poszczególnych klas prezentują przed społecznością szkolną swoje umiejętności, m. in. z zakresu śpiewu, tańca, gry na instrumentach, recytacji. Mamy możliwość zapoznać się też z ich twórczością literacką i plastyczną. Widzowie w głosowaniu wybierają osobę, którą honorujemy tytułem Talentu Roku. Dzięki tej imprezie dowiedzieliśmy się o wielu, niekiedy długo skrywanych, zdolnościach naszych uczniów.
W roku 2005/2006 po raz szósty zdobyliśmy Puchar Prezydenta Miasta Lublin dla szkoły, z której wywodzi się największa liczba laureatów konkursów przedmiotowych.

Rok szkolny 2006/2007

W roku tym 30-lecie swojej pracy artystycznej obchodzi dyrygent chóru La Musica pan Zdzisław Ohar. Długo trwałoby wyliczanie sukcesów tego wspaniałego zespołu dziecięco- młodzieżowego. Sam mistrz za największe osiągnięcia uważa wspólne koncerty z Filharmonią Lubelską i wykonanie w lutym 2005 r. opery Tosca Pucciniego, a w grudniu 2006 r. Requiem Mozarta. Chór pod kierunkiem pana Zdzisława Ohara zdobył m. in. I miejsce na najbardziej prestiżowym festiwalu w Polsce Legnica Cantat.
Warto odnotować również fakt zwycięstwa w wyborach do Rady Miejskiej nauczyciela religii z naszego Gimnazjum pana Mariusza Banacha. Dzięki jego pomocy udało nam się np. zaprosić na spotkanie do szkoły pana prof. Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Okazję do wysłuchania go i zadania mu pytań mieli uczniowie klas trzecich. Z zagadnieniami, jakie wówczas poruszono, był związany również VII Szkolny Konkurs Krasomówczy. Jego temat brzmiał: Być Polakiem, będąc Europejczykiem. Szczególnie interesująco przebiegały Dni Kultury Chrześcijańskiej. Uczniowie naszej szkoły spotykali się z ludźmi, których wiara, postawa moralna i zaangażowanie społeczne mogą być wzorem do naśladowania.

Rok szkolny 2007/2008

Wydawałoby się, że kolejne lata w gimnazjum są do siebie bardzo podobne. Pierwszy września to inauguracja roku, a potem nauka, klasówki, odpytywanie przeplatane szkolnymi uroczystościami: imprezą integracyjną dla pierwszaków, wyjściami do muzeów czy kina, koncertem kolęd, wiosennymi wycieczkami i Świętem Szkoły. Do tego dochodzi gorączka wystawiania stopni w styczniu i czerwcu oraz egzamin zwieńczający trzy lata edukacji. A jednak mimo tych podobieństw każdy semestr jest niepowtarzalny. Oto kilka szczególnych wydarzeń z roku 2007/08, które zapisały się w naszej pamięci. W trakcie akademii z okazji Święta Niepodległości gościliśmy historyka, Pana Romana Zarzyckiego, który opowiedział uczniom o polskiej drodze do wolności. A uczynił to w sposób tak barwny i tak emocjonujący, że młodzi ludzie, przyzwyczajeni przecież bardziej do nowoczesnych mediów niż słuchania wykładów, byli bardzo zaciekawieni. Jesienią 2007 r. na ekrany polskich kin wszedł „Katyń” Andrzeja Wajdy ukazujący bolesną kartę z dziejów Polski. W tej filmowej lekcji historii wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich. W grudniu odbył się w naszej szkole I Przegląd Form teatralnych inspirowanych życiem świętych „Ze Świętymi na deskach teatru”. Przygotowały go Pani Renata Leszko oraz Pani Renata Lesińska. Warto podkreślić, że młodzi ludzie – pasjonaci teatru należący do szkolnego koła zaprezentowali swoje inscenizacje także później w domu pomocy społecznej. Tegoroczny Szkolny Konkurs Krasomówczy odbywał się pod hasłem Czy współczesny rozwój i postęp, w którym uczestniczymy, jest owocem przymierza z mądrością?. Nowością było zaproszenie do komisji konkursowej osób spoza szkoły. Wiosna przyniosła nam wspaniały Jubileusz. Chór La Musica, nad którym opiekę nieustannie sprawuje Pan Zdzisław Ohar, ma już 15 lat. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert w Filharmonii Lubelskiej. Zainteresowanych licznymi sukcesami chóru – także tegorocznymi (np. I m-ce w X Łódzkim Festiwalu Chóralnym) – zapraszamy na stronę internetową zespołu. Coraz bardziej widoczna w naszej szkole staje się działalność młodego jeszcze klubu „Piwnica”. W tym roku odbyły się tu następujące imprezy: wieczór poetycki Pani Danuty Cyzman – nauczycielki chemii z naszego gimnazjum, wieczór andrzejkowy, wspólne kolędowanie, gry planszowe, wystawa „Historia pisma” (szczególnie pięknie przygotowana) oraz inscenizacje dramatów Szekspira i Fredry. Spośród tegorocznych sukcesów sportowych warte odnotowania w tym miejscu są np. zdobycie przez dziewczęta I miejsca w ogólnej rywalizacji w Gimnazjadzie Miasta Lublin czy też wygrana chłopców w Gimnazjadzie w piłce nożnej. Serdecznie gratulujemy naszym mistrzom. Na końcu – w oddzielnym akapicie – chcielibyśmy wspomnieć o bardzo smutnym dla nas wydarzeniu: po długich cierpieniach dnia 7 października zmarła nauczycielka języka polskiego, Pani Grażyna Jarmuł. Pozostanie ona w pamięci wszystkich, którzy z Nią pracowali.

Rok szkolny 2008/2009

W roku 2008/09 bardziej znacząca i widoczna stała się współpraca międzynarodowa. Rozpoczęliśmy działania w ramach Międzynarodowego Projektu "Comenius - odkrywanie Europy". Uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczkach do Wernigerode (Niemcy) oraz do Hiszpanii, natomiast sami gościliśmy młodzież z Niemiec i Holandii. Chór La Musica z kolei wyjeżdżał do Grecji, Niemiec i Słowacji. Z wydarzeniami tymi wiązał się tematycznie Szkolny Konkurs Krasomówczy, którego hasło brzmiało:Moje odkrywanie Europy. Kolejną nowością w tym roku były przygotowania do przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym niełatwym przedsięwzięciem, a wielu naszych trzecioklasistów uzyskało wysoki wynik. W listopadzie uczniowie uczestniczyli w koncercie "Lublin - moje miasto - miasto trzech kultur", który odbył się w Filharmonii Lubelskiej, natomiast w styczniu po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję "Cała szkoła czyta lektury", w czasie której uczniowie prezentowali najciekawsze, ich zdaniem, fragmenty znanych utworów literackich. Coroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnili w tym roku swoją obecnością: poeta - ks. Wacław Oszajca, siostra Celina - misjonarka z Afryki oraz zespół wokalny z V Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej. 9 czerwca natomiast - w Dniu Samorządności mieliśmy możliwość spotkać się z panią Magdaleną Gąsior-Marek, posłanką na Sejm RP. Warto również podkreślić, że w roku szk. 2008/09 aż 27 uczniów zdobyło tytuł laureata w konkursach przedmiotowych.

Rok szkolny 2009 / 2010

W dniu rozpoczęcia roku szk. 2009 / 2010 świętowaliśmy jednocześnie X-lecie istnienia gimnazjów. We mszy św. uczestniczyli wraz z nami Pan Prezydent Adam Wasilewski, Pan Wiceprezydent Włodzimierz Wysocki oraz Pani Ewa Dunkiewicz-Sprawka sprawująca funkcję Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego. Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło wygłosił homilię.

Ważnym elementem życia naszej szkoły jest współpraca międzynarodowa. We wrześniu gościliśmy uczniów z Holandii, w październiku Lublin odwiedzili uczestnicy konferencji odbywającej się w ramach programu Comenius, którzy przyjechali z Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec oraz Rosji. W grudniu w koncercie „Cztery chóry – cztery kultury” wzięły udział oprócz polskiego chóru La Musica zespoły z Niemiec, Słowacji i Węgier. Nasi gimnazjaliści z kolei odwiedzili wiosną Munster w Niemczech oraz Vlaardingen w Holandii.

Jedną z imprez, która odbywa się nieprzerwanie od dziesięciu lat jest Szkolny Konkurs Krasomówczy. Zimą podziwialiśmy jego uczestników, którzy rozważali temat: „Największe szczęście to spełnienie obowiązku”.

Rok 2010 to rok Fryderyka Chopina. Dniem poświęconym temu wielkiemu kompozytorowi był 1 marca 2010r. Mogliśmy wówczas obejrzeć spektakl „Mistrz fortepianu – twórca koncertów na deszcz i wiatr”, a oprócz tego dowiedzieliśmy się, kto zdobył laury w konkursach (literackim, plastycznym oraz konkursie wiedzy) poświęconych Chopinowi. Nauczyciele z naszego gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium „Chopin pod strzechy? Dlaczego nie? Ale jak?”

Dniem pozostającym do dziś w pamięci wszystkich Polaków był 10 kwietnia. Po tragedii, która zraniła głęboko naszą Ojczyznę, staraliśmy się oddać hołd ofiarom poprzez udział w mszach żałobnych, uroczysty apel szkolny oraz lekcje wychowawcze.

Całoroczna praca nauczycieli i uczniów przyniosła wiele radości i sukcesów. Aż 24 osobom udało się zdobyć tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Jesteśmy z nich dumni.

 

Rok szkolny 2010 / 2011

Pierwszego września uczestniczyliśmy we Mszy św. z udziałem nowego proboszcza Parafii św. Jadwigi Królowej Ks. Prałata dr Andrzeja Głosa, którego przywitaliśmy bardzo serdecznie. W październiku XXX Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży zakończył się ogromnym sukcesem dla uczniów naszego gimnazjum. Chór La Musica, nad którym opiekę sprawuje Pan Zdzisław Ohar, otrzymał aż trzy nagrody, w tym główną. Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem roku 2010/2011 było niewątpliwie uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych. 15 października zostało oddane do użytku oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią o długości 400 metrów oraz boiska do piłki siatkowej i koszykówki. Na ten dzień czekaliśmy bardzo długo, aż sześć lat. W uroczystościach wzięły udział władze miejskie i wojewódzkie. Przed przecięciem wstęgi na boisku goście obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą szkole, a także część artystyczną przygotowaną przez uczniów gimnazjum pt.: Sport – królestwem Piękna, Honoru i Pokoju! Zimą wszyscy gimnazjaliści wzięli udział w XI Szkolnym Konkursie Krasomówczym. Każdy z uczniów napisał i wygłosił przemówienie na temat: Młodzi w zintegrowanej Europie – możliwości kształcenia, dialogu i współpracy. Zwycięzcy prezentowali się 15 czerwca podczas Koncertu Laureatów. Niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza uczniom, dostarczył Bal Gimnazjalny, który został zorganizowany w naszej szkole już po raz dziewiąty. Walentynki w Wenecji – taki był w tym roku motyw przewodni pięknej dekoracji wykonanej przez uczniów i nauczycieli. Warto odnotować, że aż 20 uczniów naszej szkoły otrzymało w tym roku tytuł laureata konkursu przedmiotowego etapu wojewódzkiego. Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że nasi uczniowie otrzymali bardzo wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej. 14 czerwca nasze gimnazjum brało udział w Ogólnopolskiej Kampanii Szkoła bez przemocy. Wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo w szkole. W tym dniu uczestniczyliśmy w spotkaniu z prof. Piotrem Kwiatkowskim – pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 wyjątkowo owocnie przebiegała wymiana międzynarodowa. We wrześniu nasi uczniowie i nauczyciele odbyli podróż do Helsinek w Finlandii, natomiast w październiku odwiedzili Hiszpanię, gdzie mieli możliwość poznać młodych ludzi z Estonii, Rosji, Hiszpanii i Finlandii. W ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w październiku gościliśmy w Lublinie gimnazjalistów z Niemiec, zaś w maju odbył się w Münster po raz trzeci program wymiany szkolnej między Ratsgymnasium Münster a Gimnazjum nr 16 w Lublinie. W roku ks. Piotra Skargi – wybitnego oratora i gorliwego patrioty, podczas XII Szkolnego Konkursu Krasomówczego jego uczestnicy stawali w obronie języka ojczystego, wygłaszając przemówienia na temat: „Jeśli Ojczyzna jest domem naszym – to język jest dachem ów dom osłaniającym. Brońcie go i chrońcie". 21 stycznia 2012 r. odbył się 10. Jubileuszowy Bal Gimnazjalny w historii naszej szkoły. Wyjątkowym wydarzeniem okazał się I Ogólnopolski Konkurs „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku", którego Gala Finałowa odbyła się 10 maja. Pomimo że była to pierwsza edycja tego Konkursu, prace nadesłano ze wszystkich województw. Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że 18 uczniów naszej szkoły zdobyło 26 tytułów laureata konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych. Nasze gimnazjum brało udział w Ogólnopolskiej Kampanii Szkoła bez Przemocy i w ramach realizacji Programu Profilaktyka a Ty, Profilaktyka a Teatr nasi uczniowie przygotowali spektakl profilaktyczny „Tylko jeden raz". Młodzi aktorzy wystąpili dla młodzieży gimnazjalnej i gości honorowych Dnia Szkoły bez Przemocy: p. Joanny Kulikowskiej – koordynatora Programu Kuratorium Oświaty w Lublinie, funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, p. Bożeny Cioch – dyrektora Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie i dr. Piotra Kwiatkowskiego – moderatora z Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

Rok szkolny 2012/2013

Impreza integracyjna klas I w tym roku po raz pierwszy odbyła się na obiektach sportowych Gimnazjum nr 16. Po raz pierwszy również odbył się Dzień Francuski. Miłośnicy Francji mogli ponadto pojechać na wycieczkę do Paryża. W tym roku odbyły się trzy wycieczki do miasta Wieży Eiffla i Katedry Notre-Dame, w których łącznie wzięło udział aż 94 uczniów naszej szkoły. W listopadzie w naszym gimnazjum był realizowany dla uczniów klas drugich, nauczycieli i rodziców program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów". Patronat nad realizacją programu objął Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Aktywnie uczestnicząc w zadaniach podczas realizacji programu, dopłynęliśmy do naszego Archipelagu Skarbów. Szkolnemu Konkursowi Krasomówczemu, który odbył się już po raz trzynasty, przyświecała myśl Seneki: „Żyć szczęśliwie (...) wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe". Pamiętaliśmy o ważnych rocznicach: uczciliśmy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przypominaliśmy z Janem Matejką okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach Święta Szkoły odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku. Podczas uroczystej gali została wystawiona nagrodzona sztuka naszej uczennicy Moniki Błaszczak pt. „Mistrz". Uczniowie z klas III w związku z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej brali udział organizowanych w naszym gimnazjum: Giełdzie Ogólniaków, Szkolnej Giełdzie Zawodów oraz w IX Targach Edukacja 2013. Wyjątkowym Świętem dla naszej szkoły był Koncert Jubileuszowy Chóru La Musica z okazji 20-lecia działalności artystycznej pod kierunkiem pana Zdzisława Ohara. Jesteśmy dumni z naszego Chóru, który aktywnie uczestnicząc w artystycznym życiu środowiska lubelskiego, na trwałe wpisał się w pejzaż kulturalny naszego Miasta i odnosi wielkie sukcesy w kraju i za granicą. Koncert Jubileuszowy odbył się 11 maja 2013 roku w Kościele św. Andrzeja Boboli, gdzie artyści Pana Zdzisława Ohara zaprezentowali się wraz z Chórami: Bogorya, Lutnia, Sine Nomine, Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego. Uzdolnienia sportowe naszej młodzieży połączone z doświadczeniem nauczycieli wychowania fizycznego przyniosły ogromny sukces szkole. Gimnazjum nr 16 w Lublinie zdobyło WYRÓŻNIENIE Prezydenta Lublina dla Najlepszej Szkoły w Lublinie w r. 2012 w ramach współzawodnictwa miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. 11 stycznia 2013 r. w czasie Wojewódzkiej Gali Mistrzów Sportu Pani Dyrektor Barbara Warda odebrała w związku z tym statuetkę dla naszej szkoły. Cieszyliśmy się również, kiedy dowiedzieliśmy się, że dziewczęta z Gimnazjum nr 16 zostały zwycięzcami Coca –Cola Cup 2013 na Lubelszczyźnie. Byliśmy dumni z naszych sportowców zwłaszcza 11 czerwca, kiedy w naszej szkole odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego miasta Lublin za rok szkolny 2012/2013. Okazało się wtedy, że po raz drugi z kolei zdobyliśmy I miejsce w ogólnej punktacji wśród gimnazjów.

Rok szkolny 2013/2014


Już we wrześniu w ramach wymiany międzynarodowej nasza szkoła gościła 20-osobową grupę młodzieży z Münster. Pobyt w Polsce rozpoczęła dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Następnie młodzież zwiedziła lubelską Starówkę, Muzeum na Majdanku oraz gościła w Urzędzie Miasta. Uczniowie wzięli udział w lekcjach, nauce poloneza. Całość zwieńczyła impreza integracyjna nad Zalewem Zemborzyckim.
Przygotowywaliśmy i uczestniczyliśmy w wyjątkowych uroczystościach: Gali Finałowej III Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku", Koncercie dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanym przez uczniów i absolwentów naszej szkoły, XIX Opłatkowym Koncercie Kolęd, apelu związanym z Europejskim Dniem Języków, Ogrodzie Młodych Talentów.
Po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się Wigilia całej społeczności szkolnej (20.12.2013). W pięknej scenerii Stajenki Świętej Rodziny wspólnie kolędowaliśmy, słuchaliśmy recytacji poezji bożonarodzeniowej i wokalnych popisów uczniów, nauczycieli oraz Kapeli Catholic Band.
Zgodnie z tradycją naszego gimnazjum w ostatnim dniu pierwszego okresu odbyło się podsumowanie osiągnięć uczniów oraz XIV Szkolny Konkurs Krasomówczy. Uczestnicy zmagań musieli tym razem udowodnić w swoich wystąpieniach, że Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj.
W dniach od 10 lutego do 7 marca nasze Gimnazjum zostało poddane problemowej ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji reprezentujących organ nadzorujący pracę szkoły, czyli Kuratorium Oświaty w Lublinie. Cieszyliśmy się bardzo z sukcesu, ponieważ spełniliśmy wymogi w bardzo wysokim stopniu, czyli uzyskaliśmy trzy najwyższe oceny AAA, co potwierdził raport z ewaluacji.
Cieszyliśmy się również, kiedy okazało się, że zajęliśmy I miejsce w ogólnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego zarówno dziewcząt jak i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Dumni byliśmy także z I miejsca i Nagrody Złota Wstęga Solczy naszego Chóru La Musica na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ejszyszkach na Litwie.
Rok szkolny 2012/2013 wyjątkowo obfitował w wyjazdy zagraniczne. W maju odbył się w Münster po raz piąty program wymiany szkolnej między Ratsgymnasium Münster a Gimnazjum nr 16 w Lublinie. W tym samym czasie 53 uczniów naszego gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Brukseli i Londynu. Pod koniec maja natomiast odbyła się wycieczka do Włoch, w której 42 uczestników zwiedziło Wenecję, Toskanię z Florencją, Watykan, zaś w drodze powrotnej Wiedeń.
Po raz pierwszy w naszym gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego (15.05.2014) został zorganizowany uroczysty Koncert Rodzicom - Dzieci jako forma podziękowania za trud wychowania i opieki.

Rok szkolny 2014/2015


Pierwszym ważnym wydarzeniem tego roku była z pewnością uroczystość otwarcia nowego budynku sportowego, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Prezydent Lublina, Radni Rady Miasta, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, a także Prezes Zarządu Edach – Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego sp.z o.o., które było wykonawcą. W budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz szatnie sportowe. Jesienią – jak co roku – odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Naszym przedstawicielem został Wojciech Massalski. Wielki sukces odniósł w tym roku Chór La Musica, który w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - Bydgoszcz 2014 zdobył m.in. Nagrodę Główną GRAND PRIX, ZŁOTY KAMERTON, Puchar Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego. Z kolei pan Zdzisław Ohar otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta Konkursu. Dziewczęta z Chóru La Musica mogliśmy podziwiać w czasie jubileuszowego – XX Opłatkowego Koncertu Kolęd, na który tradycyjnie zaproszona była społeczność całego osiedla. W grudniu zorganizowaliśmy kiermasz charytatywny „Anioły Dobroczynności". Dochód przeznaczony był na wsparcie uczniów naszego gimnazjum. Tegoroczny Szkolny Konkurs Krasomówczy odbywał się pod hasłem „Jesteście interesujący, bo się interesujecie", a podsumowujący go Koncert Laureatów miał miejsce w Dworku Wincentego Pola. Rok szkolny 2014/2015 zakończyliśmy sukcesem w postaci I miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół lubelskich.


Rok szkolny 2015/2016


Kontynuując wieloletnią już współpracę międzynarodową jesienią gościliśmy młodzież z Niemiec, natomiast wiosną odwiedzili nas przedstawiciele 9 szkół partnerskich (z Grecji, Włoch, Bułgarii, Turcji, Niemiec, Belgii, Rumunii, Finlandii oraz Hiszpanii), z którymi przez dwa lata realizowaliśmy projekt „Erasmus minus przemoc rówieśnicza. Praktyki w zakresie zapobiegania i interwencji". Jesienią klasy drugie uczestniczyły w koncercie „M jak Mozart" w ramach II Lubelskiego Festiwalu Operowego, natomiast klasy III tradycyjnie zwiedzały Muzeum Martyrologii na Majdanku. W listopadzie był realizowany program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów", którego celem było zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia – wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczył odpowiedzialności i mądrego podejścia do miłości. Uczestnicy Szkolnego Konkursu Krasomówczego po raz pierwszy mogli wybrać jeden spośród dwóch tematów: „Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym" lub „Połowa radości z osiągnięcia to oczekiwanie". Warto też wspomnieć, że inwestycja, którą był oddany w ubiegłym roku budynek zaplecza socjalno-sanitarnego, zdobyła I miejsce w Konkursie „Złota Kielnia" – Budowa Roku 2014 w kategorii: rozbudowa i przebudowa. W roku szkolnym 2015/2016 organizatorem zapoczątkowanego w naszej szkole Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" było Muzeum Lubelskie, dlatego też właśnie na Zamku odbyła się Gala podsumowująca jego wyniki. W ramach współpracy z Komendą Główną Policji odbyło się w naszej szkole spotkanie „Profilaktyka a Ty", w czasie którego uczniowie obejrzeli pokazy samoobrony oraz ratownictwa medycznego. W czerwcu odbyły się wybory na nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Funkcje pełnioną od dwóch lat przez Monikę Kopycińską od nowego roku przejmie Michał Trela. Koniec roku przyniósł nam 21 tytułów Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego oraz już po raz piąty I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół lubelskich.

Rok szkolny 2016/2017


  Rok ten rozpoczął się tradycyjnie imprezą integracyjną dla nowych uczniów. Kolejną szkolną uroczystość – Dzień Nauczyciela uświetnił koncert, w czasie którego wystąpili między innymi nasi absolwenci. Jesienią i wiosną gimnazjaliści ponownie uczestniczyli w wymianie międzynarodowej. XVII Szkolny Konkurs Krasomówczy poświęcony był Lublinowi, który w roku 2017 obchodził swoje 700. urodziny. W roku szkolnym 2017/18 organizowaliśmy wiele akcji charytatywnych, np. zbiórkę żywności (koło Caritas oraz Szkolne Koło PCK) czy kiermasz „Anioły Dobroczynności". Pedagodzy nadzorowali realizację programów profilaktycznych, np. „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie", „Bezpieczna e–szkoła" czy „Archipelag skarbów", a grupa teatralna „Trwamy" przygotowała bajeczkowy konkurs czytelniczy dla dzieci z Przedszkola nr 75. Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, w zajęciach z pierwszej pomocy organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR ZOZ w Lublinie, warsztatach komputerowych w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej, wykładach na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wycieczce w TVP3 Lublin.
  Miło nam również powiedzieć, że w książce „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania" (przygotowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Panią Profesor Krystynę Chałas wraz z pracownikami Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL we współpracy z nauczycielami, a sfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) trzy rozdziały poświęcono uczniom naszej szkoły wyróżniającym się swoją postawą.
  Rok 2017/2018 przyniósł liczne sukcesy, m. in. I miejsce w województwie lubelskim w piłce nożnej, I miejsce w Lublinie w biegach przełajowych, Grand Prix dla chóru La Musica w czasie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży oraz I miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów SACRA ECCLESIAE CANTIO' Tarnów 2016. Przy okazji warto wspomnieć, że w tym roku obchodziliśmy ważną dla naszej społeczności uroczystość, którą było 40-lecie pracy pana Zdzisława Ohara, dyrygenta tego znakomitego zespołu.
   Miło nam też poinformować, że jedna z naszych uczennic - Maja Owe-Larsson została uhonorowana za zdobycie czterech tytułów laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - Konkursie Ortograficznym, Biologicznym oraz Konkursach z Języka Niemieckiego i Francuskiego. Za swój niecodzienny sukces Maja odebrała Dyplom Uznania z rąk Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka.
  Niestety, były też przykre wydarzenia. Wszystkich zasmuciła śmierć pani Danuty Cyzman, która przez wiele lat pracowała w naszej szkole jako wychowawca i nauczyciel chemii.
    W związku ze zbliżającą się reformą oświaty i przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową podjęliśmy bardzo wiele różnych działań w celu przygotowania się do kolejnego roku szkolnego, m. in. remonty dostosowujące pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze do potrzeb młodszych dzieci. Dni Otwarte miały w tym roku szczególnie bogaty program, np. przedszkolaki mogły wziąć udział w lekcjach matematyki i chemii.