Pani mgr Ewa Barszcz pełniła z wielkim zaangażowaniem funkcję wicedyrektora od 1 września 1999r. do końca lipca 2015r. Od dnia 1 listopada 2015r. objęła stanowisko Dyrektora Gimnazjum.

[b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły[/b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły

   Funkcję wicedyrektorów sprawują Panie mgr Anna Kwiatek oraz mgr Anna Sochal. Wspierają Dyrektora we wszystkich działaniach na rzecz Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

[b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.[/b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.

 [b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.[/b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.

  Pani mgr Barbara Warda stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 16 objęła z dniem 1 września 1999r. Zorganizowała nowoczesną Szkołę, stworzyła jak najlepsze warunki do nauki i pracy oraz Szkołę przyjazną uczniom. Zapewniła bardzo wysoki poziom kształcenia. Od sierpnia 2015r. przeszła na wcześniejszą emeryturę.

  Od 1 września 2015r. Pani Barbara Warda realizuje zadania doradcy metodycznego dla kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach.

[b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.[/b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.

 [b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014[/b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014

Dyżury Wicedyrektorów w roku szkolnym 2016/2017

Dzień tygodnia mgr Anna Sochal
mgr Anna Kwiatek
Poniedziałek 1000 - 1500 735 - 1300
Wtorek 735 - 1300 1000 - 1500
Środa 735 - 1300 1000 - 1500 
Czwartek 1000 - 1500 735 - 1300 
 Piątek

Wymiennie

Dyżur rano do godziny 1100

Dyżur popołudniowy od godziny 1100 do godziny 1500