Pani mgr Ewa Barszcz pełniła z wielkim zaangażowaniem funkcję wicedyrektora od 1 września 1999r. do końca lipca 2015r. Dnia 1 listopada 2015r. objęła stanowisko Dyrektora Gimnazjum, a 1 września 2017r. stała się Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina.

[b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły[/b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły

   Funkcję wicedyrektorów sprawują Panie mgr Anna Kwiatek oraz mgr Anna Sochal. Wspierają Dyrektora we wszystkich działaniach na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

[b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.[/b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.

 [b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.[/b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.

  Pani mgr Barbara Warda stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 16 objęła z dniem 1 września 1999r. Zorganizowała nowoczesną Szkołę, stworzyła jak najlepsze warunki do nauki i pracy oraz Szkołę przyjazną uczniom. Zapewniła bardzo wysoki poziom kształcenia. Od sierpnia 2015r. przeszła na wcześniejszą emeryturę.

  Od 1 września 2015r. Pani Barbara Warda realizuje zadania doradcy metodycznego dla kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

[b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.[/b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.

 [b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014[/b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014

Dyżury Wicedyrektorów w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodnia mgr Anna Sochal
mgr Anna Kwiatek
Poniedziałek 730 - 1300 1100 - 1550
Wtorek 730 - 1300 1100 - 1550
Środa 1100 - 1550 730 - 1300
Czwartek 1100 - 1550 730 - 1300 
 Piątek

Wymiennie