Aktywna Tablica 2022-2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica" szkoła będzie wyposażona:
• w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
• w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
• w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej także w
• laptopy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wymienionych powyżej.

 

zał-8-Plakat-A3 -Aktywna-tablica-szkoła- 1