Sprawozdanie z realizacji rządowego projektu Aktywna Tablica

   Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w SP nr 16
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych

   Podczas realizacji projektu w roku szkolnego 2018/2019 prężnie działał zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, ( Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 52//201/2019 z dnia 18 marca 2019) dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co maiło wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

   Wnioski z pracy w projekcie:

 • zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK
 • udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów
 • osiąganie wcześniej zamierzonych celów
 • praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki
 • prezentacja łatwo dostępnych materiałów

Lekcje otwarte:

   W ramach projektu "Aktywna tablica", by popularyzować nowoczesne technologie, w naszej szkole ". zorganizowano lekcje otwarte. W ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nasza szkoła nawiązała współpracę z Katolicką Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Wykaz otwartych lekcji:

 1. 19.03.2019 r. - temat: "Rozwiązywanie zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania w zakresie 20" (klasa 1 szkoły podstawowej).
 2. 09.03.2018 r. - temat: „Dbamy o naszą Planetę. Segregujemy odpady. (klasa 1 szkoły podstawowej).
 3. 20-05-2019 r. – temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego – gry i zabawy matematyczne (klasa 1 szkoły podstawowej)
 4. 25-10-2018 – temat: Podstawowe sposoby wykorzystania bum, bum rurek i tablicy interaktywnej ( nauczyciele: edukacja wczesnoszkolna, świetlica)

ZREALIZOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:
( wykaz szkoleń znajduje się w zeszycie doskonalenia zawodowego nauczycieli )

 • udział nauczycieli z naszej szkoły w szkoleniu pt. „Kodowanie dziś i jutro" warsztaty odbywające się w ramach spotkań sieci współpracy z ICT za pan brat - 13-03-2019 r.
 • udział w warsztatach pt. „Wykorzystanie tablicy interaktywnej" - 26-03-2019 r.
 • udział w szkoleniu „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych" 05-12-2018 r.;
 • udział w warsztatach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „Bum. bum rurki"- 15-01-2019
 • udział w warsztatach „Kodowanie na dywanie" – 20-05-2019

W tej zakładce znajda Państwo użyteczne metody pracy i praktyki nauczycieli, jak pracować z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK).

pdfBum Bum Rurki - scenariusz

pdfEdukacja wczesnoszkolna

pdfEdukacja wczesnoszkolna - przyroda kl. II

pdfEdukacja wczesnoszkolna - kl. II

pdfJęzyk angielski kl. I

pdfScenariusz TiK - ptaki zimujące w Polsce - Daria Michalak

pdfŚwietlica