Test Wiedzy Szkolnych Kas Oszczędności

Anna Witkowska w czwartek, 19, maj 2022 10:56. Opublikowane w Aktualności

skoSprawdź, czy jesteś Mistrzem wiedzy SKO!


Poznaj najważniejsze informacje na temat tej inicjatywy oraz dowiedz się co zrobić, aby zostać Mistrzem wiedzy SKO.

Start Testu wiedzy SKO planowany jest od 10 maja do 10 czerwca 2022 r.

W teście będą mogły uczestniczyć wszystkie dzieci, które nie ukończyły 13 lat – bez względu na posiadanie konta SKO.

Biorąc udział w teście:
• wesprzesz swoją szkołę w staraniach o nagrodę w Konkursie SKO dla szkół(za dobry wynik osiągnięty w teście szkoła może otrzymać aż 20% punktów możliwych do zdobycia w Konkursie),
• zyskasz szansę na otrzymanie pamiątkowego dyplomu Mistrza wiedzy SKO.

Ponadto każdy rozwiązany Test, to dla Ciebie szansa na zdobycie wiedzy oraz utrwalenie wiadomości z dziedzin przydatnych w dorosłym życiu, np. ekologii, oszczędzania, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa.

Zasady konkursu

Turniej piłki ręcznej o Puchar Prezesa UKS 16

Joanna Szcześniak w czwartek, 19, maj 2022 09:46. Opublikowane w Aktualności

Uczniowski Klub Sportowy organizuje z okazji Światowego Dnia Dziecka Turniej Towarzyski piłki ręcznej dla chłopców z roczników 2011-2009 o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego. W turnieju wezmą udział zaprzyjaźnione szkoły z Lublina.

Celem turnieju jest zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie sportu, a w szczególności dyscypliny, jaką jest piłka ręczna. UKS 16 od przyszłego sezonu zgłasza dwie drużyny do wojewódzkiej ligi w piłce ręcznej chłopców.

Nasza szkoła może się poszczycić wieloma sukcesami sportowymi, jakie odnoszą nasi piłkarze ręczni. Jednym z wychowanków naszej szkoły jest Maciej Zarzycki, który obecnie jest zawodnikiem Gwardii Opole w rozgrywkach Superligi PGNIG, a od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem ligi francuskiej.

Wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą zostać zawodnikami naszego klubu, zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole. Organizatorem i promotorem tej inicjatywy jest trener mgr Rafał Włosek i prezes Klubu mgr Iwona Greguła- Fit. Turniej odbędzie się 01.06.2022 roku w hali Globus od godz. 10.00. Dla każdego zawodnika przewidziano pamiątkowe koszulki.

ZEBRANIA Z RODZICAMI- MAJ 2022

Anna Witkowska w piątek, 13, maj 2022 10:41. Opublikowane w Aktualności

 W dniach 18-19 maja 2022 r. w godzinach 17:30-19:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów według następującego harmonogramu:
- 18 maja (środa) – zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3,
Zebrania z rodzicami klas 2D i 2E odbędą się 24 maja (wtorek) w godzinach 17:30-19:30.
- 19 maja (czwartek) – zebrania z rodzicami uczniów klas 4-8.
Zebrania z rodzicami klas 7A i 7F odbędą się 17 maja 2022 r. (wtorek) w godzinach 17:30-19:30.

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla Uczniów i Rodziców

Joanna Szcześniak w wtorek, 17, maj 2022 18:39. Opublikowane w Aktualności

I Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 900 – język polski (120-180 minut)
25 maja 2022 r. (środa) godz. 900 – matematyka (100-150 minut)
26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 900 – język obcy nowożytny (90-135 minut)

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:
13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) godz. 900 – język polski
14 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 900 – matematyka
15 czerwca 2022 r. (środa) godz. 900 – język obcy nowożytny

II Charakterystyka egzaminu
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej. Jest to warunek ukończenia szkoły. Uzyskane przez uczniów wyniki nie mają wpływu na promocję, ale mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wynik egzaminu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on też wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, bądź przerwali go, wyznaczony jest dodatkowy termin.

III Wymagania egzaminacyjne
Egzamin jest pisemny i trzyczęściowy. Egzamin w klasie ósmej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w szkole podstawowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będą wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje o:

- rodzajach zadań
- dostosowaniach warunków dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- zwolnieniu z egzaminu
- przerwaniu lub unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty
- organizacji egzaminu
- wynikach i zaświadczeniach

Gratulacje dla młodych plastyków

Joanna Szcześniak w poniedziałek, 16, maj 2022 19:10. Opublikowane w Aktualności

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy w ostatnim czasie osiągnęli sukcesy w konkursach plastycznych. Należą do nich:

1) Antoni Stankiewicz 4a - zdobywca Nagrody Rektora Wydziału Artystycznego UMCS w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Pejzaże mistyczne"

Pejzaze

2) Paulina Ziarek 7c - zdobywczyni wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Językowo-Plastycznym "My Town"

miasto1    miasto3    miasto2 

 3) Aleksandra Nieśpiałowska - zdobywczyni wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. DOM BEZ KOTA TO GŁUPOTA