Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Anna Witkowska w czwartek, 20, kwiecień 2023 13:41. Opublikowane w Aktualności

  Z1Nasza szkoła włączyła się w akcję społeczno–edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim.
Żonkile są symbolem pamięci o powstaniu które wybuchło w warszawskim getcie w 1944. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.
W ramach działań towarzyszących akcji Żonkil zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie została przygotowana wystawa książek na temat powstania w getcie warszawskim.
Zajęcia o powstaniu z wykorzystaniem przygotowanych przez edukatorów muzeum POLIN materiałów edukacyjnych online, w tym słuchowiska Pawła Beręsewicza „Strasznie strasznie" przeprowadzone zostały przez nauczycieli bibliotekarzy w świetlicy dla dzieci klas drugich.
Materiały do wykorzystania przez nauczycieli dostępne są:
https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-w-szkolach-bibliotekach-i-instytucjach

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Puchacz Piotr"

Anna Witkowska w wtorek, 18, kwiecień 2023 10:00. Opublikowane w Aktualności

  puchacz1W dniu 28 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się I etap ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów z klas 1-3 „Puchacz Piotr". Z naszej szkoły do udziału w drugim etapie konkursu zakwalifikowało się czterech uczniów z klas pierwszych, siedmiu uczniów z klas drugich oraz jeden uczeń z klas trzecich.
  Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jesteśmy dumni, że tak wiele dzieci chciało podjąć to matematyczne wyzwanie.           Gratulujemy uczniom, którzy przeszli do kolejnego etapu. Gratulujemy również pozostałym dzieciom, którym udało się zdobyć dużą ilość punktów – jest to znak, że wszyscy prezentują duże umiejętności i odważnie stawiają czoła trudnym oraz zawiłym matematycznym zagadkom. Kolejny etap konkursu już 16 maja 2023 roku.

Życzymy powodzenia!

Rekrutacja do klasy 4 Mistrzostwa Sportowego

Anna Witkowska w piątek, 14, kwiecień 2023 13:33. Opublikowane w Aktualności

Otwarty trening dla kandydatów do klasy IV Mistrzostwa Sportowego

Anna Witkowska w wtorek, 11, kwiecień 2023 11:51. Opublikowane w Aktualności

tening

KARTA ROWEROWA W SP 16

Joanna Szcześniak w wtorek, 04, kwiecień 2023 09:16. Opublikowane w Aktualności

  Kartę rowerową może zdobyć uczeń klasy czwartej, który ma ukończone 10 lat oraz starsi uczniowie szkoły podstawowej. Przed egzaminem teoretycznym uczeń powinien przedstawić podpisaną przez nauczyciela techniki kartę zaliczeń. Egzamin na kartę rowerową podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Najpierw uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin ten przeprowadzany będzie w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Wymagane wiadomości:
• przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
• zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• znaki drogowe pionowe i poziome,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• obsługa techniczna roweru.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (20 poprawnych odpowiedzi).

Część praktyczna egzaminu na kartę rowerową, odbywa się na placu przed budynkiem szkoły – miasteczko rowerowe. Uczeń posiada swój rower z niezbędnym wyposażeniem.

Terminy egzaminów:
- część teoretyczna – 15 maja 2023 r. – od godziny 1400 – grupy piszące test online w sali informatycznej
- część praktyczna – 29 maja/5 czerwca 2023 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.