Międzyszkolny Festiwal Piosenki Bajkowej

Anna Witkowska w czwartek, 13, maj 2021 12:38. Opublikowane w Aktualności

   Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszych uczniów. Tym razem w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Bajkowej I miejsce wyśpiewała Gabriela Gajek z klasy 2d. Drugie miejsce uzyskał Rafał Rokicki z klasy 3c. Młodym artystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów wokalnych.
Zapraszamy do wysłuchania konkursowych wykonań naszych małych artystów.

               Gabriela Gajek                                                     Rafał Rokicki

 

Sukcesy w 51 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

Anna Witkowska w środa, 12, maj 2021 14:27. Opublikowane w Aktualności

   Serdecznie gratulujemy uczennicom, które odniosły sukces w 51 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym sponsorowanym przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd..

Są to: Zosia Zielińska kl. 2a - Nagroda Gold (Złoto) i Agatka Kołodziejczyk kl. 7f – Nagroda Bronze (Brąz).

Gratulujemy również opiekunkom uczennic - Pani Annie Rudnickiej-Ciołek i Pani Wioletcie Oszajcy.

Egzamin na Kartę rowerową

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 21:11. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie na Egzamin na kartę rowerową, który odbędzie się w dniach:

- część teoretyczna (test pisemny)- 18 maja 2021 r. (wtorek) godzina 16:40 w stołówce szkolnej;
- część praktyczna (umiejętność jazdy rowerem po wyznaczonej trasie) – 2 czerwca 2021 r. (środa) godzina 16:40.

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat oraz złożyli zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w egzaminie.

Pisemną Zgodę należy złożyć w sekretariacie lub przysłać przez e-dziennik, do wicedyrektora p. Anny Kwiatek, do dnia 14 maja 2021 r.

Zapraszamy!

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne”

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 07:58. Opublikowane w Aktualności

edukacja wczesnoszkolna1

Miło nam poinformować o sukcesie Hanny Sałek, uczennicy klasy 2b, która otrzymała wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”, objętym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 10 maja 2021r.

Anna Witkowska w poniedziałek, 10, maj 2021 10:45. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021. 824), klasy 4- 8 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie od 17 do 30 maja 2021 r. przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Nauczanie hybrydowe polegać będzie na tym, że połowa klas uczy się w trybie stacjonarnym, a pozostałe oddziały mają w tym czasie nauczanie zdalne (platforma edukacyjna Teams).
Uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie według obowiązującego planu lekcji.

Od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas uczą się już stacjonarnie.

Podczas nauki w tzw. systemie hybrydowym lekcje zdalne będą się rozpoczynały 5 minut później, tak żeby nauczyciele zmieniający sale lekcyjne mieli możliwość zalogowania się do systemu.
Plan nauczania hybrydowego dla uczniów klas 4 - 8 od 17 do 24 maja 2021 r.:

w dniach 17, 18, 19 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa):

klasy: 4A, 4B, 4C, 4D, 4S, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7S - nauczanie stacjonarne;
klasy: 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6S, 8A, 8B, 8S – nauczanie zdalne;

w dniach 20, 21, 24 maja 2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek):

klasy: 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6S,  - nauczanie stacjonarne;
klasy: 4A, 4B, 4C, 4D, 4S, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7S, 8A, 8B, 8S – nauczanie zdalne.

W dniach 25 – 27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty – uczniowie klas 1-7 dezyzją Dyrektora Szkoły mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, klasy 1-3 mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (wychowawcy klas, świetlica szkolna).
Decyzją Dyrektora Szkoły dzień 28 maja to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.
Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Przydział sal i szatni dla poszczególnych klas nie ulega zmianie (od 13 maja uczniowie klas 1-3 wracają do szatni przydzielonych 1 września).

Obiady będą wydawane uczniom, przebywającym na terenie szkoły na nauczaniu stacjonarnym.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do posiadania środków ochrony osobistej - maseczek.

Z poważaniem
Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły