Zebrania z Rodzicami (8 - 9 lutego)

Joanna Szcześniak w czwartek, 04, luty 2021 09:10. Opublikowane w Aktualności

W dniach 8-9 lutego 2021 r. w godzinach 17:30-19:30 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego 2020/2021:
8 lutego (poniedziałek) – zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8,
9 lutego (wtorek) – zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3.
Zebrania odbędą się on-line, na platformie Teams.

Egzamin próbny dla kl. 8 (9 - 11 lutego)

Joanna Szcześniak w czwartek, 04, luty 2021 09:06. Opublikowane w Aktualności

Egzamin próbny odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty. Ma to na celu zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenie swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. 

Organizacja egzaminu próbnego

9 lutego (wtorek) - język polski, godz. 14:30-16:30
10 lutego (środa) - matematyka, godz. 14:30-16:10
11 lutego (czwartek) - język angielski, godz. 14:30-16:00

Uczniowie klas ósmych w dniach 9-11 lutego 2021 r. wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów edukacyjnych kończą o godzinie 13:00. Z pozostałych zajęć uczniowie są zwolnieni. Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.

Szczegółowe informacje poniżej.

Lubelskie wspiera uzdolnionych

Joanna Szcześniak w poniedziałek, 01, luty 2021 20:45. Opublikowane w Aktualności

W ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021"  nasi uczniowie:

Jakub Delega 7D – opiekun mgr Jolanta Gajda
Ewa Trafalska 7C – opiekun mgr Jolanta Gajda
Olaf Klimek – 7S – opiekun mgr Mateusz Wójcik
Mikołaj Litwin - 7E – opiekun mgr Katarzyna Sowa

otrzymali roczne stypendia.

W nauce i rozwoju osobistym wspierać ich będą opiekunowie dydaktyczni. Mamy nadzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju naszych wspaniałych stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie gratulujemy!

Półkolonie 2021

Joanna Szcześniak w czwartek, 28, styczeń 2021 19:51. Opublikowane w Aktualności

1W Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w dniach od 4 do 15 stycznia 2021 roku zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z klas I-IV.

Wzięło w nich udział 60 uczniów. Podczas półkolonii dzieci korzystały z różnorodnych zajęć na terenie szkoły. Uczniowie bawili się w sali gimnastycznej, na placu zabaw i na boisku szkolnym. Dzieci miały okazję do wielu zabaw i rozmów w czasie, kiedy potrzebowały kontaktu z rówieśnikami i wychowawcami. W trakcie półkolonii realizowane były również zajęcia programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej". Najbardziej cieszyły uśmiechnięte twarze dzieci, którym wspólne przebywanie ze sobą i zabawa dały dużo radości. Słowa podziękowania otrzymaliśmy również ze strony rodziców naszych uczniów.

 Kierownik świetlicy Jolanta Gandecka

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

 

Laury dla uczestniczek konkursów plastycznych

Joanna Szcześniak w czwartek, 28, styczeń 2021 20:15. Opublikowane w Aktualności

  Serdecznie gratulujemy utalentowanym i kreatywnym dziewczętom - podopiecznym p. Wioletty Oszajcy, które osiągnęły sukcesy w konkursach plastycznych. Są to: Joanna Aftyka, Zuzanna Deneka, Ania Rusinek oraz Dominika Wójcik. 

Wiola1   Wiola2   Wiola3   Wiola 4