Projekt Erasmus+ Cooperative EU School Teams

Joanna Szcześniak w czwartek, 25, kwiecień 2019 08:57. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 W dniach 17-23 marca bieżącego roku siedmioro uczniów z europejskiej klasy 8C wzięło udział w spotkaniu w Salonikach w Grecji w ramach projektu Erasmus+ Cooperative EU School Teams. Podczas pobytu troskliwie opiekowały się nami panie: Dorota Sochaczewska, Dorota Lęgieć i Iwona Greguła-Fit, za co z całego serca dziękujemy.

  W trakcie tygodniowego spotkania mieliśmy okazję poznać zwyczaje greckich rodzin, zwiedzić Saloniki, wziąć udział w międzynarodowych zawodach, a także mogliśmy zintegrować się z uczniami z Grecji, Hiszpanii, Włoch oraz Łotwy. Wyjazd dał początek nowym przyjaźniom i z pewnością pozostawi trwały ślad w pamięci wszystkich uczniów z europejskich szkół partnerskich uczestniczących w projekcie.

Tekst: Izabela Wolanin, klasa 8c

Teatr szkolny w DPS "Kalina"

Joanna Szcześniak w czwartek, 25, kwiecień 2019 08:45. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Niedawno po raz pierwszy uczniowie szkolnego teatru „Trwamy" pod opieką pani Renaty Leszko oraz pani Renaty Lesińskiej wybrali się do Domu Pomocy Społecznej „Kalina" na spotkanie z mieszkańcami. Młodzież zaprezentowała Misterium Męki Pańskiej, włączając podopiecznych DPS do wspólnej modlitwy. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się stworzyć rodzinną atmosferę i dostarczyć wielu przeżyć, a także podniosłych wrażeń. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez mieszkańców i pracowników domu. Mamy nadzieję, że spotkanie to zainicjuje kolejne nasze występy.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Krzysztof Tadewicz w piątek, 12, kwiecień 2019 09:34. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że mimo trwającej akcji protestacyjnej nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie egzamin uczniów klas ósmych odbędzie się wg planu.

Uczniowie klas ósmych przychodzą w stroju galowym przed godz. 8:30. Zabierają ze sobą ważną legitymację szkolną, 2 czarne długopisy, linijkę (na matematykę).

Przypominam również o zakazie wnoszenia do sal urządzeń elektronicznych (takich jak: telefony komórkowe, tablety, dyktafony, smartwatch itp.)

Ewa Barszcz
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina
w Lublinie

Szanowni Rodzice, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Piotr Smalira w wtorek, 09, kwiecień 2019 09:28. Opublikowane w Aktualności

Mimo trwającej akcji strajkowej w Szkole Podstawowej nr 16

im. Fryderyka Chopina w Lublinie Egzamin Gimnazjalny odbędzie
się zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami tj. 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem
Ewa Barszcz Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Piotr Smalira w piątek, 05, kwiecień 2019 10:48. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,

informuję, że w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa pracowników, która trwać będzie do odwołania.

Co to w oznacza praktyce?

  • strajk jest legalny i przeprowadzany w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy oraz władze oświatowe;
  • od dnia 8 kwietnia poszczególni pracownicy każdego dnia (do odwołania akcji) przychodząc do pracy decydują o przystąpieniu lub nie do strajku;
  • dyrektor jako pracodawca dowiaduje się każdego dnia o liczbie strajkujących pracowników i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;
  • realne jest (przy dużym odsetku strajkujących), że od 8 kwietnia będziemy mogli zapewniać uczniom tylko zajęcia opiekuńcze, a nie dydaktyczne; jeśli liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy nie pozwoli na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, zajęcia zostaną zawieszone;
  • dyrektor szkoły w chwili obecnej nie jest w stanie określić, jaka część pracowników przystąpi do akcji strajkowej;
  • priorytetem (w miarę obiektywnych możliwości organizacyjnych) będzie przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty; przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych jest możliwe po powołaniu dla każdej sali dwuosobowych zespołów nadzorujących (jeden członek zespołu musi być z innej placówki);
  • przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w SP 16 będzie uzależnione również od zasięgu akcji strajkowej we wszystkich lubelskich placówkach.

   Przypominam, że dni egzaminu gimnazjalnego (10,11 i 12 kwietnia – środa, czwartek, piątek) są dla uczniów wszystkich klas I-VIII dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a dni egzaminu ósmoklasisty (15,16 i 17 kwietnia - poniedziałek, wtorek, środa) są dla uczniów wszystkich klas I-VII i III gim. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Mając nadzieję na pozytywne wyniki rozmów Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, bardzo proszę o współpracę i śledzenie doniesień o strajku. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

O wszelkich nowych okolicznościach będę Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem,

Ewa Barszcz
Dyrektor SP 16

pdfInformacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,w których odbędzie się strajk