Instrukcja scalania kont w dzienniku elektronicznym

Anna Witkowska w czwartek, 02, wrzesień 2021 12:03. Opublikowane w Aktualności

  Na stronie edu.lublin.eu/porady dla rodziców (https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/) oraz edu.lublin.eu/instrukcje/dziennik Uonet+ (https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/porady-system-oswiatowy/) umieszczona jest instrukcja scalania kont dzieci w dzienniku Uonet+ do konta rodzica. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Instrukcja uzyskania i przywracania dostępu do dziennika elektronicznego

Anna Witkowska w piątek, 03, wrzesień 2021 08:53. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się instrukcja uzyskania bądź przywrócenia dostępu do dziennika elektronicznego.

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 i ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Anna Witkowska w czwartek, 02, wrzesień 2021 08:15. Opublikowane w Aktualności

 slub1
 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbyła się w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie zaprzysiężeni i przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Z dumą oglądali pamiątkowe znaczki i dyplomy. Część artystyczną przygotowały panie Izabela Sałuch, Paulina Skałecka i Małgorzata Talarowska wraz z uczniami klas II b, c, e oraz V d. Całemu wydarzeniu koordynowały panie Anna Sagan i Katarzyna Lewicka.
   Na uroczystości szkolnej nie zabrakło znamienitych gości: pana Sylwestra Tułajewa – posła na Sejm RP, pana Zbigniewa Jurkowskiego – Radnego Miasta Lublin, pana Marka Dudka – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, pana Adama Pietrasa – Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. Zgromadzeni goście gratulowali pierwszoklasistom, a wszystkim życzyli owocnej współpracy i satysfakcji z podejmowanych zadań. Zdjęcia z wydarzenia zamieścił Dziennik Wschodni. LINK

Zapraszamy obejrzenia zdjęć w naszej GALERII

Anna Sagan

Rozpoczęcie roku szkolnego

Anna Witkowska w wtorek, 31, sierpień 2021 13:47. Opublikowane w Aktualności

 

Programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów klas 7 i 8

Anna Witkowska w piątek, 27, sierpień 2021 12:57. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,
na prośbę Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego, informuję, że w dniach 1–22 września 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023". Celem ww. programów jest finansowe wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych, szkół artystycznych i szkół policealnych. Programy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, natomiast realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Programy zakładają przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 350,00 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce
„Stypendia": https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/.