Wyniki konkursu na kartkę walentynkową w języku angielskim

Joanna Szcześniak w środa, 10, marzec 2021 22:20. Opublikowane w Aktualności

  Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu na kartkę walentynkową w języku angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z listą zwycięzców.

klasy 1
miejsce 1: Lena Góżdź 1d
miejsce 2: Alicja Wiercińska 1e
miejsce 3: Stefania Golduszewicz 1e
Wyróżnienia: Natalia Kruk 1b
Krystian Szczygielski 1d
Maja Machulak 1a
Milena Szalast 1d
Igor Maciejewski 1d
Zofia Pękalska 1e

klasy 2
miejsce 1: Lena Klepka 2e
miejsce 2: Nikola Klimczewska 2b
miejsce 3: Kacper Lament 2d
Wyróżnienia: Wiktoria Barczak 2d
Maciej Trafalski 2c
Kinga Badach 2d
Franciszek Wojtyła 2b

klasy 3
miejsce 1: Natalia Maruszak 3c
miejsce 2: Karina Chinek 3d
miejsce 3: Lena Piłat 3a

Egzaminy próbne oraz konsultacje dla klas ósmych

Joanna Szcześniak w poniedziałek, 08, marzec 2021 13:12. Opublikowane w Aktualności

  W dniach 17 - 19 marca odbędzie się po raz drugi próbny egzamin ósmoklasisty. W tym czasie uczniowie klas ósmych są zwolnieni z zajęć edukacyjnych on-line. Uczniowie przychodzą na egzamin w stroju galowym.

Po zakończeniu próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie biorą udział w obowiązkowych konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych według podanego niżej harmonogramu. W ramach tych spotkań młodzież będzie miała możliwość wglądu do arkuszy z poprzedniego egzaminu próbnego, który odbył się w lutym 2021 r., oraz omówienia jego wyników z nauczycielem danego przedmiotu egzaminacyjnego.

  Czas trwania egzaminu:

17 marca (środa) - język polski, godz. 9:00-11:00

18 marca (czwartek) - matematyka, godz. 9:00-10:40

19 marca (piątek) - język angielski, godz. 9:00-10:30

  

 Uczniowie klas 1-3 w dniach 17-19 marca przenoszą się z sali 201 do czytelni, a z sali 219 do sali 118.

Egzamin próbny dla klas 7

Joanna Szcześniak w środa, 10, marzec 2021 17:24. Opublikowane w Aktualności

  W dniach 22-24 marca 2021 roku (poniedziałek – środa) odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas siódmych. Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że nie zmienią się dotychczasowe obostrzenia epidemiologiczne.

 Egzamin próbny odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty (z wyjątkiem wydłużenia czasu dla uczniów, którym taki przywilej przysługuje i innych dostosowań). Ma to na celu zapoznanie uczniów klas siódmych z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenie swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi uczniów zarówno na organizację egzaminu, jak również na formy zadań egzaminacyjnych.

 Czas trwania egzaminu:

22 marca (poniedziałek) - język polski, godz. 14:30-16:30

23 marca (wtorek) - matematyka, godz. 14:30-16:10

24 marca (środa) - język angielski, godz. 14:30-16:00

Uczniowie klas siódmych w dniach 22-24 marca 2021 r. wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów edukacyjnych kończą o godzinie 13:00. Z pozostałych zajęć uczniowie są zwolnieni.

Uczniowie klas 1-3 w dniach 22-24 marca przenoszą się z sali 201 do czytelni, a z sali 219 do sali 118.

Poniżej szczegółowe informacje na temat organizacji egzaminu oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Rekolekcje wielkopostne 2021

Joanna Szcześniak w środa, 10, marzec 2021 17:19. Opublikowane w Aktualności

  W dniach 22 - 24 marca (poniedziałek - środa) chętni uczniowie klas 1-8 mogą uczestniczyć, pod opieką rodziców, w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez parafię pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej w Lublinie według harmonogramu ustalonego przez parafię.

Harmonogram na stronie Parafii pw. św. Jadwigi

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

Anna Kwiatek w piątek, 12, luty 2021 12:41. Opublikowane w Aktualności

school-3518726 1920

Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych.

Zgłoszenia do szkoły zgodnie z określonym obwodem odbywają się droga elektroniczną.

Termin: od 1 marca 2021 r. godz.8:00 do 12 marca 2021 r. godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia: NABÓR SZKOŁY PODSTAWOWE

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 19 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły

Termin: od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Uwaga! Wszystkie informacje, wnioski i dokumenty możecie Państwo pobrać klikając w zamieszczony poniżej link: REKRUTACJA

W przypadku  trudności  i pytań  przy rekrutacji można dzwonić

w godzinach 8.00-15.00  pod  numer tel.:

(81) 741-59-92, (81) 443-85-30 wew. 122

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Barszcz