Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie przedłużenia nauki zdalnej w klasach IV-VIII, zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach I-III i funkcjonowania świetlicy szkolnej

Anna Witkowska w piątek, 19, marzec 2021 13:03. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Państwo,


   Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się w trybie zdalnym – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.
   Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem w formie zdalnej na platformie Teams.
   Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły.
   Świetlica czynna będzie w godzinach 6:30-17:00. Dzieci objęte opieką w świetlicy, będą uczestniczyły w lekcjach zdalnych na platformie Teams na terenie szkoły. Nie ma możliwości korzystania z obiadów szkolnych.
   Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach 8:00-14:00.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Z poważaniem
Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły

Sukcesy w konkursach plastycznych

Joanna Szcześniak w poniedziałek, 22, marzec 2021 10:26. Opublikowane w Aktualności

  Serecznie gratulujemy uczniom, którzy w ostatnim czasie odnieśli sukcesy w konkursach plastycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Są to: Laura Grzegorczyk z klasy 7e, która zdobyła Nagrodę w XIII Ogólnopolskim Konkursie "Poezja w obrazach", oraz Piotr Grędziński z klasy 7c, któremu przyznano wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno - Literackim "My Town". Gratulujemy również opiekunce obojga uczniów  - Pani Wioletcie Oszajcy. 

Poniżej prezentujemy pracę Laury Grzegorczyk.

Grzegorczyk-Laura

 

KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ

Anna Kwiatek w piątek, 12, luty 2021 13:13. Opublikowane w Aktualności

NABÓR DO KLASY IV MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 utworzony zostanie oddział mistrzostwa sportowego w piłce nożnej na poziomie klasy IV.
Testy sprawnościowe odbędą się:
29.03.2021 r. poniedziałek godz. 13:00 (zbiórka 12:30) na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2.
Kandydaci powinni posiadać: ważne badania lekarskie, strój sportowy oraz obuwie piłkarskie na sztuczną nawierzchnię.

sport

Osoby zainteresowane rekrutacją do ww. klasy proszone są o złożenie w terminie 01.03 - 19.03.2021 w sekretariacie szkoły (lub w miejscu wyznaczonym – pudło korespondencyjne) następujących dokumentów:
• wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV,
• zgłoszenia do oddziału Mistrzostwa Sportowego,
• oceny opisowej za pierwszy okres roku szkolnego 2020/2021,
• zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawnościowych.

Uwaga! Wszystkie informacje, wnioski i dokumenty możecie Państwo pobrać klikając w zamieszczony poniżej link: REKRUTACJA

STANISŁAW KORCZAK - NIEZWYCIĘŻONY OBROŃCA OJCZYZNY

Marcin Zmyslowski w czwartek, 11, marzec 2021 21:38. Opublikowane w Aktualności

Miłośników historii oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poznać niezwykłego człowieka i jego losy, szlachetnego i niezwyciężonego obrońcę Ojczyzny - Stanisława Korczaka, zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. 

 

Wielkie brawa dla Laureatów i Finalistów

Joanna Szcześniak w środa, 10, marzec 2021 14:30. Opublikowane w Aktualności

PUCHAR  Z wielką radością informujemy, iż dziewięcioro uczniów naszej szkoły odniosło sukces w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Spośród tych osób troje uzyskało tytuł laureata. Gratulujemy serdecznie wszystkim wymienionym niżej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów!

TYTUŁ   IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   KLASA   KONKURS   NAUCZYCIEL
                 
LAUREAT   Jacek Winiarczyk   8   fizyczny   p. Elżbieta Jędruszczak
LAUREAT   Jacek Winiarczyk   8   historyczny   p. Tomasz Żaba
LAUREAT   Zofia Stróżyńska   8   polonistyczny   p. Aneta Wawryszczuk
LAUREAT   Jakub Delega   7   polonistyczny   p. Joanna Szcześniak
FINALISTA   Iga Barcicka   8   języka angielskiego   p. Kamila Sawczuk
FINALISTA   Jakub Bodył   7   języka angielskiego   p. Karolina Barcicka
FINALISTA   Marcelina Szczurowska   8   języka angielskiego   p. Kamila Sawczuk
FINALISTA   Julia Turska   7   języka angielskiego   p. Jolanta Gajda
FINALISTA   Weronika Dragan   7   języka niemieckiego   p. Anna Sochal
FINALISTA   Małgorzata Krzyżanowska   7   geograficzny   p. Barbara Radomska-Kaspruk