Uwaga absolwenci

Anna Witkowska w poniedziałek, 11, lipiec 2022 11:12. Opublikowane w Aktualności

22 lipca po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół kandydaci powinni dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki z egzaminu ósmoklasisty jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale.
Termin na dostarczenie dokumentów do szkół ponadpodstawowych 22.07.2022 do 28.07.2022 r. godz. 15:00.
Kandydaci, którzy w tym terminie nie dostarczą dokumentów nie będą ujęci na listach przyjętych.
Dla kandydatów oznacza to, że zdecydowali się na udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

Praca sekretariatu w wakacje

Anna Witkowska w piątek, 01, lipiec 2022 13:06. Opublikowane w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat czynny jest w godzinach 8:00-14:30

Podręczniki 2022/2023

Anna Witkowska w poniedziałek, 11, lipiec 2022 11:33. Opublikowane w Aktualności

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina

Uprzejmie informujmy, iż wszyscy uczniowie szkoły otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2022/2023 (zakupione w ramach dotacji celowej MEN).

Wszystkie formalności związane z wypożyczeniem podręczników i ćwiczeń zostaną przedstawione na początku roku szkolnego przez wychowawcę klasy podczas zebrań wrześniowych, a rodzice podpiszą umowy użyczenia podręczników.

Uwaga!!!
Podręczniki do religii należy zakupić uczniom we własnym zakresie.

2022-23_Szkolny_zestaw_podręczników_SP_16.pdf

Projekt "Wakacje z Matzoo"

Anna Witkowska w piątek, 01, lipiec 2022 11:36. Opublikowane w Aktualności

  logoTwórcy Matematycznego Zoo Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zapraszają  uczniów do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie. Począwszy od 1 lipca na ucznia będą czekały 62 zadania do rozwiązania w naszym serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). UWAGA: każde zadanie będzie dostępne tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom w wersji elektronicznej (plik PDF), a każdy uczestnik, który rozwiąże co najmniej 40 zadań - dyplom elektroniczny z wyróżnieniem.

Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą. Chcemy urozmaicić dzieciom wakacje. A także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki. Pod hasłem "Pobaw się z nami w wakacje" chcemy przemycić to, co dobre, a wynikające z codziennej powtórki. Tak, aby te dzieci, które tego potrzebują, wykorzystały wakacyjny czas na naukę. Dzięki temu nie będzie mowy o lęku przed nowymi zagadnieniami, czekającymi na dzieci od września. Projekt kierujemy także do matematycznych zapaleńców, którzy uwielbiają matematykę i nie chcą się z nią rozstawać z powodu wakacji. Dzieci te będą mogły dać upust swojej pasji i angażować się w matematyczne wyzwania.

Więcej informacji o projekcie "Wakacje z Matzoo" oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie:

http://wakacje.matzoo.pl

Życzenia Wakacje 2022

Anna Witkowska w sobota, 25, czerwiec 2022 09:53. Opublikowane w Aktualności

Życzenia wakacje 2020