Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego

Piotr Smalira w 18 luty 2019. Opublikowane w Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego.

Niezbędne wymagania:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 3 – letni staż pracy,
  • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, platform BIP, SIO, Program inwentarzowy Progman Wyposażenie, Portal Sprawozdawczy GUS, UZP, umiejętność korzystania z sieci Internet, poczty elektronicznej, itp.), faxu, kserokopiarki.

Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
  • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność.

Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem tel. 81 4438530 w. 118. Oferty proszę składać w sekretariacie Szkoły.