Szanowni Rodzice Uczniów klas I, IV, V, VII SP16 oraz II i III G16

Piotr Smalira w 25 sierpień 2017. Opublikowane w Aktualności

Uprzejmie informuję, że wszyscy uczniowie ww. klas otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018 (w ramach dotacji celowej MEN).

Wszystkie formalności związane z wypożyczeniem podręczników i ćwiczeń zostaną załatwione na początku roku szkolnego przez wychowawcę klasy.

Konieczne będzie podpisanie umowy użyczenia podręczników przez rodzica.