Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

Piotr Smalira w 25 maj 2017. Opublikowane w Aktualności

    Ofertę (w minimalnej kwocie 400,00 zł netto + podatek VAT) w formie pisemnej wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 06.06.2017r. do godz. 14.00.w sekretariacie w zamkniętej kopercie z napisem:

„OFERTA NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

W CELU PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO"

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 06.06.2017 r. o godz. 14.30.
  2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na szkolnym BIP

 

Dyrektor Gimnazjum nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie
mgr Ewa Barszcz