Rappedagogia

Joanna Szcześniak w 10 maj 2016. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

5 maja 2016 r. (w czwartek) uczniowie klas drugich wzięli udział w muzycznych warsztatach profilaktycznych, dotyczących zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Głównym tematem spotkania był problem uzależnienia od narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Projekt „Rap Pedagogia" oparty był na muzyce hip hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany przeszłym, trudnym życiem autora i wykonawcy Dobromira „Mak" Makowskiego – aktualnie pedagoga i współzałożyciela Fundacji „Krok po kroku". Spotkanie jest kolejnym przedsięwzięciem organizowanym w ramach kampanii Szkoła Bez Przemocy. Organizatorem spotkania była pani pedagog – Anna Osemlak.

To niecodzienne spotkanie przyczyniło się do powstania wielu osobistych refleksji. Ważne jest, by życiu nadać sens. By czerpać z niego to, co dobre i wartościowe, świadomie budując swoje priorytety wolne od uzależnień. Szanować siebie i innych. Ważne jest, by odkrywać i rozwijać swoje pasje. Bo każdy człowiek ma swoją wartość, której NIKT i NIC nie może zniszczyć. A życie jest po to, by je kochać.