Praca stołówki w trakcie ferii zimowych

w 03 luty 2016. Opublikowane w Aktualności

Informujemy, iż podobnie jak w latach ubiegłych w okresie ferii zimowych tj. w okresie od 15 do 26 lutego 2016 r. będą prowadzić swoją działalność stołówki w wybranych szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym.

Obiady dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach dofinansowywane są w całości lub częściowo przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaś inni uczniowie mogą korzystać z obiadów na zasadach pełnej odpłatności.
Prawo do bezpłatnych obiadów mają dzieci, pochodzące z rodzin, w których dochód netto nie przekracza kwoty 771 zł na osobę. Dodatkowo obiady mogą być przyznane za częściową odpłatnością w przypadku, gdy dochód netto nie przekracza kwoty 1 028 zł na osobę w rodzinie.
Zainteresowani korzystaniem z obiadów odpłatnie powinni zgłosić się w jednej ze wskazanych poniżej szkół i zadeklarować swoją wolę, zaś osoby zainteresowane korzystaniem z dofinansowania obiadów dla dzieci, powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do pracownika socjalnego z Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin właściwej według miejsca zamieszkania rodziny.

Wykaz szkół, w których stołówki będą funkcjonować w okresie ferii zimowych 2016 r.
Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Telefon Uwagi
1. Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin 741-13-05  
2.

Szkoła Podstawowa nr 51

ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin 527-88-80  
3. Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin 746-81-77  
4.

Gimnazjum nr 17

ul. Maszynowa 2, 20-218 Lublin 746-28-49  
5.

Zespół Szkół nr 8

ul. Krężnicka 156, 20-492 Lublin 750-09-23  
6.

Zespół Szkół nr 11

ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin 532-65-12 Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 20 uczniów
7.

Zespół Szkół nr 12

ul. Sławinkowska 50, 20-824 Lublin 466-46-10  
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin 741-37-03  
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin 747-70-03 Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 20 uczniów
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin 525-70-12 Stołówka będzie czynna, jeśli zgłosi się min. 25 uczniów