Ze Świętymi na deskach teatru - Przegląd teatralny

Piotr Smalira w 22 wrzesień 2015. Opublikowane w Aktualności

PREZENTACJA FORM TEATRALNYCH INSPIROWANYCH ŻYCIEM ŚWIĘTYCH

Zapraszamy do udziału w IV Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych godnym naśladowania życiem Świętych, który odbędzie się w listopadzie 2015 roku.
Konkurs skierowany jest do zespołów grup teatralnych na poziomie gimnazjów.

ORGANIZATOR:

Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie.

TERMIN:

26 listopad 2015.

CELE PRZEGLĄDU:

 1. Rozwój kultu Świętych;
 2. Integracja młodzieży chcącej wspólnie poznawać życie Świętych;
 3. Uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie;
 4. Prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim;
 5. Promocja młodych talentów;
 6. Doskonalenie poziomu artystycznego zespołów amatorskich;
 7. Rozwijanie zainteresowań teatralnych młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów;
 2. Jury oceniać będzie program na temat dowolnie wybranej osoby świętego prezentowany przez zespół;
 3. Jury oceniać będzie dobór tekstów, ich interpretację, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację;
 4. Czas prezentacji zespołu do 20 minut;
 5. Przesłuchanie konkursowe wyłoni finalistów;
 6. Chęć uczestnictwa należy przesłać na karcie zgłoszenia do 9 listopada 2015 roku na adres: Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, z dopiskiem „Przegląd teatralny".
 7. Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu;
 8. O godzinie przesłuchań uczestnicy zostaną telefonicznie powiadomieni po 9 listopada br.;
 9. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Gimnazjum nr 16 w Lublinie;
 10. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich nauczyciele podziękowania;
 11. Fundatorami nagród są organizatorzy i Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej Andrzej Głos;
 12. Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać pod numerem tel. 500 231 510 - Renata Leszko oraz 663 320 800 - Renata Lesińska.