Informacja o ubezpieczeniu uczniów

Piotr Smalira w 31 sierpień 2015. Opublikowane w Aktualności

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 11.06.2015 r. została ustalona składka na ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków na nowy rok szkolny 2015/2016.

36 zł (w tym szatnia 1 zł)
Składka na Radę Rodziców – 50 zł (możliwość opłaty w ratach).


(Firma ubezpieczeniowa COMPENSA - suma ubezpieczenia 10.000 zł, ochrona 24 godz./dobę – przez cały rok na całym świecie – od 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r., jednorazowe świadczenie z tytułu ugryzienia, ukąszenia lub użądlenia - limit 200 zł, jednorazowe świadczenie z tytułu wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony uszczerbek – czyli, sam fakt zaistnienia zdarzenia – 150 zł: Wymagane dokumenty medyczne: kserokopia kart informacyjnych – potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz inne dokumenty med. – wypis ze szpitala, izby przyjęć itp.)
Szczegółowe informacje oraz druki na odszkodowanie w sekretariacie szkoły

Opłatę za ubezpieczenie należy uiścić do 10 października 2015 r.

Uwaga!!

Uczniowie, którzy ubezpieczani są przez rodziców prywatnie i rezygnują ze szkolnego ubezpieczenia proszeni są o zgłoszenie tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 r. (dzień zebrań z rodzicami) do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Po tym terminie wszyscy uczniowie będą zgłoszeni do grupowego ubezpieczenia przez naszą szkołę – co oznacza, że trzeba będzie pokryć koszty ubezpieczenia.