Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Joanna Szcześniak w 27 maj 2015. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć.

W dniu 14 maja 2015 roku odbyła się wojewódzka gala podsumowania konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2014/2015. Naszą szkołę reprezentowali laureaci ww. konkursów, ich rodzice, nauczyciele oraz pani wicedyrektor Anna Kwiatek.

Laureatami konkursów w roku szk. 2014/2015 są następujące osoby: Dominika Kołodyńska 3c, Szymon Grodek 3f, Maja Owe-Larsson 1d, Maciej Zarębski 3f, Paulina Figarska 3h, Aleksandra Łukaszuk 3g, Agnieszka Blacha 3f, Mikołaj Spytek 2h, Cezary Michalski 3f, Krzysztof Winiarczyk 3f, Szczepan Kot 3g, Aleksandra Tadewicz 2i.

Gala została zorganizowana w miejscu szczególnym - w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stanowiącą wspaniałą oprawę dla uroczystości, której celem było uhonorowanie laureatów konkursów.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. prof. dr hab. Krzysztof Narecki, prorektor ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawłą II, przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz samorządowych. List do uczestników skierowali - Pan Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski oraz Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz w pierwszej kolejności wyróżnił tych uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata z trzech i więcej konkursów. W bieżącym roku szkolnym do zmagań konkursowych przystąpiła rekordowa liczba uczestników – aż 43 549 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, z czego do finału dotarło 904. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dyplomami nagrodzeni zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów oraz dyrektorzy szkół.
Część artystyczną przygotowały: Gimnazjum nr 24 w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie.