Dzień bez przemocy

Joanna Szcześniak w 27 maj 2015. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Niedawno w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie odbyła się kolejna edycja DNIA BEZ PRZEMOCY pod hasłem: "Powiedz Stop Cyberprzemocy" w związku z projektem realizowanym w szkole: „Działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Internecie – Internetowe pułapki". Spotkanie odbyło się w dwóch turach: w godz. 8.30 - 10.15 uczestnikami byli uczniowie klas drugich, a w godz. 10.20 - 11.55 uczniowie klas pierwszych. Ogółem wzięło udział około 550 uczniów.
  Gościem specjalnym była Pani nadkomisarz Teresa Wąsikowska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - ekspert Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii, która poprowadziła DEBATĘ z uczniami naszej szkoły. Okazało się, że niełatwo jest młodzieży na forum wypowiadać swoje myśli, spostrzeżenia, uwagi. Nasz gość podkreślał kilkakrotnie, iż Internet stał się ogólnodostępnym źródłem informacji i sposobem komunikacji, ale również stał się narzędziem przemocy. Cyberprzestrzeń stała się idealnym gruntem dla bezkarnego krzywdzenia, a cyberprzemoc stała się jednym z poważniejszych zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież. Nawet niewinne żarty mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji – i dla ofiar, i dla sprawców.


Pani Anna Osemlak pegagog szkolny zorganizowała już po raz szósty DZIEŃ BEZ PRZEMOCY pod hasłem: Powiedz Stop Cyberprzemocy. W tym roku szkolnym zaproponowano młodzieży ciekawy program spotkania. Zaprezentowano: spoty, nagrane przez prowadzących wywiady z uczniami naszej szkoły, prezentacje, filmy. Popisy wokalne w wykonaniu uczennic klasy pierwszej uświetniły to wydarzenie.
Ponadto uczniowie zapoznali uczestników spotkania z projektem ERASMUS MINUS BULLYING, które nasze gimnazjum realizuje wraz z dziewięcioma szkołami partnerskim. W projekcie uczestniczy: Polska, Grecja, Włochy, Bułgaria, Turcja, Niemcy, Belgia, Rumunia, Finlandia oraz Hiszpania. Reprezentanci naszej szkoły w ramach projektu byli już w Bułgarii, Grecji, Finlandii. W przyszłym roku szkolnym zaplanowano kolejne zagraniczne wyjazdy do Hiszpanii i Belgii. Koordynatorem projektu ERASMUS PLUS – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina
w Lublinie jest Pani Jolanta Gajda.

Cele całego przedsięwzięcia to:

  • zachęcenie młodzieży do zastanowienia się, czy świat wirtualny nie zdominował ich życia;
  • uświadomienie uczniom, jakie problemy mogą wiązać się z nadmiernym korzystaniem z komputera i Internetu i jaki to może mieć wpływ na pozostałe codzienne czynności;
  • przekazanie wiedzy na temat cyberprzemocy;
  • uświadomienie młodzieży, że stosowanie cyberprzemocy może doprowadzić do tragedii;
  • uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje grożą osobie, która stosuje cyberprzemoc;
  • wskazanie uczniom, gdzie można szukać pomocy w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą.