Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – Człowiek XXI Wieku”

w 04 luty 2015. Opublikowane w Aktualności

IV Ogólnopolski Konkurs „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” przeprowadzono w regulaminowym terminie. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W Komisjach Konkursowych oceniano prace w trzech kategoriach: praca literacka; praca plastyczna; prezentacja multimedialna.

Komisja Konkursu Literackiego, analizując nadesłane prace, jako atuty podaje dojrzałe refleksje autorów, stosowanie ciekawego stylu, adekwatnego do wybranej formy pracy. Ponadto jurorzy stwierdzają, że prace zawierają trafnie dobrane cytaty oraz ciekawostki z życia artysty. Godne podkreślenia jest pojawienie się ciekawych uzasadnień, a nawet przesłań wynikających z prezentowanych treści. Słabszą stroną nadesłanych prac jest przede wszystkim mylenie formy listu otwartego z listem prywatnym, przemówieniem, biografią i felietonem, a także wprowadzanie elementów stylu potocznego i urzędowego.

Komisja Konkursu Plastycznego, dokonując oceny nadesłanych prac oraz przyznając nagrody i wyróżnienia, stwierdza, że wybrane prace plastyczne w pełni oddały temat Konkursu: „Świat w ruchu – muzyczne obrazy Chopina”. Jury kierowało się przede wszystkim twórczym podejściem młodych artystów do tematu oraz różnorodnością technik plastycznych.

Komisja oceniająca prace w kategorii: prezentacja multimedialna stwierdza, że prace nagrodzone i wyróżnione w największym stopniu wyczerpywały temat. Uczniowie, którzy je przygotowali, wykazali się dużą wiedzą związaną z tematem oraz wysokimi umiejętnościami w zakresie posługiwania się narzędziami programu PowerPoint. Prezentacja, która otrzymała największą ilość punktów była najoryginalniejszą z nagrodzonych. Uczennica klasy czwartej jako jedyna nagrała własną narrację, która w bardzo ciekawy sposób prowadzi widza przez miejsca i wydarzenia związane z postacią wielkiego kompozytora, w jej regionie. Bardzo interesująca była również praca, której przyznano drugą nagrodę.  Kilka prac nie spełniało wymagań określonych w regulaminie Konkursu, ponieważ były wykonane w OpenOffice lub realizowały inny, najczęściej zeszłoroczny temat prezentacji.

Komisje Konkursowe wyrażają uznanie i wdzięczność młodym artystom – uczestnikom Konkursu, gratulują osiągnięć i życzą dalszych sukcesów. Składają też serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami.

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu
„Fryderyk Chopin – Człowiek XXI Wieku”

Uczniowie gimnazjów:

NAGRODA AUTOR SZKOŁA

NAUCZYCIEL
OPIEKUN

Praca literacka
I Weronika Kołodziej Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie Anna Zielińska
II Krzysztof Goławski Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie Krystyna Mułenko
III Patryk Cetnarowski Zespół Szkół – Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej Agata Michał
Wyróżnienie Aleksandra Kucaba Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie Małgorzata Sagan
Praca plastyczna
I Oliwia Nagajek Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym Anna Ewa Sobota
II Liliana Sawicka Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie Wioletta Oszajca
III Paulina Skrok Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju Alina Dzido
Wyróżnienie Zuzanna Kaczmarczyk Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kielcach Lidia Laskowska
Wyróżnienie Julia Rakoczy Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie Elżbieta Starek
Wyróżnienie Aleksandra Mazurek Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie Agnieszka Siwek
Prezentacja multimedialna
 I Damian Pierzgalski I Prywatne Gimnazjum w Bydgoszczy Urszula Kieler
 II Kacper Bukowski

Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Dwujęzycznymi im „Polskich Olimpijczyków”
w Warszawie
MarcinLeśniewski
III Piotr Kociołek Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie Praca samodzielna
Wyróżnienie Zuzanna Skowronek Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 7 w Lublinie Justyna Kierepka
Wyróżnienie Aleksandra Lebioda Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 7 w Lublinie Justyna Kierepka

Uczniowie szkół podstawowych:

NAGRODA AUTOR SZKOŁA

NAUCZYCIEL
OPIEKUN

Praca literacka
I Aleksandra Adamska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie Renata Kulasza
II Gabriela Chlabicz Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Sokołach Dorota Brzozowska
III Karolina Łabuszewska Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza w Warszawie Małgorzata Pijanowska - Rzeczycka
Wyróżnienie Maja Seremak Społeczna Szkoła Podstawowa (Omega) im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach Alicja Kotyl
Praca plastyczna
I Natalia Brelik

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

w Kołobrzegu
Lilianna Michalska
II Aleksandra Okrutnik Szkoła Podstawowa nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie Monika Mirońska – Galińska
III Magdalena Wasil Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego
w Lublinie
Anna Will
Wyróżnienie Agata Kowalczyk Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie
Aleksandra Smit
Wyróżnienie Julia Janczarek Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza
w Lublinie
Ewa Sawa-Tryka
Wyróżnienie Emilia Suska Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego
w Lublinie
Leszek Niewiadomski
Prezentacja multimedialna
I Izabela Dziekan Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
w Warszawie
Elżbieta Dubaniewicz, Robert Dudziński
II Hubert Raczek Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. L. Różyckiego
w Myślenicach
Dorota Bałucka, Ewa Cybura
III Kaja Pryszczewska Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego
w Lublinie
Izabela Czapczyńska
Wyróżnienie Hanna Laszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego
w Jeleniej Górze
Aleksandra Kostrzewska
  Krystian Sobczak Szkoła Podstawowa nr 97 im. L. Kruczkowskiego
w Warszawie
Dorota Moroz