ERASMUS MINUS BULLYING - konkursy

Joanna Szcześniak w 27 styczeń 2015. Opublikowane w Aktualności

 Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w dwóch kolejnych konkursach w ramach realizacji projektu "Erasmus Minus Bullying". Informujemy, że zdobywcy pierwszego miejsca będą reprezentować nasze gimnazjum na kolejnych międzynarodowych spotkaniach, jeśli spełniają następujące warunki:

- uczęszczają do klasy pierwszej lub drugiej (wizyta uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Lublinie odbędzie się w maju 2016 roku);

- uzyskają pozytywną opinię wychowawcy;

- znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz aktywny udział w szkoleniach i dyskusjach.

Uczniów o zainteresowaniach plastycznych zachęcamy do wykonania plakatu. Związana z tematyką projektu praca powinna promować szkołę bez przemocy, zachęcać do aktywnej postawy wobec wszelkich przejawów agresji i mieć optymistyczne przesłanie. Plakat może zawierać hasło w języku angielskim. Maksymalna wielkość pracy to format A3, a technika jest dowolna. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie, to oryginalność, wyraz artystyczny i staranność wykonania. Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko autora, klasa) przekazujemy nauczycielom języka angielskiego do dnia 20 lutego 2015 roku. Trzy najciekawsze dzieła plastyczne naszych gimnazjalistów zostaną zaprezentowane w Grecji, gdzie w marcu odbędzie się wystawa plakatów wykonanych przez uczniów z dziesięciu europejskich szkół partnerskich.

Drugi konkurs zainteresuje uczniów, którzy lubią śpiewać. W ramach projektu "Erasmus Minus Bullying" w maju bieżącego roku w Finlandii zostanie zorganizowany festiwal piosenki. Szkolne eliminacje w naszym gimnazjum odbędą się w środę, 25 lutego 2015 roku o godzinie 14 w sali nr 100. Uczniowie zainteresowani udziałem proszeni są o przygotowanie jednego utworu w języku angielskim - piosenki związanej z tematyką projektu, promującej życzliwość i pozytywne relacje, prezentującej negatywne skutki przemocy rówieśniczej, agresji lub rasizmu. Tekst wybranego utworu trzeba znać na pamięć. Bardzo prosimy o przyniesienie podkładu muzycznego w wersji elektronicznej. Jury będzie zwracać uwagę na wrażenia artystyczne, talent wokalny, indywidualność wykonawcy oraz poprawność wymowy.

Życzymy Wam powodzenia, trzymamy kciuki i z góry dziękujemy za udział w konkursach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, panią Jolantą Gajdą lub nauczycielami języka angielskiego.