Laureaci Szkolnego Konkursu Krasomówczego w Dworku Wincentego Pola

Joanna Szcześniak w 11 czerwiec 2014. Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 Już tradycją stało się, że wiosną najlepsi oratorzy – laureaci i wyróżnieni kolejnych konkursów krasomówczych – wygłaszają swoje przemówienia w Muzeum w Dworku Wincentego Pola – miejscu wyjątkowym, magicznym, inspirującym i bardzo ważnym dla poznawania swoich korzeni.

Zebrani na uroczystym Koncercie Laureatów XIV Szkolnego Konkursu Krasomówczego wysłuchali popisów oratorskich nagrodzonych uczniów. Swoje przemówienia wygłosili laureaci: Klaudia Orzechowska z kl. I e, Piotr Giezek z kl. I i, Marcelina Kowalczyk z kl. II d, Joanna Knap z kl. II i, Paula Kraska z kl. III b, Maciej Samczuk z kl. III c, Anna Smolarz z kl. III i oraz wyróżnieni: Karolina Hanc z kl. II c i Justyna Koper z kl. III g. Laureaci i wyróżnieni odebrali dyplomy i nagrody. Na podsumowaniu została wręczona również Nagroda Specjalna. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin i katecheta Gimnazjum nr 16 w Lublinie – Pan Mariusz Banach przyznał tę nagrodę uczniowi klasy sportowej III j – Bartłomiejowi Powałce. Młodzież otrzymała również gratulacje i podziękowania od kustosza Muzeum – Pana Wiktora Kowalczyka, który przyznał, że wystąpienia uczniowskie zachęciły go do osobistych refleksji.

Konkurs Krasomówczy jest marką naszego gimnazjum – Gimnazjum nr 16 położonego przy ul. Poturzyńskiej. Nic więc dziwnego, że „lutnia, która w duszy ludu śpiewa" – Fryderyk Chopin jest patronem naszej szkoły. Jego muzyka to umiłowanie tego, co polskie, to tęsknota za tym, co polskie, jego muzyka to nasza tożsamość. Wszyscy zebrani na Koncercie Laureatów mieli okazję wysłuchać muzyki Chopina, tego, co „białym klawiszom opowiadał całą Polskę i ... cały ból". Mateusz Mazur – uczeń kl. II f wykonał Polonez B – dur Fryderyka Chopina, natomiast Anna Łebkowska z kl. III d zaśpiewała utwór napisany do muzyki Chopina przez laureatkę III Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku" organizowanego przez nasze Gimnazjum.

Pani Dyrektor Krystyna Mułenko, podsumowując to wyjątkowe spotkanie, podziękowała wszystkim uczniom za wystąpienie i podzielenie się swoimi refleksjami dotyczącymi historii, naszej tożsamości, pamięci. Pogratulowała dojrzałych spostrzeżeń, a przede wszystkim troski o pamięć historyczną i zaprosiła uczniów do udziału w XV edycji tego konkursu. Na zakończenie spotkania Dyrektor Muzeum zaprezentował interesującą wystawę „Kiedy ciekawość stała się potrzebą. SKARBY ZIEMI OJCZYSTEJ" dedykowaną pamięci dra Stanisława Czarnieckiego oraz prof. Zbyluta Grzywacza.

W tym roku konkurs krasomówczy odbył się już po raz czternasty. Uczniowie mogli podzielić się ze słuchaczami swoimi refleksjami na niezwykle ważki temat. Tegoroczne hasło brzmiało: „Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj". To myśl tego, co „wzbił się w niebo niczym biały orzeł, z gniazda, co przetrwało próby czas, w którym ran jest tyle, ilu nas" – św. Jana Pawła II. Papież w swoich wystąpieniach często wracał do historii Polski. Równie często wspominał swoje dzieciństwo, rodziców, brata, kolegów ze szkoły, atmosferę, jaka panowała w jego rodzinnym mieście Wadowicach. To właśnie ta duża i mała historia uformowała jego tożsamość jako człowieka, głęboko wierzącego patrioty, Polaka.