"Słowa do zobaczenia"

Joanna Szcześniak w 01 styczeń 2014. Opublikowane w Aktualności

Zachęcamy do udziału w 14 edycji Międzynarodowego Francuskojęzycznego Konkursu Literackiego „Słowa do zobaczenia", którego organizatorem jest Region Centre i rektor Akademii Orleans-Tours. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać w języku francuskim tekst na temat jednego z zaproponowanych obrazów, który będzie zawierał dane historyczne (kontekst dzieła, biografia artysty, itd.) oraz pomysł własny nadający tekstowi koloryt romantyczny. W pracy można wypowiadać się w imieniu malarza, odbiorcy, a nawet w imieniu samego dzieła, jednej z postaci lub przedstawionych elementów. Pracę należy przygotować do dnia 28 marca 2014 r. (tekst nie powinien przekraczać 4500 znaków ze spacjami, co stanowi około 750 słów). Do wygrania laptop lub tablet, aparaty cyfrowe, płyty CD lub DVD, książki. Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Podolska, nauczyciel języka francuskiego.